Sprzedaż mieszkań komunalnych


Jakie dokumenty
Podanie w sprawie wykupu lokalu mieszkalnego

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. Nr 46 z 2000 r., poz. 543) Uchwała Nr XXXVI (173) 02 Rady Gminy z dnia 30 kwietnia 2002 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych wraz z częsciami współnymi i ułamkową częścią gruntów

Miejsce załatwienia sprawy
Samodzielne stanowisko do spraw rolnictwa, leśnictwa i gospodarki ziemią

Termin załatwienia sprawy
Według indywiduanych ustalen

Opłaty administracyjne

brak

Tryb odwoławczy
W sprawach spornych rozstrzyga Zarząd Gminy

Dodatkowe informacje
Sprzedaż lokali może nastąpić tylko na rzecz najemcy lokalu (najemca - osoba z którą zawarta jest umowa najmu lokalu mieszkalnego lub współmałżonek).