Sprzedaż mieszkań komunalnych

Jakie dokumenty:
Podanie w sprawie wykupu lokalu mieszkaniowego.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz. U. Nr 46 z 2000r. poz. 543)
.

Miejsce załatwiania sprawy:
Urząd Gminy, pokój nr 4.

Termin załatwiania sprawy:
Według indywidualnych postanowień.

Opłaty administracyjne:
Brak opłat.

Dodatkowe informacje:
Sprzedaż lokali może nastąpić tylko za rzecz najemcy lokalu (najemca z którym zawarta jest umowa najmu lokalu mieszkalnego lub współmałżonek).