standardowy wygląd strony | większy kontrast: A  A  | większa czcionka: A+  A++ 
Logo BIPNaglowek
Biuletyn Informacji Publicznej gminy Zaręby Kościelne
zareby.ornet.pl
-Podstawowe dane
Aktualności
Wybory
Władze
Organizacja urzędu
Kultura i sport
Prawo lokalne
Podatki i opłaty
Fundusz sołecki
Strategie, plany, inne
Rejestry i ewidencje
Jednostki
Jednostki - sprawozdawczość
Finanse
Sprawozdawczość budżetowa
Przetargi
Obsługa interesanta
Ochrona Danych Osobowych
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Rządowe Centrum Legislacji
Redaktorzy, instrukcja obsługi
Serwis
-Rejestr zmian i statystyki
-Wyszukiwarka
Aktualności 2015Postanowienie z dnia 22.12.2015r. - dot. budowy obory o obsadzie do 70 sztuk DJP, zbiornika na ścieki socjalne z silosem w zabudowie zagrodowej.
Pobierz
Harmonogram odbioru odpadów na 2016 rok.

Pobierz


Obrazek
Usunięcie azbestu z terenu gminy Zaręby Kościelne w 2015 roku dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w formie dotacji, w kwocie 92.935,00 zł.Obrazek

XII Sesja Rady Gminy
Uprzejmie zapraszamy na posiedzenie XII Sesji Rady Gminy w Zarębach Kościelnych, które odbędzie się w dniu 29 grudnia 2015r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Zarębach Kościelnych. Otwarcie obrad nastąpi o godzinie 1100.

Blok dyskusyjno-decyzyjny sesji będzie obejmował:

-Podjecie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy na 2016 rok.
-Podjecie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy stałych Komisji Rady Gminy na 2016 rok.
-Podjecie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok.
-Podjecie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywania problemów Alkoholowych na 2016 rok.
-Podjecie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały uchwalającej Program współpracy Gminy Zaręby Kościelne z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016
-Podjecie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru gminy Zaręby Kościelne, obejmujący części wsi: Kępiste Borowe, Rostki Daćbogi, Niemiry, Kańkowo Piecki, Stara Złotoria, Nowa Złotoria.
-Podjecie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaręby Kościelne na lata 2015-2023.
-Podjecie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015.
-Podjecie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaręby Kościelne na lata 2016-2023.
-Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Zaręby Kościelne na rok 2016.Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zapytanie nr 4/2015
Wybór oferty na dostawę książek w ramach projektu pn. „Książki naszych marzeń”. PobierzDzień 24 grudnia 2015r. jest dniem wolnym od pracy w Urzędzie Gminy Zaręby Kościelne oraz jednostkach organizacyjnych gminy, za przypadający w sobotę dzień świąteczny - 26 grudnia.
Informacja z dnia 09.12.2015r. o planowanych wyłączeniach prądu na terenie gminy.
PobierzSUKCES: GMINA ZARĘBY KOŚCIELNE - SREBRNYM ORŁEM POLSKIEGO SAMORZĄDU 2015
Obrazek

Gmina Zaręby Kościelne została uhonorowana II nagrodą -Srebrnego Orła- w kategorii gmina wiejska w plebiscycie Orły Polskiego Samorządu. Jest to nagroda rangi krajowej i wielkie wyróżnienie dla Naszej Gminy. Gmina Zaręby Kościelne została doceniona przez kapitułę konkursu, jako lider w swojej dziedzinie, wizytówka polskiej gospodarki i samorządności, jednostka wzorowo zarządzana i dynamicznie się rozwijająca. Przyznane nagrody i wyróżnienia promują najlepszych, pokazują jakość i solidność oraz przyczyniają się do dalszego ich rozwoju. Konkurs ten realizowany jest w ramach Narodowego Programu Promocji Polska Przedsiębiorczość 2020, którego idea spotkała się z poparciem Kancelarii Prezydenta RP.

Wójt Gminy Józef Rostkowski 28 listopada 2015r. podczas WIELKIEJ GALI „POLSKA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ” odebrał statuetkę Orła oraz dyplom. W związku z uczestnictwem w konkursie została wydana publikacja- prezentacja przybliżająca wizerunek gminy. Zdjęcia i zawartość publikacji dostępne na stronie gminnej.Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Decyzja Nr RGK.6730.22.15 z dnia 16.11.2015r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującej budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Nienałty-Brewki i Zaręby Kościelne. PobierzZapytanie ofertowe 4/2015 z 02.12.2015r. na dostawę książek.
Wójt Gminy Zaręby Kościelne zaprasza do składania ofert na dostawę książek, nie będących podręcznikami, do biblioteki szkolnej w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zarębach Kościelnych w ramach projektu pn. „ Książki naszych marzeń”.
Zapytanie ofertowe 4/2015,zal. Nr 1 - wzór oferty,zal. Nr 2 - wykaz rzeczowo-cenowy,zal. Nr 3 - wzór umowy.Uniewaznienie zapytania ofertowego nr 3/2015 z 19.11.2015r. na dostawę książek.
Zamawiający unieważnia postępowanie prowadzone w ramach Zapytania ofertowego z dnia 19 listopada 2015 roku na dostawę książek nie będących podręcznikami do biblioteki szkolnej w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zarębach Kościelnych w ramach projektu pn. „ Książki naszych marzeń ”. PobierzInformacja Wójta Gminy Zaręby Kościelne z 25.11.2015r.
Dotycząca zadania inwestycyjnego pn.:"Budowa i rozbudowa drogi gminnej biegnącej przez wieś Zgleczewo Szlacheckie i Zgleczewo Panieńskie". PobierzInformacja z dnia 25.11.2015r. o planowanych wyłączeniach prądu na terenie gminy.
PobierzInformacja dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna.
Od 1 października 2015 r. rolnik, małżonek rolnika lub domownik, który prowadził gospodarstwo rolne lub w nim pracował i z tego tytułu podlegał ubezpieczeniu społecznemu rolników, a następnie dostał pomoc finansową w związku z opieką nad niepełnosprawnym krewnym, będzie mógł zdecydować, gdzie chce podlegać i gdzie będą odprowadzane jego składki emerytalno-rentowe.

Pozostawienie tej decyzji do wyboru rolnika, jego małżonka lub domownika zakłada ustawa z 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. 2015 r. poz. 1506).

W przypadku wybrania ubezpieczenia emerytalno-rentowego w KRUS rolnik, małżonek rolnika lub domownik pobierający świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna może, w ciągu 30 dni od wydania decyzji przyznającej odpowiedni zasiłek lub świadczenie, złożyć w dotychczasowej jednostce organizacyjnej KRUS wniosek w tej sprawie (druk wniosku po pobrania na stronie BIP Kasy, w zakładce: Formularze i wnioski - Ubezpieczenia).

Natomiast rolnicy, małżonkowie rolników i domownicy którzy na podstawie dotychczasowych przepisów mają odprowadzane składki do ZUS, będą mogli wrócić do KRUS. Dla tej grupy czas na podjęcie decyzji wynosi 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustaw, tj. do 1 kwietnia 2016 r. Wniosek o odstąpienie od ubezpieczenia w ZUS i objęcie ubezpieczeniem emerytalno-rentowym w KRUS należy złożyć wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta, który opłaca składki.

Składki za wyżej wymienione osoby do KRUS będzie opłacał wójt, burmistrz lub prezydent miasta do czasu uzyskania 25-letniego okresu ubezpieczenia emerytalno-rentowego.

Obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego osób pobierających świadczenie dla opiekuna oraz obowiązek opłacania składek na to ubezpieczenie ciąży na wójcie, burmistrzu lub prezydencie miasta.Dołącz online do Karty Dużej Rodziny!
Obrazek
Firmy i instytucje, które chcą dołączyć do programu Karta Dużej Rodziny mogą zrobić to szybciej. Wystarczy, że wypełnią i wyślą deklarację online.

Nowy Moduł Obsługi Partnera w ramach programu Karta Dużej Rodziny dostępny na stronach rodzina.gov.pl oraz empatia.mpips.gov.pl ułatwia przystąpienie do programu. Jak się zgłosić? To proste: wystarczy wypełnić e-deklarację, poprzez wskazanie m.in. jakie zniżki chce się zaoferować. Po uzgodnieniu warunków współpracy Minister Pracy i Polityki Społecznej lub Wojewoda (w przypadku podmiotów działających lokalnie) podpisze z firmą lub instytucją umowę.

Status partnera programu to szereg korzyści, takich jak wzrost rozpoznawalności czy też pozyskanie grupy lojalnych klientów. Swoją Kartę odebrało już ponad 1,3 mln osób, a prawie 1,5 mln złożyło wnioski o jej wydanie. W sumie w Polsce jest 3,4 osób w rodzinach wielodzietnych. Dodatkowo partnerzy mogą posługiwać się znakiem „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny” w materiałach informacyjnych i promocyjnych.

Liczba partnerów Karty Dużej Rodziny systematycznie rośnie. W programie uczestniczy już ponad 1000 firm i instytucji, które oferują zniżki dla rodzin w ok. 10,5 tys. miejsc w całej Polsce.

Nie trzeba być dużą firmą by do nas dołączyć. Karta Dużej Rodziny przyznawana jest każdemu członkowi rodziny, także rodzinom zastępczym i rodzinnym domom dziecka. Rodzicom karta wydawana jest dożywotnio, dzieciom do ukończenia 18 lub 25 lat w przypadku kontynuowania nauki. Karta przyznawana jest bezpłatnie i bez względu na dochód.

Deklarację można złożyć tutaj: https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu//formularz-zgloszenia-kdrZapytanie ofertowe 3/2015 z 19.11.2015r. na dostawę książek.
Wójt Gminy Zaręby Kościelne zaprasza do składania ofert na dostawę książek nie będących podręcznikami do biblioteki szkolnej w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zarębach Kościelnych w ramach projektu pn. „ Książki naszych marzeń ”.
Zapytanie ofertowe 3/2015,zal. Nr 1 - wzór oferty,zal. Nr 2 - wykaz rzeczowo-cenowy,zal. Nr 3 - wzór umowyXI Sesja Rady Gminy
Uprzejmie zapraszamy na posiedzenie XI Sesji Rady Gminy w Zarębach Kościelnych, które odbędzie się w dniu 16 listopada 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Zarębach Kościelnych.

Otwarcie obrad nastąpi o godzinie 1400.KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY III OTWARTYCH MISTRZOSTW POWIATU OSTROWSKIEGO W SZACHACH
PobierzInformacja dla obywateli na WWW.OBYWATEL.GOV.PL oraz infolinii 222 500 115.
Obrazek

Zachęcamy do korzystania ze strony WWW.OBYWATEL.GOV.PL oraz infolinii 222 500 115. Zarówno strona, jak i infolinia służą temu, żeby obywatele mogli uzyskać prostą i zrozumiałą informację, jak załatwić najpopularniejsze sprawy w urzędzie. Znajdują się tu opisy najpopularniejszych usług, jakie administracja świadczy dla obywateli, np.: jak wyrobić dowód ,paszport, prawo jazdy czy Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) . Ile to kosztuje, jakie dokumenty trzeba wypełnić i gdzie się zgłosić. Struktura strony nie odzwierciedla podziałów resortowych, lecz systematyzuje usługi administracji publicznej według typowych zdarzeń życiowych. Wiarygodność opisów (kart) usług została zagwarantowana poprzez współpracę z merytorycznymi pracownikami ministerstw i jednostek podległych. Cechą wyróżniającą stronę jest zrozumiały, prosty język.

System informacji telefonicznej to rozwiązanie dla tych, którzy nie korzystają z Internetu. Dzwoniąc pod 222 500 115, dowiedzą się, gdzie załatwić swoją sprawę. System działa na poziomie KPRM (infolinia centralna – 222 500 115), a także na poziomie resortowym (33 osobne numery w ministerstwach i urzędach wojewódzkich).Pobór Krwi -Ostrów Maz. - 9 listopada 2015 r. w godz. 9.00 - 13.00.

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie zaprasza do udziału w najbliższej akcji krwiodawstwa, która odbędzie się w dniu 9 listopada 2015 r. w godz. 9.00 - 13.00 pobór krwi w Ostrowi Maz. odbędzie się w systemie stacjonarnym w pomieszczeniach Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej (niski parter) ul. gen. Wł. Sikorskiego 3

Wszystkich dawców serdecznie zapraszamy.KOMPUTEROWE BADANIE WZROKU I POMIAR CIŚNIENIA ŚRÓDGAŁKOWEGO (PROFILAKTYKA JASKRY)

W dniu: 09.11.2015r. w Ośrodku Zdrowia ul. Kowalska 16 w Zarębach Kościelnych w godzinach od 10:00 do 12:00 odbędą się komputerowe badania wzroku oraz pomiar ciśnienia śródgałkowego dla Mieszkańców gminy.

Zapisy prowadzone będą do dnia 09.11.2015r. w Ośrodku Zdrowia oraz telefonicznie (86)270-60-19.

Koszt badania komputerowego ostrości wzroku - 5 zł

Koszt pomiaru ciśnienia śródgałkowego - 10 zł(DODATKOWE)
.

Podczas badania istnieje możliwość zapisania się na konsultację okulistyczną oraz zamówienia okularów korekcyjnych.

Badanie przeznaczone jest dla osób dorosłych. (powyżej 16-go roku życia). Serdecznie zapraszamy!Informacja z dnia 28.10.2015r. o planowanych wyłączeniach prądu na terenie gminy.
PobierzObwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 października 2015r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn.:"Przebudowa, rozbudowa i budowa linii kolejowej nr 6 na odcinku Sadowne - Czyżew .
PobierzInformacja z dnia 22.10.2015r. o planowanych wyłączeniach prądu na terenie gminy.
PobierzInformacja z dnia 21.10.2015r. o sprzedaży zbędnych oraz zużytych składników majątku ruchomego.
Informacja,wykaz składników majątku.Roczny Program Współpracy Gminy Zaręby Kościelne z Organizacjami Pozarządowymi na 2016 rok

Drodzy Państwo,

trwają konsultacje projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Zaręby Kościelne z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok.

Termin konsultacji: 16 października do 3 listopada 2015 roku.

Sposób wzięcia udziału w konsultacjach: wyrażenie pisemnej opinii na formularzu konsultacji, stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia - wypełniony formularz należy dostarczyć do siedziby Urzędu Gminy lub w wersji elektronicznej na adres ugzar@post.pl,

Zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach!


- Zarządzenie nr 56/2015 Wójta Gminy z dnia 8.10.2015r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji.
- Formularz konsultacyjny
- Projekt programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
Informacja dotycząca opłacania składek na ubezpieczenie emerytalno - rentowe za rolnika, pobierającego świadczenie pielęgnacyjne, w związku z nowelizacją ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Prosimy o zapoznanie się z poniższą informacja wszystkie osoby, które pobierają lub ubiegają się o świadczenie opiekuńcze w GOPS. Osoby zainteresowane zmianą ubezpieczenia prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny: 862763120.

Szczegóły dostępne są na stronie MPiPS

Obrazek
Daj sobie szansę – zostań Stypendystą!

