Zdolność prawna do zawarcia związku

Jakie dokumenty

  • Wniosek o wydanie zaświadczenia
  • Zapewnienie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa
  • Odpis aktu urodzenia, małżeństwa, zgonu w zależności od stanu cywilnego
  • W przypadku niepełnoletności postanowienie sądowe o zezwoleniu na zawarcie małżeństwa


Podstawa prawna
art. 71 Prawo o aktach stanu cywilnego Ustawa z dnia 29 września 1986r Dz.U. Nr 36, poz. 180 z późn. zmianami.

Miejsce załatwienia sprawy
Urząd Stanu Cywilnego


Termin załatwienia sprawy
z chwilą złożenia odpowiednich dokumentów.

Opłaty skarbowe

  • wniosek 5 zł
  • zaświadczenie 30 zł
  • załączniki 0,50zł (każdy)

Opłata w znakach skarbowych do nabycia na Poczcie