standardowy wygląd strony | większy kontrast: A  A  | większa czcionka: A+  A++ 
Logo BIPNaglowek
Biuletyn Informacji Publicznej gminy Zaręby Kościelne
zareby.ornet.pl
-Podstawowe dane
Aktualności
Wybory
Władze
Organizacja urzędu
Prawo lokalne
Podatki i opłaty
Fundusz sołecki
Strategie, plany, inne
Rejestry i ewidencje
Jednostki
Jednostki - sprawozdawczość
Finanse
Sprawozdawczość budżetowa
Przetargi
Obsługa interesanta
Ochrona Danych Osobowych
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Rządowe Centrum Legislacji
Redaktorzy, instrukcja obsługi
Serwis
-Rejestr zmian i statystyki
-Wyszukiwarka
Aktualności 2013Informacja dla mieszkańców - jak prawidłowo segregować odpady. Pobierz
Harmonogram wywozu odpadów komunalnych zmieszanych, biodegradowalnych oraz selektywnie zbieranych w okresie wrzesień- grudzień 2013r. Pobierz


Dnia 28 listopada 2013r. odbyła się uroczystość otwarcia i poświęcenia Świetlicy Wiejskiej w Świerżach Zielonych. Uroczystość rozpoczęło przecięcie symbolicznej wstęgi. Otwarcie tej świetlicy jest dla mieszkańców momentem szczególnym, ponieważ rozpoczyna nowy okres w dziejach poszczególnych wsi i świetlica będzie służyła wspólnemu dobru. Będzie to centrum edukacyjno – kulturalno – społeczne wsi.
Całkowity koszt wybudowania świetlicy w miejscowości Świerże Zielone wyniósł 673 081 zł w czym zawarte jest dofinansowanie w wysokości 410 415 zł pozyskane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.Zdjęcia z uroczystości.Inwestycje zrealizowane przez Wójta Gminy w 2013 roku.więcejW dniu 04 października 2013r. odbył się odbiór końcowy i przekazanie do eksploatacji zadania inwestycyjnego pn. Budowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych zadanie „Nieskórz, Jasienica, Chmielewo” gm. Ostrów Mazowiecka i gm. Zaręby Kościelne, pow. ostrowski. PobierzOgłoszenie o wyłączeniach prądu na terenie gminy z dnia 04.12.2013r. PobierzZapraszamy na szkolenie

W związku z ogłoszonym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „ZIELONE SIOŁO” naborem wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania: „Małe projekty”,„Odnowa i rozwój wsi” oraz „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, których termin składania wyznaczono w okresie od 3 grudnia do 20 grudnia br., serdecznie zapraszamy mieszkańców gmin wchodzących w skład LGD do udziału w szkoleniu nt. Informowania o obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju, realizacji LSR oraz działalności LGD „ZIELONE SIOŁO”.

Podczas szkolenia zostaną omówione kryteria dostępu do ww. działań oraz zagadnienia związane z prawidłowym przygotowaniem wniosku i rodzajami niezbędnych załączników.

Szkolenie odbędzie się 05.12.2013 (czwartek) - godz. 9.00 - Gmina Zaręby Kościelne (sala konferencyjna Urzędu Gminy w Zarębach Kościelnych, ul. Kowalska 14).Ogłoszenie o wyłączeniach prądu na terenie gminy z dnia 20.11.2013r. PobierzProtokół wyboru oferty dot. zorganizowania wyjazdowego dwudniowego szkolenia „ABC przedsiębiorczości, oraz gospodarowanie budżetem domowym, komunikacja interpersonalna i radzenie sobie w sytuacjach stresowych” dla 12 osób, w ramach projektu „SZANSA” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Priorytet: VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. PobierzOgłoszenie o wyłączeniach prądu na terenie gminy z dnia 14.11.2013r. PobierzOFERTA POZAKONKURSOWA – Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Zarębskiej