Dostrzegając potrzebę wspierania uzdolnionych uczniów mazowieckich szkół oraz kontynuację programów stypendialnych w nowej perspektywie unijnej Samorząd Województwa Mazowieckiego wdrożył działania umożliwiające udzielenie pomocy stypendialnej. Departament Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie rozpoczyna działania odnośnie projektów stypendialnych adresowanych do uczniów z wysokimi wynikami/osiągnięciami edukacyjnymi w zakresie przedmiotów ogólnych.

Na rok szkolny 2015/2016 Samorząd Województwa Mazowieckiego przygotował I edycję projektu „Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa X – Edukacja dla rozwoju regionu, Poddziałanie 10.1.3 Programy stypendialne. współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego i krajowych środków publicznych.

Celem powyższego projektu jest umożliwienie rozwoju edukacyjnego uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z obszaru województwa mazowieckiego. Wsparcie przeznaczone jest dla uczniów uzdolnionych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych nowożytnych i matematyki.

Szczegółowe zasady i procedurę przyznawania stypendiów określa Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w Województwie Mazowieckim w roku szkolnym 2015/2016, który wraz z pozostałymi wzorami dokumentów będzie zamieszczony na stronie internetowej www.mazovia.pl, zakładka Edukacja i sport, odnośnik: stypendia dla uczniów oraz na stronie internetowej www.stypendia.oeiizk.waw.pl.

W załączeniu przekazuję materiały informacyjno-promocyjne w postaci plakatu i ulotki.

Dodatkowych wyjaśnień udzielają pracownicy Wydziału ds. Programów Stypendialnych Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Brechta 3, 03-472 Warszawa, pod numerami telefonów:

(22) 59 79 449, (22) 59 79 442, (22) 59 79 435, (22) 59 79 429, (22) 59 79 418, (22) 59 79 413

Nabór do projektu rozpocznie się w dniu następującym po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów. Termin naboru zostanie podany przez Departament na stronie internetowej (orientacyjny termin naboru – przyszły tydzień).

Z uwagi na fakt, iż rok szkolny trwa, terminy naboru będą krótkie. Jednocześnie kryteria jakie uczeń musi spełniać są tylko naukowe, w związku z czym nie ma konieczności przekładania dodatkowych dokumentów (np. dochodowych) a tym samym wydłużania procedury naboru.

Zachęcamy Państwa do odwiedzania strony internetowej i kontaktu z pracownikami Wydziału ds. Programów Stypendialnych.
Ulotka informacyjnaInformacja z dnia 14.10.2015r. o planowanych wyłączeniach prądu na terenie gminy.
PobierzSpotkanie konsultacyjne z przedstawicielami "LGD Zielone Sioło"

W związku z trwającymi pracami nad przygotowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 dla obszaru działania LGD „ZIELONE SIOŁO”, w dniu 22 października br. (czwartek) o godz. 13.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zaręby Kościelne odbędzie się spotkanie z przedstawicielami sektora publicznego, gospodarczego i społecznego z terenu Gminy Zaręby Kościelne. Moderatorem spotkania będzie dr Leszek Leśniak ekspert z długoletnim doświadczeniem w współpracy z lokalnymi grupami działania, przy tworzeniu partnerstw i budowie lokalnej strategii. Spotkanie ma na celu omówienie podstawowych zasad budowania LSR w nowej perspektywie unijnej, przedstawienie szans, barier oraz oczekiwań pod kątem nowej LSR.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

ZAPRASZAMY - Narodowa Loteria Paragonowa
Obrazek
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ostrowi Mazowieckiej informuje, iż od 01 października 2015 roku rozpoczyna się nowy projekt edukacyjny Ministerstwa Finansów - Narodowa Loteria Paragonowa.

Loteria ma zachęcić do wydawania i brania paragonów fiskalnych i tym samym uświadomić Polakom, jak dużą rolę pełnią w uczciwym obrocie gospodarczym.

Uczestnikami loterii mogą być osoby, które ukończyły 18 lat. Każdy będzie mógł zarejestrować dowolną liczbę paragonów, przy czym każdy paragon musi być wystawiony na minimum 10 zł. Zgłoszenie udziału w loterii wymaga zarejestrowania na specjalnej stronie www.loteriaparagonowa.gov.pl

Losowania nagród będą się odbywały raz w miesiącu, a do wygrania są: laptopy i tablety oraz samochód Opel Astra. Raz na kwartał odbędzie się losowanie nagrody specjalnej, którą będzie Opel Insignia.

Zasady udziału oraz regulamin loterii dostępne są na stronie www.loteriaparagonowa.gov.pl
IX Sesja Rady Gminy w Zarębach Kościelnych - 23 września 2015r, godz 10.00

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na posiedzenie IX Sesji Rady Gminy w Zarębach Kościelnych, które odbędzie się w dniu 23 września 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Otwarcie obrad nastąpi o godzinie 10.00.Informacja dotycząca składania przez producentów rolnych wniosków o pomoc finansową w związku z suszą.

W załączeniu pismo przygotowane przez Departament Finansów MRiRW zawierające „Informację dotycząca składania przez producentów rolnych wniosków o pomoc finansową w związku z suszą”.

Prosimy o zapoznanie się z treścią pisma wszystkich rolników.
PobierzZaręby Kościelne. Program profilaktycznych badań USG dla osób objętych ubezpieczeniem społecznym rolników.

Program jest reakcją na utrudniony dostęp rolników do badań diagnostycznych i konsultacji specjalistycznych. Objęcie badaniami przesiewowymi ludności wiejskiej w ramach profilaktyki zdrowotnej jest pierwszym w Polsce kompleksowym działaniem mającym na celu poprawę stanu zdrowia mieszkańców obszarów wiejskich.

W dniu 25 września 2015r. w godzinach 9-17 przy Ośrodku Zdrowia przy ul. Kowalskiej 16 stanie mobilny gabinet usg, w którym będą przeprowadzane badania USG jamy brzusznej i tarczycy. Program skierowany jest do (dla) rolników i członków ich rodzin, którzy są ubezpieczeni w KRUS lub pobierają z KRUS świadczenia emerytalne bądź rentowe.

Pierwszym krokiem do wzięcia udziału w badaniach jest rejestracja pod bezpłatną infolinią (tel. 800 177 333), gdzie każdy otrzyma wyczerpujące informacje dotyczące samych badań, jak i sposobu przygotowania się do nich. Warunkiem udziału w badaniach jest dostarczenie w dniu badania do Mobilnego Gabinetu USG aktualnego zaświadczenia o podleganiu ubezpieczeniu bądź ustalonym prawie do emerytury lub renty z KRUS.

Po przeprowadzonym badaniu każdy otrzyma wyniki oraz kierunkowe informacje dotyczące dalszego postępowania.

Badania są bezpłatne, ale liczba miejsc ograniczona (38 osób), dlatego warto już teraz na nie się zgłosić.

Szczegółowych informacji udzieli Placówka Terenowa KRUS Ostrów Mazowiecka przy ul. ks. Jana Sobotki 4, tel. (29) 745 20 31; (29) 745 30 61.Obwieszczenie Starosty Ostrowskiego z dnia 10-09-2015 w sprawie udzielenia zezwolenia a realizację inwestycji drogowej dot. drogi nr 261121W Skłody Średnie - Skłody Piotrowice - Świerże Kończany.
PobierzINFORMACJA O WYSOKOŚCI DOTACJI CELOWEJ Z PRZEZNACZENIEM NA BIEŻĄCE UTRZYMANIE URZĄDZEŃ MELIORACJI WODNYCH SZCZEGÓŁOWYCH W 2015 R.

