standardowy wygląd strony | większy kontrast: A  A  | większa czcionka: A+  A++ 
Logo BIPNaglowek
Biuletyn Informacji Publicznej gminy Zaręby Kościelne
zareby.ornet.pl
-Podstawowe dane
Aktualności
Wybory
Władze
Organizacja urzędu
Kultura i sport
Prawo lokalne
Podatki i opłaty
Fundusz sołecki
Strategie, plany, inne
Rejestry i ewidencje
Jednostki
Jednostki - sprawozdawczość
Finanse
Sprawozdawczość budżetowa
Przetargi
Obsługa interesanta
Ochrona Danych Osobowych
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Rządowe Centrum Legislacji
Redaktorzy, instrukcja obsługi
Serwis
-Rejestr zmian i statystyki
-Wyszukiwarka
Aktualności 2020"Bezpieczeństwo dzieci – 10 porad policjanta"

Centrum Rozwoju Lokalnego kontynuując swoją misję edukacyjną w tak ważnym obszarze jak bezpieczeństwo, we współpracy z Komendą Powiatową Policji w Zawierciu przygotowało materiał filmowy zawierający 10 porad dotyczących bezpieczeństwa dzieci podczas zimowego wypoczynku. Adresatami przygotowanego materiału są rodzice. Film powstał w ramach organizowanej przez Centrum Rozwoju Lokalnego, objętej honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej, ogólnopolskiej akcji edukacyjnej "Dzieci uczą rodziców", w której uczestniczy już 2500 szkół i przedszkoli z całej Polski (więcej o akcji: www.edu.crl.org.pl).

Zapraszamy do zapoznania się z filmem.

Link do filmiku: https://www.youtube.com/watch?v=3UMLbjkEzAE

Informacje i zalecenia związane z grypą ptaków.

ZALECENIA DLA DROBNOTOWAROWYCH HODOWCÓW DROBIU - CHÓW PRZYZAGRODOWY
-karmienie i pojenie drobiu w pomieszczeniach zamkniętych, do których nie mają dostępu ptaki dzikie;
-przetrzymywanie drobiu na ogrodzonej przestrzeni, pod warunkiem uniemożliwienia kontaktów z dzikim ptactwem;
-odizolowanie od innego drobiu, kaczek i gęsi;
-przechowywanie paszy, w tym zielonki, w pomieszczeniach zamkniętych lub pod szczelnym przykryciem, uniemożliwiającym kontakt z dzikim ptactwem;
-unikanie pojenia ptaków i czyszczenia kurników wodą pochodzącą spoza gospodarstwa (głównie ze zbiorników wodnych i rzek);
-zgłaszanie lekarzowi weterynarii, wójtowi, burmistrzowi, i innym organom władzy lokalnej zaobserwowanego spadku nieśności lub nagłych, zwiększonych padnięć drobiu;
po każdym kontakcie z drobiem lub ptakami dzikimi umycie rąk wodą z mydłem;
-używanie odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego przy czynnościach związanych z obsługą drobiu;
-osobom utrzymującym drób w chowie przyzagrodowym, aby nie były zatrudniane w przemysłowych fermach drobiu.

ZALECENIA DLA HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
-karmienie i pojenie gołębi w sposób wykluczający dostęp ptaków dzikich;
-przechowywanie paszy w pomieszczeniach zamkniętych lub pod szczelnym przykryciem uniemożliwiającym kontakt z dzikim ptactwem.