Wójt Gminy Zaręby Kościelne przedstawia ofertę złożoną przez Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Zarębskiej na realizację zadania publicznego zgodnie z art. 19a, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) uznając celowość realizacji przez organizację pozarządową zadania publicznego pn. „Turniej Piłki Halowej dla Młodzieży i Dorosłych”.
wiecejZapytanie ofertowe dot. zorganizowania wyjazdowego dwudniowego szkolenia „ABC przedsiębiorczości, oraz gospodarowanie budżetem domowym, komunikacja interpersonalna i radzenie sobie w sytuacjach stresowych” dla 12 osób, w ramach projektu „SZANSA” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Priorytet: VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
Zapytania ofertowe do projektu Szansa.
Ogłoszenie o wyłączeniach prądu na terenie gminy z dnia 30.10.2013r. PobierzKonsultacje projektu "Programu Współpracy Gminy Zaręby Kościelne z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok."
Informacje na temat OPPOgłoszenie o wyłączeniach prądu na terenie gminy z dnia 23.10.2013r. PobierzInformacja
Wójt Gminy Zaręby Kościelne informuje, że został sporządzony projekt „Planu Ochrony przed Szkodliwością Azbestu i Programu Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest z terenu Gminy Zaręby Kościelne na lata 2013-2032 wraz z Prognozą jego oddziaływania na środowisko oraz Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Zaręby Kościelne”
Z projektem można się zapoznać w Urzędzie Gminy pokój nr 10 w godz. Od 7.30 do 15.30 i na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy.
więcej informacji
Ogłoszenie o wyłączeniach prądu na terenie gminy z dnia 09.10.2013r. PobierzZawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na dostawę pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn. „Indywidualizacja droga do sukcesu”, realizowanego w ramach projektu systemowego „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania klas I-III szkół podstawowych”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS. Projekt realizowany będzie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. PobierzRegulamin rekrutacji uczniów Uczestników Projektu pn. „Indywidualizacja droga do sukcesu”, realizowanego w ramach projektu systemowego „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania klas I-III szkół podstawowych”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS. Projekt realizowany będzie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. PobierzOgłoszenie o wyłączeniach prądu na terenie gminy z dnia 25.09.2013r. PobierzWójt Gminy Zaręby Kościelne zaprasza do złożenia ofert na dostawę pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn. „Indywidualizacja droga do sukcesu”, realizowanego w ramach projektu systemowego „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania klas I-III szkół podstawowych”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS.
Zapytanie ofertowe 2/1/2013 Wzór formularza ofertowego Zestawienie - pomoce dydaktyczneZawiadomienie z dnia 23.09.2013r. o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług edukacyjnych obejmujących przeprowadzenie zajęć dodatkowych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych w roku szkolnym 2013/2014 w ramach projektu pn. „Indywidualizacja droga do sukcesu”, realizowanego w ramach projektu systemowego „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania klas I-III szkół podstawowych”
PobierzObwieszczenie Starosty Ostrowskiego z dnia 12.09.2013r. dotyczące inwestycji drogowej polegającej na budowie i rozbudowie drogi gminnej we wsi Kosuty. Pobierz
Informacja o przeprowadzeniu konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok”
Wybór oferty dot. zorganizowania wyjazdu integracyjnego dla 12 Beneficjentów Ostatecznych wraz z kadrą projektu we wrześniu 2013r. PobierzWójt Gminy Zaręby Kościelne zaprasza do złożenia ofert na świadczenie usług edukacyjnych obejmujących przeprowadzenie zajęć dodatkowych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych w roku szkolnym 2013/2014 w ramach projektu pn. „Indywidualizacja droga do sukcesu”, realizowanego w ramach projektu systemowego „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania klas I-III szkół podstawowych”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS.
Zapytanie ofertowe 1/1/2013 Wzór formularza ofertowegoDecyzja z dnia 26.08.2013r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: rozbudowa i przebudowa dróg gminnych we wsi Kosuty gm. Zaręby Kościelne. PobierzWyprawka szkolna - wnioski do 10 września.
Do 10 września 2013 roku przyjmowane będą w gminie Zaręby Kościelne wnioski o udzielenie pomocy finansowej uczniom w ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna”. Kto jest uprawniony do ubiegania się o pomoc, określiła Rada Ministrów w formie rozporządzenia. Wnioski należy kierować do dyrektorów szkół, do których uczniowie będą uczęszczali w nowym roku szkolnym.
więcej informacji"INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI UBIEGANIA SIĘ O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO O CHARAKTERZE SOCJALNYM W ROKU SZKOLNYM 2013/2014" PobierzZapytanie ofertowe do projektu "Szansa" dot. zorganizowania wyjazdu integracyjnego dla 12 Beneficjentów Ostatecznych wraz z kadrą projektu we wrześniu 2013r. PobierzDecyzja z dnia 16.08.2013r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie i rozbudowie drogi gminnej: Rawy-Gaczkowo - Nienałty-Szymany - Budziszewo. PobierzPostanowienie z dnia 12.08.2013r. w sprawie realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie i rozbudowie drogi gminnej: Rawy-Gaczkowo - Nienałty-Szymany - Budziszewo. PobierzFestyn Rodzinny !!!
Gmina Zaręby Kościelne serdecznie zaprasza na Festyn Rodzinny, który odbędzie się 28 lipca na placu targowym w Zarębach Kościelnych.
Na mieszkańców gminy i gości czekają liczne atrakcje i miła zabawa.
Pobierz program
Regulamin wyborów Strong Man Gminy. Pobierz
Oświadczenie dla uczestników konkursu Strong Man Gminy. Pobierz
Regulamin wyborów Miss Festynu 2013. Pobierz