Na podstawie paragrafu 5 Uchwały Nr XXIX/224/14 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 25 sierpnia 2014r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodny, trybu postępowania w sprawie dotacji sposobu jej rozliczania Wójt Gminy Zaręby Kościelne podaje do publicznej wiadomości o udzielonej dotacji w kwocie 7000,00 zł dla Spółki Wodnej Zaręby Kościelne z siedzibą w Zarębach Kościelnych przy ul. Kowalskiej 14.Odwołany zakaz wstępu do lasu.

Od 4 września 2015 r. został odwołany zakaz wstępu do lasu. Warunki pogodowe spowodowały zmniejszenie zagrożenia pożarowego, co było podstawą do odwołania zakazu.
Na mocy Zarządzenia nr 35/2015 Nadleśniczego Nadleśnictwa Łomża z dnia 4 września 2015 r. traci moc Zarządzenie nr 33/2015 wprowadzające zakaz.

Dziękujemy za cierpliwość i uszanowanie zakazu.UWAGA NOWE GODZINY PRACY URZĘDU SKARBOWEGO W OSTROWI MAZOWIECKIEJ

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ostrowi Mazowieckiej informuje, iż od 01.09.2015 r. ulegają zmianie godziny pracy Urzędu Skarbowego.
Urząd czynny będzie:
1) poniedziałek w godzinach od 7:30 do 18:00;
2) wtorek – piątek w godzinach od 7:30 do 15:30.
w tym obsługa interesantów w Sali Obsługi:
1) poniedziałek w godzinach od 8:00 do 18:00;
2) wtorek – czwartek w godzinach od 8:00 do 15:00;
3) piątek w godzinach od 8:00 do 14:00.
Naczelnik w sprawach skarg i wniosków przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek w godzinach od 12.00 do 16.00. Jeżeli wyznaczony dzień jest dniem ustawowo wolnym od pracy termin przesuwa się na najbliższy dzień pracy.
Za niedogodności związane ze zmianą godzin przyjmowania interesantów przepraszamy.Rozwój usług elektronicznych woj. mazowieckiego.

Szanowni Państwo,
W załączeniu przesyłam pismo Pana Adama Struzika, Marszałka Województwa Mazowieckiego, w którym Pan Marszałek zawarł prośbę o rozpowszechnieniu wśród mieszkańców i przedsiębiorców ankiety dotyczącej badania potrzeb w zakresie dalszego rozwoju elektronicznych usług świadczonych przez administrację województwa mazowieckiego.

Ankieta dostępna jest pod adresem:

http://tinylink.pl/ankietamazoviaInformacja na temat barszczu Sosnowskiego.

Barszcz Sosnowskiego jest jednym z najbardziej niebezpiecznych gatunków roślin w Polsce. Stanowi on ogromne zagrożenie dla ludzi, jest inwazyjny i bardzo trudny do zwalczenia ze względu na niezwykłą plenność. Kontakt bezpośredni z jakąkolwiek częścią rośliny powoduje poparzenia skóry, które w przeciwieństwie do poparzeń termicznych, są bardziej bolesne, mogą prowadzić do powstania głębokich ran oraz długotrwałych przebarwień skóry. Także wdychanie olejków eterycznych, które są szczególnie lotne w upalne dni, może stanowić zagrożenie dla zdrowia.

Główny Inspektor Sanitarny opracował materiał edukacyjny na temat zagrożeń związanych z barszczem Sosnowskiego oraz zaleceń jak uniknąć poparzenia oraz jak postępować w przypadku kontaktu z rośliną.
Pobierz„Lataj z głową” - bezpieczne latanie dronami.
Pragniemy poinformować, że 24 sierpnia br. Urząd Lotnictwa Cywilnego rozpoczął kampanię informacyjną pod hasłem „Lataj z głową” dotyczącą zasad bezpiecznego latania bezzałogowymi statkami powietrznymi. W załączeniu list Wojewody Mazowieckiego w tej sprawie.
PobierzOgłoszenie o przyjmowaniu wniosków rolników o oszacowanie strat powstałych w związku z wystąpieniem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych.

W związku z wystąpieniem szkód w uprawach rolnych spowodowanych wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego tj. suszy informuję, że została uruchomiona procedura w sprawie oszacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych.

W związku z powyższym osoby, u których wystąpiły szkody w uprawach spowodowane wystąpieniem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych proszone są o składanie wniosków o oszacowanie szkód.

Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy w Zarębach Kościelnych pok. nr 10 od dnia 31.08.2015r. do dnia 11.09.2015r w godz. od 7,30 do 15,30.

Następnie Gminna Komisja do spraw szacowania skutków klęsk żywiołowych dokona szacowania wielkości szkód w zgłoszonych gospodarstwach domowych rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej na podstawie przeprowadzonych wizji lokalnych.

Producenci rolni, po oszacowaniu strat w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, w tym suszy mogą korzystać z następujących form pomocy:

1. Z kredytów preferencyjnych na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej.

Oprocentowanie kredytu dla rolnika wynosi aktualnie:

- 2,09 %w skali roku dla kredytów na wydatki bieżące dla rolników, którzy posiadają polisę ubezpieczeniową upraw rolnych i zwierząt gospodarskich przynajmniej od jednego ryzyka,

- 3,14 %w skali roku dla kredytów na wydatki bieżące dla rolników, którzy nie posiadają polisy ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich,

- 3 %w skali roku dla kredytów na odtworzenie środków trwałych;

2. Odroczenia terminu płatności składek i rozłożenia ich na dogodne raty, a także umorzenie w całości lub w części bieżących składek z tytułu ubezpieczenia społecznego rolników – na wniosek rolnika złożonego do KRUS;

3. Odroczenia i rozłożenia na raty płatności z tytułu umów sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz ulg w opłatach czynszu, a także umorzeń raty płatności czynszu z tytułu umów dzierżawy – na wniosek rolnika złożony do Agencji Nieruchomości Rolnych.

Ważne jest, aby wypełnić wszystkie informacje zwarte we wniosku o szacowanie szkód.

Do wniosku należy dołączyć kserokopie wniosku o dopłaty bezpośrednie na 2015 złożonego w ARiMR.

Wzór wniosku dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Gminy www.zareby-kosc.pl oraz BIP przy ogłoszeniu o przyjmowaniu wniosków oraz w Urzędzie Gminy pokój nr 10.


WNIOSEK O OSZACOWANIE SZKÓD - pdfObrazek
VIII Sesja Rady Gminy Zaręby Kościelne - 27 sierpnia 2015 r.

Uprzejmie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na posiedzenie VIII Sesji Rady Gminy w Zarębach Kościelnych, które odbędzie się w dniu 27 sierpnia 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Zarębach Kościelnych.

Otwarcie obrad nastąpi o godzinie 10.00Ogłoszenie Powiatowego Urzędu Pracy o zamkniętym naborze wniosków na udzielanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej trwający w terminie od 25.08.2015 r. do 31.08.2015r.
Szczegóły w załączeniu: PobierzInformacja z dnia 26.08.2015r. o planowanych wyłączeniach prądu na terenie gminy.
PobierzZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wynajem pomieszczenia w celu prowadzenia sklepiku szkolnego w okresie od 01.09.2015r. do 30.06.2016r.
Pobierz„Mazowieckie Barwy Wolontariatu” - konkurs

Szanowni Państwo,

Marszałek Województwa Mazowieckiego już po raz piąty ogłosił konkurs „Mazowieckie Barwy Wolontariatu”, którego głównym celem jest promocja wolontariatu wśród mieszkańców naszego województwa.

Konkurs jest etapem wojewódzkim konkursu ogólnopolskiego realizowanego przez Sieć Centrów Wolontariatu w Polsce i jest organizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego we współpracy z Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim pod auspicjami Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego i Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu w Warszawie.

Pobierz regulamin,pobierz formularz zgłoszeniowy.


