Akt zgonu

Jakie dokumenty

  • Karta zgonu - zaświadczenie lekarskie
  • Dowód osobisty osoby zmarłej
  • Dokument tożsamości osoby sporządzającej akt zgonu (do wglądu)


Podstawa prawna
art. 64 Prawo o aktach stanu cywilnego Ustawa z dnia 29 września 1986r (Dz.U. Nr. 36, poz. 180 z późn.zmianami)

Opis procedury
Osoba zainteresowana przedkłada kartę zgonu oraz dowód osobisty osoby zmarłej oraz swój dowód osobisty (do wglądu)

Miejsce załatwienia sprawy
Urząd Stanu Cywilnego własciwy z miejscem zgonu osoby zmarłej

Termin załatwienia sprawy
w momencie zgłoszenia zdarzenia i przedstawienia dokumentów

Opłaty skarbowe
przy trzech pierwszych odpisach bezpłatnie - kolejny egzemplarz: 15 zł za odpis, 5 zł za podanie