Usunięcie drzew lub krzewów

Jakie dokumenty:
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów.
Do wniosku składanego przez:

  • Zarządy dróg należy dołączyć plan wyrębu drzew lub krzewów zatwierdzony przez Wojewódzkiego konserwatora przyrody.
  • Zarządy melioracji należy dołączyć uzgodnienie z Wojewodą.


Podstawa Prawna:
Ustawa z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody (Dz.U. Dz 2001 r. Nr 99, poz. 1079 z późn. zm.), art. 104 KPA.

Opis procedury:
Władający nieruchomością składa wniosek w sekretariacie Urzędu Gminy.

Miejsce załatwiania sprawy:
Inspektor ds. społecznych i rozwoju gospodarczego - pok. nr 14 od poniedziałku do piątku w godz. 700 - 1500.

Termin załatwiania sprawy:

30 dni.

Opłata administracyjna:
Brak.

Opłata skarbowa:
Znaczek za 5 złotych złożony na podaniu,
76 złotych za wydanie zezwolenia (nie dotyczy przedsiębiorców i instytucji).

Uwagi:
Nie jest wymagane zezwolenie Wójta na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości do:

  • drzew i krzewów owocowych, owocowych wyłączeniem nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków,
  • drzew i krzewów sadzonych na plantacjach,
  • drzew i krzewów, których wiek nie przekracza 5 lat.


Wniosek o wydanie zezwolenia powinien zawierać:

  • dane dotyczące gatunku drzewa,
  • obwód jego pnia (mierzony na wysokości 130cm),
  • nr działki i przeznaczenie terenu, na którym rośnie drzewo,
  • przyczynę i termin zamierzonego usunięcia drzewa lub przyczynę i termin zamierzonego usunięcia krzewów oraz wielkość powierzchni, z której zostaną usunięte krzewy.