Wyłączenia prądu na terenie gminy w lipcu i sierpniu 2013r. PobierzOgłoszenie Wójta Gminy Zaręby Kościelne o zamiarze wykonania rozgraniczenia działek na terenie Uścianek Wielki. PobierzOgłoszenie Wójta Gminy Zaręby Kościelne o zamiarze wykonania rozgraniczenia działek na terenie Rawy-Gaczkowo oraz Nienałty-Szymany. PobierzWyłączenia prądu na terenie gminy w czerwcu 2013r. Wyłączenia 1 Wyłączenia 2Zapytania ofertowe do projektu Szansa dot. doradcy zawodowego oraz psychologa.
Uwaga producenci rolni! Zmiany w dopłatach do materiału siewnego.
Od 13 czerwca 2013 r. ulegną zmianie zapisy w Warunkach uzyskania dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany w ramach pomocy de minimis w rolnictwie. Rolnicy będą mogli ubiegać się również o dopłatę z tytułu zużycia do siewu materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany soi oraz pszenicy twardej. Pobierz

Ogłoszenie o przetargu na: Zorganizowanie i przeprowadzenie kompleksowej usługi szkoleniowej dotyczącej kursów edukacyjno-zawodowych, kursów prawa jazdy kat. B, C i E oraz kursu operatora wózka widłowego.

Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 11.06.2013r.

Informacje na stronie projektu Szansa.Wyłączenia prądu na terenie gminy w czerwcu 2013r. PobierzPostanowienie z dnia 27.05.2013r. w sprawie kwalifikacji do sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia, polegającego na przebudowie dwóch odcinków dróg powiatowych, 2334W i 2612W. PobierzPostanowienie z dnia 20.05.2013r. w sprawie realizacji przedsięwzięcia pn.: Budowa zakładu produkcji peletów i brykietów z biomasy na działce nr 44 położonej na terenie wsi Skłody-Piotrowice gm. Zaręby Kościelne. PobierzW dniu 25 maja br. o godz. 10.00 w Zarębach Kościelnych odbędą się zawody Polska Biega. Zbiórka chętnych na placu szkolnym. Dodatkowe informacje: Urząd Gminy tel. 862706004 wew. 22. Zapraszamy! Pobierz26 maja – 1 czerwca XIX edycja Sportowego Turnieju Miast i Gmin - STMiG 2013. Największa impreza sportu masowego w Polsce rozgrywana w ramach Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich. Urząd Gminy Zaręby Kościelne zaprasza do uczestnictwa w imprezach sportowych wszystkie chętne osoby. Dodatkowe informacje na stronie Urzędu Gminy.Informacja. Od 1 stycznia 2013r. zmieniły się przepisy dotyczące czynności meldunkowych. Obywatel może dokonać zameldowania bez konieczności wymeldowania się w danym Urzędzie z dotychczasowego miejsca pobytu stałego. Obywatel dokonuje zameldowania z jednoczesnym wymeldowaniem. Druk zgłoszenia pobytuZapraszamy do współtworzenia programu współpracy z organizacjami pożytku publicznego na 2014 rok.
Strona z informacjami.PT KRUS w Ostrowi Mazowieckiej informuje, że uczennice III klasy Szkoły Podstawowej w Zarębach Kościelnych Natalia Szulęcka i Wiktoria Pasztaleniec zdobyły pierwsze i drugie miejsce w Konkursie Plastycznym dla Dzieci ,,Bezpiecznie na Wsi – Powiedz Stop Upadkom!”.W konkursie wzięło udział 13 szkół w dwóch grupach wiekowych – razem oceniono 221 prac plastycznych.Apel Wójta Gminy Zaręby Kościelne o pomoc w rozwiązaniu problemu zagospodarowania wyrobów zawierających azbest. PobierzZapytania ofertowe do projektu Szansa.


