standardowy wygląd strony | większy kontrast: A  A  | większa czcionka: A+  A++ 
Logo BIPNaglowek
Biuletyn Informacji Publicznej gminy Zaręby Kościelne zareby.ornet.pl
-Podstawowe dane
Aktualności
Wybory
Władze
Organizacja urzędu
Prawo lokalne
Podatki i opłaty
Strategie, plany, inne
Rejestry i ewidencje
Jednostki
Finanse
Sprawozdawczość budżetowa
Przetargi
Obsługa interesanta
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Rządowe Centrum Legislacji
Redaktorzy, instrukcja obsługi
Serwis
-Rejestr zmian i statystyki
-Wyszukiwarka
Aktualności 2018


Badanie mammograficzne w Zarębach Kościelnych: 1 luty 2018 r.

Populacyjny Program Wczesnego Wykrywania Raka Piersi, finansowany przez Ministerstwo Zdrowia. Badania w ramach tego Programu są bezpłatne dla kobiet w wieku 50-69 lat.

Pod marką LUX MED jesteśmy firmą, wykonującą ponad 200 tysięcy badań rocznie. Nasza działalność opiera się na pracy mammobusów, które każdego dnia, w całej Polsce prowadzą badania w ramach programu profilaktycznego.

Wzorem poprzednich naszych wizyt chcielibyśmy przeprowadzić badania mammograficzne w miejscowości Zaręby Kościelne w terminie: 1 luty 2018 r. przy Ośrodku Zdrowia, ul. Kowalska 16A

Pobierz informacjeHarmonogram zebrań Sołeckich 2018r.

Piątek 19.01.2018
godz. 13.00 Nienałty-Brewki
godz. 18.30 Zakrzewo-Kopijki

Poniedziałek 22.01.2018
godz. 16.00 Uścianek Wielki

Wtorek 23.01.2018
godz. 12.00 Kietlanka

Czwartek 25.01.2018
godz. 10.00 Nowa Złotoria

Poniedziałek 29.01.2018
godz. 19.00 Budziszewo

Wtorek 30.01.2018
godz. 10.00 RawyKalendarium statystycznych badań ankietowych w 2018 roku.

Urząd Statystyczny w Warszawie realizuje prowadzone przez Główny Urząd Statystyczny badania ankietowe. Mają one charakter reprezentacyjny, co oznacza, że udział w nich biorą wylosowane gospodarstwa domowe lub rolne. Na wysoką jakość wyników ma wpływ uczestnictwo w badaniach wszystkich wylosowanych gospodarstw oraz udzielenie wyczerpujących odpowiedzi.

Przez cały rok, równocześnie, prowadzonych jest wiele badań. Stopień ich realizacji i dane pozyskane z każdego gospodarstwa (nawet jednoosobowego) są istotne dla całego procesu badawczego i jakości pozyskanych informacji. Aktywny udział w badaniach przekłada się na wielkość wskaźników ekonomicznych m.in. umożliwiających ocenę sytuacji społeczno-gospodarczej, wspierających proces monitorowania i oceny skuteczności podejmowanych działań (w tym na poziomie regionalnym). Wyniki badań ankietowych wykorzystywane są do analiz w zakresie rynku pracy, warunków życia ludności, określania poziomu ubóstwa, pośrednio do waloryzacji rent i emerytur, czy ustalania płacy minimalnej, a także do pozyskiwania środków na inwestycję przez jednostki samorządu terytorialnego.

Kalendarium badań w 2018 roku.Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowi Mazowieckiej informuje o ofertach pracy aktualnych na dzień 12.01.2018r.

PobierzWyborco! Sprawdź, czy jesteś w rejestrze wyborców!

Przeprowadzałeś się lub wyjeżdżałeś z Polski? Wyjechałeś ze swojej miejscowości na studia lub do pracy? Zmieniałeś adres zamieszkania albo zameldowania? Upewnij się, że jesteś wpisany do rejestru wyborców tam, gdzie teraz mieszkasz!

Jeśli Twojego nazwiska nie ma w rejestrze wyborców, to nie będziesz mógł głosować w nadchodzących wyborach samorządowych.

Rejestr wyborców to lista osób z prawem do głosowania w danej gminie.

Jeżeli masz stałe zameldowanie, to znaczy, że Twoje nazwisko jest w rejestrze wyborców w gminie, w której jesteś zameldowany. Będziesz mógł oddać głos.

Jeśli jednak jesteś zameldowany na pobyt czasowy, albo w ogóle nie masz meldunku, to nie ma Cię w rejestrze wyborców i nie będziesz mógł głosować w wyborach.


Co masz zrobić?