Komunikat Dyrektora Oddziału Terenowego ARR z dnia 21.08.2015r.
w sprawie rozłożenia na nieoprocentowane raty opłaty za przekroczenie indywidualnych kwot mlecznych w roku kwotowym 2014/2015.


Pobierz treść komunikatu, pobierz wniosek.ZAKAZ WSTĘPU DO LASU - od 21 sierpnia do odwołania

Z powodu utrzymującego się dużego zagrożenia pożarowego i panującej suszy Nadleśnictwo Łomża wprowadza zakaz wstępu do lasu stanowiącego własność Skarbu Państwa na terenie Nadleśnictwa Łomża.
Informacja o odwołaniu zakazu zostanie opublikowana na stronie internetowej nadleśnictwa: www.lomza.bialystok.lasy.gov.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać dzwoniąc pod nr tel. 862165494

Wstęp do lasów państwowych w Polsce jest wolny, jednak w sytuacjach katastrofalnego zagrożenia pożarowego lasu wprowadzany jest okresowy zakaz wstępu do lasu.
Za utrudnienia przepraszamy.

Podstawa prawna:
Ustawa o lasach z 28 września 1991 r. Art. 26 [Dz.U.2014.1153]
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 marca 2006 r. par. 12 [Dz.U.2006.58.405]
Zarządzenie Nadleśniczego Nadleśnictwa Łomża w sprawie wprowadzenia zakazu wstępu do lasu nr 33/2015 r.

Zastępca
Nadleśniczego Nadleśnictwa Łomża
Waldemar Witkiewicz
21.08.2015 r.INFORMACJA WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE DOT. SUSZY


W związku z brakiem opadów atmosferycznych oraz długotrwałymi, wysokimi temperaturami na terenie gminy Zaręby Kościelne coraz częściej zauważalna jest susza powodująca istotne straty w uprawach rolniczych. Aby możliwe było powołanie stosownej komisji i rozpoczęcie procedury szacowania strat w gospodarstwach rolnych niezbędne jest potwierdzenie tego niekorzystnego zjawiska atmosferycznego przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach. Do chwili obecnej tj. 18.08.2015r. publikowane przez instytut serwisy monitoringu suszy rolniczej nie potwierdziły wystąpienia na terenie gminy Zaręby Kościelne suszy w uprawach roślinnych. Serwisy monitoringu suszy znajdują się pod adresem:http://www.susza.iung.pulawy.pl/

Szczegółowy sposób szacowania szkód określa „Regulamin działania terenowych komisji w sprawach oszacowania szkód powstałych w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej w związku z wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego” z dnia 19 lutego 2015r. który znajduje się pod adresem:

https://mazowieckie.pl/pl/urzad/wydzialy/wydzial-bezpieczenstwa/sprawy-oddzialu-rolnic/pomoc-rolnikom-poszkod/12298,Zasady-postepowania-po-wystapieniu-szkod-w-gospodarstwie-rolnym.htmlOferta realizacji zadania publicznego w trybie małych grantów.

Na podstawie art. 19 a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości treść oferty Stowarzyszenia Rozwoju Ziemi Zarębskiej na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury, wspierania działań i inicjatyw kulturalnych promujących gminę Zaręby Kościelne pod nazwą: Przegląd amatorskich zespołów śpiewających pod hasłem "Śpiewać każdy może".

Zgodnie z treścią art. 19 a ust. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy w terminie 7 dni roboczych od zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Wszelkie uwagi dotyczące oferty Stowarzyszenia Rozwoju Ziemi Zarębskiej zamieszczonej w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Gminy Zaręby Kościelne należy przesłać na adres: Urząd Gminy Zaręby Kościelne, ul. Kowalska 14, 07-323 Zaręby Kościelne lub na adres poczty elektronicznej e-mail: ugzar@post.pl z dopiskiem: Uwagi do oferty na realizację zadania publicznego.

Pobierz - oferta realizacji zadania.Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowi Mazowieckiej informuje: iż posiada środki na realizację niżej wymienionych form aktywizacji:

1. Bony na zasiedlenie

polegające na wypłaceniu osobie bezrobotnej, która nie ukończyła 30 lat określonej kwoty na pokrycie kosztów zamieszkania w związku z podjęciem pracy, w miejscowości oddalonej o minimum 80 km od dotychczasowego miejsca zamieszkania.

Forma ta realizowana jest w ramach projektu współfinansowanego z EFS – PO WER skierowanego do osób bezrobotnych będących młodzieżą NEET (tj. osoba: niepracująca, niekształcąca się w trybie stacjonarnym, zaocznym lub wieczorowym finansowanym ze środków publicznych oraz nieszkoląca się ze środków publicznych w okresie ostatnich 4 tygodni poprzedzających dzień przystąpienia do projektu).

2. Refundacja pracodawcy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.

Realizowane w ramach :

- Projektu współfinansowanego z EFS – RPO WM, skierowanego do osób bezrobotnych w wieku 30 lat i powyżej, należących do tzw. grup defaworyzowanych, tj.: osób długotrwale bezrobotnych (pozostających bez pracy przez okres min. 12 m-cy), niepełnosprawnych, o niskich kwalifikacjach (z wykształceniem do średniego włącznie), w wieku powyżej 50 lat, kobiet,

- Programu aktywizacji osób bezrobotnych w wieku 30 – 50 lat,

- Programu aktywizacji osób bezrobotnych w wieku do 30 roku życia.

Zapraszamy osoby bezrobotne oraz pracodawców do składania odpowiednich wniosków

Druki wniosków dostępne są w siedzibie Urzędu oraz na stronie internetowej www.pupom.pl w zakładce URZĄD/ DOKUMENTY DO POBRANIA

Szczegółowych informacji na temat wyżej wymienionych form aktywizacji oraz warunkach uczestnictwa w poszczególnych programach udzielają pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy prowadzący sprawy:

- bon na zasiedlenie – pokój nr 20

- wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy – pokój nr 21

- koordynator projektów i programów – pokój nr 19
PobierzObrazek
Pobierz plakat


Dopalacze kradną życie – to nazwa akcji profilaktycznej, łączącej wszystkie osoby, którym zależy na walce z tymi niebezpiecznymi substancjami. 29 lipca br. w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych zainaugurowano kampanię, której celem jest uświadamianie młodych ludzi o niebezpieczeństwach związanych z zażywaniem dopalaczy. Akcja skierowana jest także do rodziców, nauczycieli oraz osób, które mają kontakt z młodzieżą. Do akcji dołączyło już wiele osób m.in. przedstawiciele mediów, środowiska naukowe, sportowcy - oraz instytucji i organizacji pozarządowych.

Obrazek

Informacje o akcji:

www.policja.pl

http://www.kwp.radom.pl/dopalacze-kradna-zycie,pa1,21992,0

https://msw.gov.pl/pl/aktualnosci/13565,Rusza-kampania-Dopalacze-kradna-zycie.htmlOGŁOSZENIE

Urząd Gminy w Zarębach Kościelnych uprzejmie informuję, że dzień 14 sierpnia 2015 roku (piątek) jest dniem wolnym od pracy w tutejszym Urzędzie za święto przypadające w sobotę 15 sierpnia 2015 roku.

Wójt Gminy
/-/ Józef Rostkowski
Zapytanie ofertowe z dnia 10.08.2015r.- Wójt Gminy Zaręby Kościelne zaprasza do składania ofert na wynajem pomieszczenia w celu prowadzenia sklepiku szkolnego w okresie od 01.09.2015r. do 30.06.2016r.
W załączeniu treść zapytania oraz niezbędne załączniki. -
PobierzINFORMACJA Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 10 sierpnia 2015 roku dot. publicznego losowania składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1. PobierzGraty z chaty -26.08.2015r. - ogłoszenie o zbiórce zużytego sprzętu wielkogabarytowego.


Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. organizuje zbiórkę odpadów wielkogabarytowych w gminie Zaręby Kościelne. Zbiórka jest NIEODPŁATNA dla wszystkich mieszkańców gminy (nie dotyczy przedsiębiorstw) i przebiegać będzie według ustalonego harmonogramu. Odpady zbierane będą przez pracowników Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. pojazdem oznakowanym logo zakładu. Odpady należy wystawić do godz. 7.00. Odpady wystawione po tym terminie nie będą odebrane. Oddawany sprzęt elektroniczny MUSI być kompletny. Mieszkańcy domów jednorodzinnych wystawiają odpady przed posesją przy drodze.

HARMONOGRAM PRZEBIEGU AKCJI

26.08.2015r. z terenu wsi:
Świerże Kiełcze, Świerże Panki, Świerże Zielone, Świerże Kończany , Skłody Piotrowice, Skłody Stachy, Grabowo, Skłody Średnie, Świerże Kolonia, Kietlanka, Zakrzewo Kopijki, Zakrzewo Wielkie, Zgleczewo Panieńskie, Zgleczewo Szlacheckie, Pętkowo Wielkie, Pułazie, Gąsiorowo, Uścianek Wielki, Zaręby Leśne, Zaręby Kościelne, Kępiste Borowe, Rostki Daćbogi, Kańkowo Piecki, Kosuty, Niemiry, Stara Złotoria, Nowa Złotoria, Gaczkowo, Rawy Gaczkowo, Chmielewo, Budziszewo, Nienałty Szymany, Nienałty Brewki"Zanim będzie za późno" - List Prezesa KRUS skierowany do rolników dotyczący wypadków przy pracy w gospodarstwie rolnym.

Każdego roku na polskiej wsi dochodzi do bardzo dużej liczby wypadków. Pomimo iż ta liczba z roku na rok spada, nadal zawód rolnika należy do niebezpiecznych. Ryzyko wypadku śmiertelnego w rolnictwie jest prawie czterokrotnie wyższe niż poza rolnictwem. W ubiegłym roku na Mazowszu odnotowano 27 wypadków śmiertelnych, z czego połowa to wypadki spowodowane pod wpływem alkoholu. Szczególnie niebezpieczne są okresy wczesnej wiosny i lata. PobierzApel do mieszkańców gminy.

Zaręby Kościelne, 16 lipca 2015 r.

W związku z rozpoczynającym się okresem letnim oraz okresem wakacyjnym dla dzieci i młodzieży, zwracam się z prośbą i apeluję do mieszkańców Gminy Zaręby Kościelne o zachowanie szczególnej ostrożności i zdrowego rozsądku podczas letniego wypoczynku.

Wolny czas w połączeniu ze sprzyjającymi warunkami atmosferycznymi wpływa na wzrost liczby osób korzystających z wypoczynku nad wodą. Brawura, słabe rozpoznanie terenu wodnego, kąpiel po spożyciu alkoholu, a także brak odpowiedniego nadzoru osób dorosłych nad nieletnimi może być przyczyną tragedii.

Zwracam szczególną uwagę na niebezpieczeństwo, z jakim wiąże się przebywanie dzieci i młodzieży, a także osób dorosłych nad wodami, powstałymi w wyniku eksploatacji żwiru na terenie naszej gminy. Tereny te tylko z pozoru są atrakcyjne. W rzeczywistości to miejsca bardzo niebezpieczne, na których obowiązuje całkowity zakaz przebywania i kąpieli. Zakaz kąpieli obowiązuje również na wszystkich rzekach na terenie gminy.

Dlatego apeluję do wszystkich, zwłaszcza do rodziców o zwrócenie szczególnej uwagi na sposób i miejsce spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież.

Zróbmy wszystko, by letni wypoczynek, a także tegoroczne wakacje były bezpieczne.

z poważaniem
Wójt Gminy Zaręby Kościelne
Józef RostkowskiGmina Zaręby Kościelne na 50. pozycji w Rankingu Samorządów 2015.


W kategorii gmin wiejskich 2015 Gmina Zaręby Kościelne:

1. w powiecie,
7. w województwie,
50. w kraju

Dziennik „Rzeczpospolita” opublikował 14 lipca 2015 „Ranking samorządów 2015”. Miło nam poinformować, że Gmina Zaręby Kościelne uzyskała bardzo wysoką 50 pozycję, wśród 1566 gmin wiejskich w Polsce, uzyskując łącznie 47,56 na 55,5 pkt. możliwych. Na tle województwa mazowieckiego daje to 7 pozycję. Równie wysoko oceniona została nasza gmina w rankingu „Innowacyjne Gminy Wiejskie”. Uzyskaliśmy łącznie 15 punktów co pozwoliło nam znaleźć się wśród 50 wyróżnionych samorządów wiejskich. Na sukces gminy wpłynęły korzystne wyniki finansowe oraz skuteczne zarządzanie rozwojem gminy. Gala wręczenia dyplomów zwycięzcom rankingu odbyła się w Warszawie 13 lipca. Honory dla naszej gminy odebrał Wójt Józef Rostkowski.

Ranking składał się z dwóch etapów. W pierwszym etapie wybrane zostały miasta i gminy, które w najlepszy sposób zarządzały swoimi finansami w latach 2011 – 2014 i jednocześnie najwięcej w tym czasie inwestowały. Drugi etap to badanie ankietowe i ponowne naliczenie punktów. Samorządy oceniane są w trzech kategoriach: miast na prawach powiatu, gmin miejskich i wiejsko-miejskich oraz gmin wiejskich. Ranking uznawany jest jako prestiżowy i wiarygodny – jego organizatorem jest redakcja „Rzeczpospolitej”, a kryteria ocen ustala niezależna kapituła m.in. Jerzy Buzek – były Premier RP i były Przewodniczący Parlamentu Europejskiego, Adam Kowalewski – członek Rady Fundatorów Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, Hanna Majszczyk – Wiceminister Finansów, Marceli Niezgoda – Wiceminister Infrastruktury i Rozwoju oraz Marek Wójcik – Wiceminister Administracji i Cyfryzacji.

Jest to kolejny sukces i wyróżnienie Naszej Gminy w rankingu.TURNIEJ O PUCHAR WÓJTA - ROZSTRZYGNIĘTY

Dnia 11.07.2015 na boisku przy placu targowym odbył się Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Zaręby Kościelne. Zgłosiło się 9 drużyn z czego dwie drużyny z Iskry. W finale 'Iskra II' zdobyła 1 miejsce pokonując w karnych 5:4 silnych rywali z Ostrowi Mazowieckiej pod nazwą 'Skład węgla i papy'. 3 miejsce zajęła drużyna GKS MAXROL ANDRZEJEWO pokonując 1:0 "Iskrę I". Gratulacje!Postanowienie z dnia 9.07.2015r. dot. przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i rozbudowie drogi gminnej nr 26112W.PobierzTURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE

Uprzejmie informujemy, że dnia 11 lipca (sobota) o godzinie 15:00 odbędzie się TURNIEJ O PUCHAR WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. Zgłoszenia drużyn przyjmuje Kamil Małkiński pod numerem tel. 696 436 613. Uwaga! Ilość miejsc jest ograniczona. Turniej odbędzie się na boisku gminnym przy placu targowym, grany będzie systemem orlikowym (5+1). ZAPRASZAMY!Informacja z dnia 02.07.2015r. o planowanych wyłączeniach prądu na terenie gminy. PobierzW okresie od 1 lipca do 31 sierpnia 2015r. Urząd Gminy czynny w godz. 7,00-15,00.