DODATKOWE ZALECENIA GŁÓWNEGO LEKARZA WETERYNARII
-słomę, która będzie wykorzystywana w chowie ściółkowym należy zabezpieczyć przed dostępem dzikiego ptactwa (przetrzymywać w zamkniętych pomieszczeniach, zadaszyć itp.);
-należy regularnie przeglądać wszelkie połączenia i rury (silosy paszowe) pod kątem obecności zanieczyszczeń np. odchodami dzikich ptaków;
-należy eliminować wszelkie możliwe do usunięcia nieszczelności budynków inwentarskich (umieścić siatki w oknach i otworach, zabezpieczyć kominy wentylacyjne);
-nie należy tworzyć sztucznych zbiorników wodnych na terenie gospodarstwa (np. oczka wodne), a istniejące należy zabezpieczyć przed dostępem dzikiego ptactwa;
-nie należy dokarmiać dzikiego ptactwa na terenie gospodarstwa (usunąć karmniki);
-jeżeli na terenie gospodarstwa znajdują się drzewa owocowe należy jak najczęściej usuwać opadłe owoce.

Nieprzestrzeganie wymienionych wyżej zaleceń może powodować wzrost zagrożenia grypą ptaków.

Pobierz ulotkę informacyjnąII Międzygminny Przegląd Kolęd i Pastorałek

II Międzygminny Przegląd Kolęd i Pastorałek w Zarębach Kościelnych w dniu 19 stycznia 2020 roku we wspólnym kolędowaniu połączył pokolenia - śpiewały dzieci i młodzież, zespoły i chóry, każdy zaprezentował się profesjonalnie i przepięknie.
Na wstępie Pani Wójt Urszula Wołosiewicz powitała przybyłe zespoły i gości informując jednocześnie, że udział w uroczystości jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na nagrywanie i fotografowanie.
Z Wyszkowa wystąpił z czterogłosowym śpiewem chór przy Sanktuarium Św Rodziny. Miasto Ostrów Mazowiecka reprezentował zespół Retro Band wraz z Burmistrzem Panem Jerzym Bauerem i Przewodniczącym Rady Miasta Panem Robertem Krajewskim. Z Małkini przybył chór Cantilena wraz z Panią Wójt Bożeną Bożena Kordek. Występ chóru był okazją do uczczenia pamięci zmarłego w czerwcu założyciela i wieloletniego dyrygenta chóru, nauczyciela wielu pokoleń Śp Zygmunta Chaberskiego. Z Bogut Pianek przybył zespół "Żurawiacy" wraz z Wójtem Panem Jędrzejem Drewnowskim. Z naszej gminy przepiękne kolędy zaprezentowały "Zapominajki" i "Kwiaty Polskie". Kilka kolęd i taniec świąteczny zaprezentowali uczniowie przygotowani przez Panią Dyrektor Jolantę Porucznik i Beatę Śpiewakowską. Wśród gości witaliśmy Radną Powiatu Panią Justyna Pętkowska, Dyrektor Oddziału BS Panią Jadwigę Zyśk, Kierownik Odziału KRUS Panią Elżbietę Karnas. Obecni byli pracownicy gminy na czele z Sekretarz Panią Jadwigą Mikołajczyk i Skarbnikiem Panią Agnieszką Rostkowską, Radni Gminy: Pani Beata Kietlińska, Kinga Pecura, Pan Mirosław Jamiołkowski, Pan Jerzy Biernacki, Pan Bogdan Godlewski, sołtysi, mieszkańcy gminy i okolic.
Każdy zespół otrzymał pamiątkowe statuetki i pocztówki ze zdjęciami Zarąb Kościelnych. Na zakończenie uroczystości minutą ciszy uczciliśmy zmarłego w piątek pasterza naszej łomżyńskiej diecezji Śp Biskupa Stanisława Stefanka. Wszyscy razem zaśpiewali też kolędę.
Pani Wójt dziękując uczestnikom i słuchaczom, nauczycielom za przepiękne dekoracje, przygotowanie dzieci, nagłośnienia zaprosiła zebranych na poczęstunek przygotowany przez kuchnię szkolną oraz ciasta upieczone przez nasze Koła Gospodyń Wiejskich.

Śpiewanie kolęd to nasza piękna, polska tradycja, to okazja do spotkań, wyjątkowych i magicznych przeżyć, wspólnego dzielenia się zdobytym doświadczeniem, zawarcia nowych znajomości. Będzie to tradycja pielęgnowana w naszej gminie w następnych latach.
„Fundusze Europejskie na założenie i rozwój działalności gospodarczej.

