Przyłączenie do sieci

Jakie dokumenty
Wniosek o wyrażenie zgody na przyłączenie do sieci

Podstawa prawna
Ustalenie Wójta Gminy

Opis procedury
Zainteresowany wypełnia na miejscu wniosek, ustala we wniosku termin i sposób dokonania opłaty. Opłata następuje w kasie urzędu po uzyskaniu pozytywnej opinii Wójta Gminy.

Miejsce załatwienia sprawy
Samodzielne stanowisko - Inspektor do spraw planowania przestrzennego, ochrony środowiska i gospodarki mieszkaniowej

Termin załatwienia sprawy
W zależności od ter
minu posiedzenia Wójta Gminy - do 30 dni.