Wyłączenia prądu na terenie Gminy Zaręby Kościelne z dnia 23.06.2015r.PobierzGmina Zaręby Kościelne otrzymała certyfikat Rzetelny Samorząd

Szanowni Państwo, niezmiernie miło nam poinformować, że decyzją Zarządu Mazowieckiego Zrzeszenia Handlu Przemysłu i Usług Gmina Zaręby Kościelne została nominowana do certyfikatu Rzetelny Samorząd 2015 przyznawanego w ramach Ogólnopolskiego Programu Umacniania Wiarygodności Sylwetki i Marki Polskiej Gospodarki 2015.

Dnia 20 czerwca na Wielkiej Gali w Warszawie Wójt Gminy Józef Rostkowski oraz Przewodniczący Rady Gminy Jan Grabowski odebrali „Mazowiecki Certyfikat Rzetelny Samorząd”. Zdjęcia z Gali oraz certyfikatu dostępne na stronie urzędowej. Głównym założeniem Programu jest budowanie wiarygodności oraz podnoszenie świadomości społecznej o samorządach - postrzeganych jako polskie marki, mające kluczowe znaczenie w rozwoju poszczególnych regionów. Projekt już od 5 lat wyróżnia podmioty kierujące się etyką, profesjonalizmem oraz rzetelnością na każdym etapie działania. Otrzymanie tej prestiżowej nagrody to wielki sukces dla Naszego Samorządu, ale także powód do zadowolenia i dumy dla Mieszkańców Gminy Zaręby Kościelne.Informacja o wynikach naboru na stanowisko
asystent rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zarębach Kościelnych

PobierzUrząd Gminy w Zarębach Kościelnych uprzejmie informuje, że posiada do wydzierżawienia budynek komunalny po Publicznej Szkole Podstawowej w Zakrzewie-Kopijkach wraz z placem przyległym do budynku pod działalność gospodarczą nieuciążliwą dla mieszkańców. Preferowana będzie działalność stwarzająca nowe miejsca pracy. Szczegóły dostępne w Urzędzie Gminy, pokój nr 2 oraz pod nr tel. 862763128.INFORMACJA O SZACOWANIU SZKÓD ŁOWIECKICH, W UPRAWACH ROLNYCH, NA TERENIE NADLEŚNICTWA OSTRÓW MAZOWIECKA.

Informujemy, że osoby upoważnione do przyjmowania zgłoszeń szkód wyrządzonych przez dziki, jelenie, daniele i sarny w uprawach i płodach rolnych oraz granice obwodów łowieckich znajdujących się na terenie Nadleśnictwa Ostrów Mazowiecka przedstawia poniższa tabela:
PobierzVII Sesja Rady Gminy

Posiedzenie VII Sesji Rady Gminy w Zarębach Kościelnych odbędzie się w dniu 23 czerwca 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Zarębach Kościelnych.
Otwarcie obrad nastąpi o godzinie 14,15.
Porządek obrad:
I. Sprawy organizacyjne:
1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu nr VI z poprzedniej Sesji Rady Gminy.
Powyższy protokół jest wyłożony do wglądu w Urzędzie Gminy, pokój nr 8.
II. Interpelacja Radnych.
III. Blok dyskusyjno-decyzyjny.
4. Zapoznanie z informacją z realizacji uchwał.
5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2014 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu
wykonania budżetu gminy za rok 2014.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
8. Podjecie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Zaręby Kościelne na lata 2015-2020.
9. Podjecie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015.
IV. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
V. Sprawy różne i wolne wnioski.
VI. Zakończenie obrad sesji.Szanowni Mieszkańcy Gminy Zaręby Kościelne,

Nasza Gmina przystąpiła do opracowania „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Zaręby Kościelne”.
Celem realizacji zadania jest zaplanowanie gospodarki niskoemisyjnej w Gminie oraz umożliwienie mieszkańcom wykorzystania środków finansowych z funduszy unijnych i z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, m.in. na termomodernizację budynków, wymianę nieefektywnych źródeł ciepła, montaż kolektorów słonecznych, itp. Tylko gminy wdrażające Plan gospodarki niskoemisyjnej będą mogły wspierać mieszkańców w ubieganiu się o dodatkowe środki finansowe dla zamierzonych inwestycji.

W związku z tym, Urząd Gminy w Zarębach Kościelnych zwraca się z prośbą o wypełnienie ankiety, która dostępna jest w formie elektronicznej na stronie http://www.emisja.org/zareby_koscielne. Wersja papierowa została również dostarczona do mieszkańców Gminy oraz dostępna jest w Urzędzie Gminy w Zarębach Kościelnych, ul. Kowalska 14.Centrum Ekologii i Zrównoważonego Rozwoju w Powiecie Ostrowskim serdecznie zaprasza na konferencję Odnawialne źródła energii (OZE) jako element zrównoważonego rozwoju 22 czerwca 2015 r. /poniedziałek/ godz.11.00 – 15.00 w ZS Nr 1, ul. Rubinkowskiego 8 w Ostrowi Mazowieckiej.

Serdecznie zapraszamy burmistrzów miast, wójtów, radnych, pracowników samorządów, przedsiębiorców, dyrektorów i nauczycieli szkół wraz z zainteresowanymi osobami.
PobierzWYBORY ŁAWNIKÓW 2016-2019

31 grudnia 2015r. kończy się kadencja ławników sądów powszechnych 2012-2015. W związku z tym Prezes Sądu Okręgowego w Ostrołęce zwrócił się do Rady Gminy Zaręby Kościelne z prośbą o dokonanie naboru kandydatów na ławników:
- dla potrzeb Sądu Rejonowego w Ostrowi Mazowieckiej:
a. do orzekania w sprawach rodzinnych i nieletnich - 1.
Szczegółowe informacjeLista kandydatów zakwalifikowanych do następnego etapu naboru na stanowisko asystenta rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zarębach Kościelnych
PobierzSpotkanie konsultacyjne LGD "Zielone Sioło"
Zapraszamy mieszkańców gminy Zaręby Kościelne na spotkanie konsultacyjne mające za cel nakreślenie celów i przedsięwzięć Lokalnej Strategii Rozwoju LGD "Zielone Sioło". Termin spotkania zaplanowano na 11 czerwca br. (piątek) o godz. 13.00. Szczegóły w załączniku: PobierzInformacja z dnia 29.05.2015r. o planowanych wyłączeniach prądu na terenie gminy. PobierzPowiatowy Urząd Pracy w Ostrowi Mazowieckiej ogłasza zamknięty nabór wniosków na udzielanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, trwający w terminie od 25.05.2015 r. do 05.06.2015 w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie ostrowskim (I)”
Szczegóły w załączniku. PobierzInformacja z dnia 22.05.2015r. o planowanych wyłączeniach prądu na terenie gminy. PobierzKONKURS NA STANOWISKO „ASYSTENT RODZINY”
KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ZARĘBACH KOŚCIELNYCH OGŁASZA OTWARTY KONKURS NA STANOWISKO „ASYSTENT RODZINY"

Szczegóły w załączniku: Pobierz


Obrazek

Informacja z dnia 14.05.2015r. o planowanych wyłączeniach prądu na terenie gminy.
PobierzSpotkanie organizacyjne Klubu Honorowych Dawców Krwi z powiatu ostrowskiego - 23 maja 2015r. PobierzDepartament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie informuje, że realizując obowiązek wynikający z przepisów ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21, z późn. zm.), Zarząd Województwa Mazowieckiego rozpoczął prace zmierzające do przygotowania projektu Wojewódzkiego planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego na lata 2016–2021 z uwzględnieniem lat 2022–2027 wraz z Planem inwestycyjnym dla województwa mazowieckiego, Programem zapobiegania powstawaniu odpadów w województwie mazowieckim, Programem usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu województwa mazowieckiego oraz Prognozą oddziaływania na środowisko Wojewódzkiego planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego na lata 2016–2021 z uwzględnieniem lat 2022–2027.