Złóż wniosek o wpisanie do rejestru wyborców w gminie, w której mieszkasz. Sprawdź już dziś w swoim urzędzie gminy czy jesteś w rejestrze wyborców!


Więcej informacji na stronie www.pkw.gov.pl oraz na kanałach Państwowej Komisji Wyborczej i Krajowego Biura Wyborczego w serwisach społecznościowych.

- wersja bez tłumacza języka migowego: https://www.youtube.com/watch?v=jGOrbygR208

- wersja z tłumaczem: https://www.youtube.com/watch?v=eQVZaB5qeOsNOWE OBOWIĄZKI PODATNIKÓW VAT

Od 1 stycznia 2018 r. wszystkie podmioty, które prowadzą działalność opodatkowaną podatkiem VAT, w tym również rolnicy, mają obowiązek prowadzenia elektronicznej ewidencji VAT (rejestr sprzedaży i zakupów VAT) i przesyłania jej do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w postaci tzw. Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK_VAT).

Więcej informacji na ten temat można uzyskać na stronie internetowej: www.jpk.mf.gov.pl

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców, w tym również podmiotów prowadzących działalność rolniczą zapraszam na spotkania informacyjne nt. obowiązku przesyłania Jednolitego Pliku Kontrolnego, które odbędą się w dniach 16 stycznia i 23 stycznia 2018 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Skarbowego w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. Stanisława Duboisa 1.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc – 50 osób, zainteresowanych prosimy o wybór daty szkolenia i zgłoszenie uczestnictwa w spotkaniu na adres e-mail: us1416@mz.mofnet.gov.pl lub telefonicznie 29 645 20 80.

Pobierz informacjePowiatowy Urząd Pracy w Ostrowi Mazowieckiej informuje o ofertach pracy aktualnych na dzień 05.01.2018r.
PobierzInformujemy, iż Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego od dnia 1 stycznia 2018 r. rozpocznie realizację Projektu „Od stażu do angażu – aktywizacja społeczno – zawodowa osób z niepełnosprawnościami”.
Pobierz informacje
Harmonogram odbioru odpadów na 2018 rok.
PobierzWycinka drzew – obowiązujące procedury.

Informujemy o bieżącym stanie prawnym na temat uzyskania zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów z gruntów, które nie stanowią lasu:

Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody (Dz.U. z 2016r. poz. 2134), osoby fizyczne planujące wycinkę drzew na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej, mają obowiązek dokonać zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew do Urzędu Gminy, ul. Kowalska 14, pok. nr 10.

Zgłoszenie zawiera imię i nazwisko wnioskodawcy, oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma być usunięte, oraz rysunek albo mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości.

Zgłoszenie usunięcie drzewa lub krzewu - druk do pobrania poniżej.

Obowiązkowi zgłoszenia podlegają drzewa, których obwody pni na wysokości 5 cm przekraczają:

- 80 cm w przypadku topoli, wierzby, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego;

- 65 cm w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej, platanu klonolistnego;

- 50 cm w przypadku pozostałych gatunków drzew.

W ciągu 21 dni od dnia zgłoszenia zostaną przeprowadzone oględziny przeznaczonych do usunięcia drzew przez pracownika Urzędu Gminy lub inne upoważnione osoby.

Usunięcie drzew będzie możliwe, jeżeli w terminie 14 dni od dnia dokonania oględzin Gmina nie wniesie sprzeciwu do ich wycinki.

W przypadku nieusunięcia drzewa przed upływem 6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin – konieczne jest złożenie nowego zgłoszenia.

Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin wystąpiono o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę, a budowa ta ma związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, z której usunięto drzewo, Gmina nakłada na właściciela nieruchomości obowiązek uiszczenia opłaty za jego wycinkę.

Drzewa lub krzewy usuwane w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego - bez względu na obwód pnia - nie podlegają zgłoszeniu, ani uzyskaniu zezwolenia.

W pozostałych sytuacjach, tj. usunięcie drzew na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, usunięcie drzew rosnących na nieruchomościach nie będących własnością osób fizycznych, wymagane jest uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew.

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/ krzewów - druk do pobrania poniżej.

Wycinka drzew z lasów, które nie stanowią własności Skarbu Państwa:

Wycinka drzew z działek stanowiących las - będących własnością osób fizycznych - możliwa jest po uzgodnieniu z leśniczym.

Zgłoszenie usunięcie drzewa lub krzewu - druk do pobrania.

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/ krzewów - druk do pobrania.
udostępniono: 16.01.18 14:33 opis zmiany: dodanie informacji | zmiany dokonał: Maciej Ogonowski | dziennik zmian | wersja do druku