Wyłączenia prądu na terenie gminy w maju 2013r. PobierzObrazek
Urząd Gminy Zaręby Kościelne jako jeden z partnerów projektu "Urzędy Przyszłości" wdraża system badania satysfakcji klientów urzędu. W trakcie trwania działania klienci będą mieli możliwość oceny pracy administracji samorządowej za pomocą ankiety, która będzie funkcjonowała w formie elektronicznej i papierowej (dostępnej w danym urzędzie). Biuro lub punkt obsługi klienta zostaną zaopatrzone w urny do których można będzie wrzucić wypełnioną ankietę w wersji papierowej. Dane będą zbierane i opracowywane raz na pół roku. Wyniki badań zostaną opublikowane na stronie projektu.

Strona projektu.

Ankieta internetowa badająca satysfakcję klientów Urzędu Gminy Zaręby Kościelne.Informacja Wójta Gminy Zaręby Kościelne o planowanym rozgraniczeniu działek.
PobierzWyłączenia prądu na terenie gminy w lutym 2013r.
Pobierzcertyfikat eurorenoma


Gmina Zaręby Kościelne przystąpiła do Programu Euro Renoma

Program Europejski Rejestr Renomowanych promuje i wspiera jedynie te podmioty (przedsiębiorstwa i instytucje), które odznaczają się na tle innych szczególną solidnością i jakością, a także opierają swą działalność na zasadach etyki biznesowej.

Głównym kierunkiem działań Europejskiego Rejestru Renomowanych jest rozwój programu Euro Renoma, którego misją jest promowanie etyki w biznesie oraz prezentowanie opinii Uczestników programu w ważnych kwestiach gospodarczych.Wypadek to nie przypadek- list Prezesa KRUS na temat zwiększenia poziomu bezpieczeństwa w gospodarstwach rolnych. PobierzWyłączenia prądu na terenie gminy w lutym 2013r.PobierzPT KRUS w Ostrowi Mazowieckiej informuje rolników, że wypadki zaistniałe przy pracy w gospodarstwie rolnym należy zgłaszać do tutejszej placówki niezwłocznie, najlepiej w ciągu 14 dni od powstania zdarzenia. Adres do kontaktu: ul. Ks.J. Sobotki 4, 07-300 Ostrów Mazowiecka, tel.:745-30-61; tel./fax:74-68928, e-mail : ostrowmazowiecka@krus.gov.pl.
Informujemy o konkursach, których organizatorem jest KRUS Oddział Warszawa: dla rolników i sołtysów oraz dla dziennikarzy prasy ogólnokrajowej, regionalnej i lokalnej. Informacji dodatkowych oraz zgłoszenia przyjmuje Placówka Terenowa KRUS w Ostrowi Mazowieckiej. W załączeniu regulaminy konkursów. PobierzInformacja na temat projektu pt. „Budowa Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów w Czerwonym Borze, Gmina Zambrów", który jest realizowany we współpracy z ośmioma gminami m.in. Gminą Zaręby Kościelne w ramach dofinansowania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Oś priorytetowa II, Działanie: 2.1 - Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych. PobierzWyniki wyboru ofert na dostawę pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn. „Dziecięca Akademia Przyszłości – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2.
Dokumenty do pobraniaNowe przepisy dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi, wzory deklaracji, opłaty, terminy - w zakładce ochrona środowiska, gospodarka odpadami oraz na stronie urzędu gminy - Gospodarka odpadami komunalnymi.Wyłączenia prądu na terenie gminy w styczniu 2013r. PobierzGmina Zaręby Kościelne/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zarębach Kościelnych informuje o rozpoczęciu realizacji IV edycji projektu systemowego „SZANSA” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego mającego na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo z terenu naszej gminy. Projekt realizowany będzie od 01.01.2013 do 31.12.2013 roku
Informacje o projekcieWójt Gminy Zaręby Kościelne zaprasza do złożenia ofert na dostawę pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn. „Dziecięca Akademia Przyszłości – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2.
Dokumenty do pobraniaTerminy wywozu odpadów w 2013 roku na terenie Gminy Zaręby KościelnePobierz
udostępniono: 31.01.17 22:43 opis zmiany: edycja informacji
| zmiany dokonał: Maciej Ogonowski
| dziennik zmian | wersja do druku