Celem spotkań jest zapoznanie beneficjentów z zagadnieniami dotyczącymi możliwości wsparcia w ramach Funduszy Europejskich na założenie i rozwój działalności gospodarczej.

Spotkania odbędą się 30 stycznia 2020 roku od 10:00 do 12:15 oraz 31 stycznia 2020 roku od 10:00 do 12:15 w Ostrołęce. Zgłoszenia udziału należy dokonywać poprzez formularze zgłoszeniowe znajdujące się poniżej. Formularz należy przesłać drogą mailową na adres Ostrołęce (ul. Piłsudskiego 38) do 29 stycznia 2020 r. do 13:00.

Zgłoszenia przesłane bez formularza zgłoszeniowego nie będą brane pod uwagę podczas rekrutacji. Informujemy również, iż nabór uczestników na spotkanie informacyjne może zostać zakończony wcześniej z powodu wyczerpania limitu miejsc. Wysłanie formularza nie oznacza automatycznego wpisu na listę uczestników spotkania. O zakwalifikowaniu na spotkanie zostaniecie Państwo poinformowani drogą mailową.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Miejsce, w którym prowadzone będzie spotkanie informacyjne, dostosowane jest do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową. W przypadku dodatkowych potrzeb organizacyjnych wynikających z niepełnosprawności, prosimy o wypełnienie punktu 2 w formularzu zgłoszeniowym.

Po zakończeniu spotkania informacyjnego zapraszamy na indywidualne konsultacje ze Specjalistami ds. Funduszy Europejskich mazowieckiej sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich.

Dla kogo

Spotkanie skierowane jest do osób fizycznych które chcą założyć działalność gospodarczą oraz do przedsiębiorców którzy chcą rozwinąć swoją działalność.

Program spotkania

- 10:00 – 10:20 zasady naboru wniosków na organizację staży oraz założenie działalności gospodarczej prowadzonego przez Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce w ramach projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w mieście Ostrołęka i powiecie ostrołęckim (III)” – Kierownik Referatu ds. Instrumentów Rynku Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ostrołęce Pani Jolanta Filipiak;
- 10:20 – 11:00 – Inne możliwości dofinansowania założenia działalności gospodarczej w 2020 r. –Specjalista ds. Funduszy Europejskich;
- 11:00 – 11:15 Przerwa;
- 11:15 – 12:15 Przedstawienie możliwości wsparcia na rozwój działalności gospodarczej w 2020 r. – Regionalny Program Województwa Mazowieckiego i Programy Krajowe – Specjalista ds. Funduszy Europejskich.

Formularze zgłoszeniowe oraz dodatkowe informacje:

https://www.funduszedlamazowsza.eu/wydarzenie/spotkania-informacyjne-w-ostrolece-pt-fundusze-europejskie-na-zalozenie-i-rozwoj-dzialalnosci-gospodarczej/.

Organizator spotkań

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ostrołęce

Piłsudskiego 38
07–410 Ostrołęka
tel. 22 542 27 15
e-mail punkt_ostroleka@mazowia.eu

Obwieszczenie Starosty Ostrowskiego AB.6740.6.8.2019 z dnia 10.01.2020r.
w sprawie realizacji inwestycji w Gąsiorowie.


PobierzDofinansowanie na instalacje fotowoltaiczne z programu "Mój Prąd".
Obrazek
Muzeum Dom Rodziny Pileckich - " Wieczór z Historią"

Muzeum Dom Rodziny Pileckich w cyklu " Wieczór z Historią " zaprasza na prelekcję Jacka Frankowskiego:

"Ludomir Benedyktowicz - Artysta Niezłomny. Historia życia leśnika, powstańca styczniowego, wybitnego malarza pejzażysty, pisarz i poety"

15 STYCZNIA 2020, GODZ. 18:00

STARA ELEKTROWNIA ( ul. 11 Listopada 7 ), Ostrów MazowieckaZbadaj się i zyskaj spokój!

