standardowy wygląd strony | większy kontrast: A  A  | większa czcionka: A+  A++ 
Logo BIPNaglowek
Biuletyn Informacji Publicznej gminy Zaręby Kościelne
zareby.ornet.pl
-Podstawowe dane
Aktualności
Wybory
Władze
Organizacja urzędu
Prawo lokalne
Podatki i opłaty
Fundusz sołecki
Strategie, plany, inne
Rejestry i ewidencje
Jednostki
Jednostki - sprawozdawczość
Finanse
Sprawozdawczość budżetowa
Przetargi
Obsługa interesanta
Ochrona Danych Osobowych
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Rządowe Centrum Legislacji
Redaktorzy, instrukcja obsługi
Serwis
-Rejestr zmian i statystyki
-Wyszukiwarka
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014


Więcej informacji - na stronie Państwowej Komisji
Wyborczej:
www.pkw.gov.pl/2014/Wyniki głosowania w Gminie Zaręby KościelneOBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 6 maja 2014 roku
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych na terenie gminy Zaręby Kościelne do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku. PobierzZARZĄDZENIE Nr 171/2014
Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 5 maja 2014 roku
w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi komisji obwodowych w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku. PobierzZARZĄDZENIE Nr 170/2014
Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 5 maja 2014 roku
w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku. Pobierz


ZARZĄDZENIE Nr 169/2014
Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 5 maja 2014 roku
w sprawie upoważnienia Pani Marty Dąbkowskiej do sporządzenia aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku. Pobierz


OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 14 kwietnia 2014 roku
o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, utworzonych na terenie Gminy Zaręby Kościelne dla przeprowadzenia głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku. PobierzZarządzenie Nr 163/14
Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 03 marca 2014 roku
w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy Zaręby Kościelne miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego oraz podania wykazu tych miejsc do wiadomości publicznej.
PobierzInformacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych. PobierzInformacja
o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Parlamentu Europejskiego,zarządzonych na dzień 25 maja 2014r.
PobierzUchwała Nr XXV/203/14
Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie podziału Gminy Zaręby Kościelne na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. Pobierz


Wzory wniosków:
Wniosek o wydanie zaświadczenie o prawie do głosowania
Wniosek o wpisanie wyborcy do rejestru wyborców w części A
Wniosek o wpisanie wyborcy do rejestru wyborców w części B
Pisemna deklaracja zawierająca informacje niezbędne do wpisania do rejestru wyborców
Wnioski o dopisanie do spisu wyborców
Wniosek o udostępnienie spisu wyborców
udostępniono: 31.01.17 22:43 opis zmiany: edycja informacji
| zmiany dokonał: Maciej Ogonowski
| dziennik zmian | wersja do druku