standardowy wygląd strony | większy kontrast: A  A  | większa czcionka: A+  A++ 
Logo BIPNaglowek
Biuletyn Informacji Publicznej gminy Zaręby Kościelne
zareby.ornet.pl
-Podstawowe dane
Aktualności
Powszechny Spis Rolny - 2020r.
Wybory
Władze
Organizacja urzędu
Kultura i sport
Prawo lokalne
Podatki i opłaty
Fundusz sołecki
Strategie, plany, inne
Rejestry i ewidencje
Jednostki
Jednostki - sprawozdawczość
Finanse
Sprawozdawczość budżetowa
Przetargi
Obsługa interesanta
Ochrona Danych Osobowych
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Rządowe Centrum Legislacji
Redaktorzy, instrukcja obsługi
Serwis
-Rejestr zmian i statystyki
-Wyszukiwarka
Wykaz spraw


Opisy procedur i wnioski:

Pojedynczy Punkt Kontaktowy (PPK) udostępnia informacje dotyczące m.in.:

-procedur i formalności związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w Polsce;

-danych kontaktowych i kompetencji instytucji publicznych oraz urzędów;

-sposobów i warunków dostępu do rejestrów publicznych i publicznych baz danych dotyczących działalności gospodarczej i przedsiębiorców;

-środków prawnych przysługujących w przypadku sporu między właściwym organem a przedsiębiorcą lub konsumentem, między przedsiębiorcą a konsumentem oraz między przedsiębiorcami.

Pełny katalog informacji udostępnianych przez PPK zawiera art. 22b ust. 1 i 22d ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Zgodnie z zapisami Dyrektywy Usługowej, zadaniem PPK oprócz udostępniania niezbędnych informacji jest umożliwienie realizacji procedur administracyjnych drogą elektroniczną. W celu realizacji tego zadania portal PPK zintegrowany jest z Elektroniczną Platformą Usług Administracji Publicznej ePUAP.

Pojedynczy Punkt Kontaktowy


Działalność gospodarcza:
Wpis do ewidencji - [Opis sprawy]
Zmiana wpisu - [Opis sprawy ]
Zawieszenie, wznowienie wpisu - [Opis sprawy]
Wykreślenie z ewidencji - [Opis sprawy]

Ochrona środowiska:
Ustalenie warunków zabudowy - [Opis]
Usunięcie drzew lub krzewów - [Opis][Pobierz wzór]
Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
Pobierz


Ewidencja ludności i dowody osobiste:
Zaświadczenia o zameldowaniu - [Opis]
Dowód osobisty osoby małoletniej - [Opis]
Dowód osobisty osoby pełnoletniej - [Opis]
Decyzja w sprawie wymeldowania - [Opis]

Gospodarowanie mieniem komunalnym:
Prawo użytkowania wieczystego - [Opis]
Wbudowanie obcego urządzenia - [Opis]
Bonifikata od opłaty rocznej - [Opis]
Sprzedaż mieszkań komunalnych - [Opis]
Sprzedaż prawa własności - [Opis]

Nieruchomości - podziały, numery, sprzedaż:
Podział nieruchomości - [Opis]
Nadanie numeru porządkowego - [Opis]
Sprzedaż mieszkań komunalnych - [Opis]
Sprzedaż prawa własności - [Opis]

Podatki:
Stan majątkowy - [Opis]
Rozłożenie na raty podatku - [Opis]
Zaległości podatkowe - [Opis]
Umorzenie podatku - [Opis]
Odroczenie terminu płatności - [Opis]
Wykaz nieruchomości - [Opis]

Planowanie przestrzenne:
Ustalenie warunków zabudowy - [Opis]
Przyłączenie do sieci - [Opis]
Nadawanie nazw - [Opis]
Zaświadczenie o przeznaczeniu - [Opis]

Sprawy mieszkaniowe:
Dodatek mieszkaniowy - [Opis]
Umowy najmu lokalu - [Opis]
Zamiana lokali - [Opis]

Urząd Stanu Cywilnego:
Akt urodzenia - [Opis]
Akt małżeństwa - [Opis]
Akt zgonu - [Opis]
Zdolność prawna do zawarcia związku - [Opis]
Akty zagraniczne - [Opis]
Odpisy dokumentów - [Opis]
Sprostowanie oczywistego błędu - [Opis]
udostępniono: 31.01.17 22:42 opis zmiany: dodanie informacji
| zmiany dokonał: Maciej Ogonowski
| dziennik zmian | wersja do druku