Czy urodziłaś się w latach 1951-1970? Zbadaj się i zyskaj spokój! Zachęć do badania bliskie osoby w podobnym wieku.

Wraz z nastaniem 2020 roku LUX MED kontynuuje akcję bezpłatnych badań mammograficznych dla Pań w wieku 50-69 lat. Badania wykonywane są w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi finansowanego przez NFZ i nie wymagają skierowania lekarskiego.

W tym roku uprawnienia do skorzystania z bezpłatnej mammografii nabywają Panie z rocznika 1970. Zapraszamy je gorąco do rejestracji na badania i zachęcamy do ich regularnego przeprowadzania. Tylko systematyczność w przestrzeganiu terminów kolejnych badań mammograficznych pozwala na wykrycie potencjalnego zagrożenia na bardzo wczesnym etapie rozwoju choroby.

W badaniu mogą wziąć udział Panie w wieku 50-69 lat, które są ubezpieczone, nie są leczone z powodu raka piersi a także:

nie miały wykonanej mammografii w ramach Programu w ciągu ostatnich 24 miesięcy
lub są w grupie ryzyka i w roku poprzedzającym otrzymały pisemne wskazanie do wykonania ponownej mammografii po upływie 12 miesięcy
Mobilna pracownia mammograficzna LUX MED będzie oczekiwała na Panie w miejscowości:

Zaręby Kościelne – 3 lutego 2020 w godzinach od 11.00 do 17.00 przy Ośrodku Zdrowia, ul. Kowalska 16A

Uprzejmie prosimy o wcześniejszą rejestrację pod nr tel. 58 666 24 44 lub na http://www.mammo.pl/formularz. W celu weryfikacji uprawnień do badania przed połączeniem telefonicznym prosimy przygotować dowód osobisty. Na badanie prosimy zabrać ze sobą zdjęcia z poprzednich mammografii.


Obrazek

Harmonogram odbioru odpadów na 2020 rok.
Pobierz harmonogramSerdecznie zapraszamy na II Międzygminny Przegląd Kolęd i Pastorałek, który odbędzie się 19 stycznia 2020r. o godz. 14.00 w hali gimnastycznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zarębach Kościelnych.

Wystąpią zespoły i chóry:
1.Chór Cantilena z Małkini Górnej
2. Zespół Zapominajka z Zarąb Kościelnych
3.Zespół Żurawiacy z Bogut Pianek
4. Chór przy Sanktuarium Św. Rodziny w Wyszkowie
5. Zespół Retro Band z Ostrowi Mazowieckiej
6. Zespół Kwiaty Polskie z Chmielewa
7. Dzieci i młodzież ze Szkoły Podstawowej w Zarębach Kościelnych.

Po występach zapraszamy na poczęstunek.
Informacje o planowanych przerwach w dostawie energii elektrycznej
w gminie.


Aktualne informacje o wyłączeniach znajdują się też na stronie Internetowej: www.pgedystrybucja.pl/dystrybucja/dla-klienta/informacje-o-wylaczeniach.

Zapraszamy również do rejestracji do newslettera z automatycznymi informacjami o wyłączeniach. Aby dokonać zamówienia newslettera należy przejść do zakładkiwww.pgedystrybucja.pl/dystrybucja/dla-klienta/informacje-o-wylaczeniach/newsletter-z-informacjami-o-wylaczeniach i wybrać jedną z opcji „Dla całego rejonu energetycznego” lub „Dla konkretnej lokalizacji”. Po dokonaniu rejestracji, w zależności od opcji, informacje o planowych pracach na sieci będą Państwu przysyłane automatycznie.

Pobierz
udostępniono: 23.01.20 08:22 opis zmiany: edycja informacji
| zmiany dokonał: Maciej Ogonowski
| dziennik zmian | wersja do druku