Opracowanie tych dokumentów, spełniających wymogi ww. aktu prawnego, będzie uzależnione w dużej mierze od współdziałania pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, przedstawicielami podmiotów gospodarczych oraz zarządzających instalacjami z Departamentem Środowiska UMWM i wykonawcą zadania – firmą ATMOTERM S.A.

Mając na uwadze opracowanie dokumentów zawierających pełny zakres informacji o gospodarce odpadami w województwie, Departament Środowiska UMWM uprzejmie prosi o szczegółowe wypełnienie zamieszczonych ankiet, zawarcie w nich wszystkich dostępnych Państwu danych i informacji oraz o współdziałanie w trakcie trwania prac nad ww. dokumentami z pracownikami Departamentu Środowiska UMWM lub osobami przez nich wskazanymi.

Wypełnione ankiety proszę przesyłać w możliwie najkrótszym terminie, jednak nie później niż do 29 maja br. w wersji elektronicznej na adres e-mail: wpgo@mazovia.pl. i drukowanej na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Departament Środowiska, ul. Ks. I. Kłopotowskiego 5, 03–718 Warszawa

W przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt z pracownikami Wydziału Gospodarki Odpadami Departamentu Środowiska – Magdaleną Śladowską lub Iwoną Jakubik pod numerami telefonów (22) 59 79 834 i (22) 59 79 094.
Do pobrania: Ankieta dla mieszkańców,Ankieta dla organizacji,Ankieta dla gmin.VI Sesja Rady Gminy

W dniu 12 maja 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Zarębach Kościelnych odbędzie się VI Sesja Rady Gminy. Otwarcie obrad nastąpi o godzinie 11.00.
Porządek obrad: PobierzInformacja Wójta Gminy z dnia 08.05.2015r.

Informacja dotyczącą udostępnienia kanału technologicznego w związku z realizacją zadania inwestycyjnego polegającego na budowie i rozbudowie drogi gminnej biegnącej przez: Skłody Średnie - Skłody Piotrowice - Świerże Kończany.
PobierzXIV EDYCJA PROGRAMU STYPENDIÓW POMOSTOWYCH.

Informujemy o możliwości pozyskania pomocy finansowej w postaci stypendium.
W załączeniu list Dyrektora Oddziału terenowego Agencji Rynku Rolnego przybliżający warunki i zasady przyznawania tej formy pomocy.

Program Stypendiów Pomostowych to rozbudowany system stypendialny oferujący stypendia studentom na I rok i dalsze lata studiów. Zapraszamy ambitnych i zdolnych maturzystów ze wsi i małych miejscowości, pochodzących z niezamożnych rodzin, którzy chcą studiować.
PobierzInformacja z dnia 23.04.2015r. o planowanych wyłączeniach prądu na terenie gminy. PobierzInformacja z dnia 15.04.2015r. o planowanych wyłączeniach prądu na terenie gminy. PobierzObrazek


Obrazek
Biblioteka Publiczna Gminy Zaręby Kościelne organizuje konkurs plastyczny „W krainie wierszy i bajek Jana Brzechwy”.
W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas 0-IV szkół podstawowych.

Cele konkursu:
- pogłębienie wiedzy uczniów na temat twórczości Jana Brzechwy
- rozwijanie wrażliwości estetycznej inspirowanej literaturą
- umożliwienie prezentacji twórczości plastycznej dzieci szerszemu kręgowi odbiorców.

Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie pracy plastycznej w formacie A4 ilustrującej wybrany wiersz lub bajkę Jana Brzechwy (technika wykonania dowolna). Na prace wraz z umieszczonym na ich odwrocie opisem czekamy do 30 kwietnia 2015 r.
Zapraszamy do wzięcia udziału! Nagrody czekają!
Ogłoszenie, regulamin.Informacja z dnia 08.04.2015r. o planowanych wyłączeniach prądu na terenie gminy. PobierzMazowiecki Konkurs Wiedzy z zakresu BHP i ekologii w rolnictwie dla rolników i sołtysów

Już po raz szósty Oddział Regionalny KRUS w Warszawie organizuje Konkurs dla rolników i sołtysów z całego Mazowsza. Konkurs przebiega we współorganizacji jednostek samorządu terytorialnego województwa mazowieckiego i ma na celu promocję bezpieczeństwa pracy na wsi oraz zmniejszanie skutków degradacji środowiska naturalnego spowodowanego działalnością rolniczą.

Do udziału w Konkursie zapraszamy osoby pełnoletnie prowadzące działalność rolniczą. Konkurs przebiega w 2 etapach (Placówki Terenowej KRUS i wojewódzkim). Uczestnik ma za zadanie rozwiązać test wiedzy z zakresu zasad BHP podczas pracy w rolnictwie. Laureat I miejsca etapu PT KRUS reprezentować będzie swoją Placówkę Terenową w Konkursie na etapie wojewódzkim.

Aby wziąć udział w Konkursie wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny w Placówkach Terenowych KRUS.

Termin zgłoszeń upływa 10 maja b.r.

Zachęcamy do wzięcia udziału w Konkursie. Na laureatów czekają cenne nagrody ufundowane przez organizatorów.

Obrazek

Modernizacja kotłowni indywidualnych.

Uprzejmie informujemy, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie realizuje Program OA-10 Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez modernizację indywidualnych kotłowni, zakup i montaż kolektorów słonecznych, zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej, zakup i montaż pomp ciepła.

W dniu 30 marca został ogłoszony nabór wniosków na modernizację kotłowni indywidualnych. W kwietniu i w maju br. rozpocznie się nabór wniosków na zakup i montaż pomp ciepła, kolektorów i instalacji fotowoltaicznych. Dofinansowanie skierowanie jest do osób fizycznych, nie prowadzących działalności gospodarczej w miejscu realizowanego zadania. PobierzPostanowienie Wójta z dnia 17.03.2015r.

Postanowienie dotyczące nie stwierdzenia potrzeby sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie i montażu wolnostojących paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy elektr. 1000kW na dz. nr 9 na terenie wsi Skłody-Stachy. Inwestorem w/w przedsięwzięcia jest CS ENERGIA Sp. z o.o., ul. Czyżewska 20, Zaręby Kościelne.
Postanowienie w załączeniu: PobierzObrazek
Wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe (PFR)

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ostrowi Mazowieckiej informuje, że zostało udostępnione podatnikom wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe (PFR). Wszyscy, którzy składają PIT-37 mogą skorzystać z tej usługi. PFR jest dostępne w części ogólnodostępnej Portalu Podatkowego (www.portalpodatkowy.mf.gov.pl). PobierzOBWIESZCZENIE z 10 marca 2015r.

Wójt Gminy Zaręby Kościelne obwieszcza o terminie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Zaręby Kościelne dla terenów położonych w obrębie wsi Kańkowo Piecki, Kępiste Borowe, Niemiry, Nowa Złotoria, Rostki Daćbogi i Stara Złotoria. Szczegóły w załączniku.
PobierzSzkolenie podsumowujące działalność LGD "ZIELONE SIOŁO" oraz przedstawiające nową perspektywę PROW na lata 2014-2020.

Szkolenie odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Zarębach Kościelnych 17 marca br. (wtorek) o godz. 9.30.

Program szkolenia obejmować będzie podsumowanie naborów za pośrednictwem LGD "ZIELONE SIOŁO", przykłady dobrych praktyk, zapoznanie z założeniami PROW 2014-2020 oraz możliwość pozyskania środków w obecnym okresie.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych, szczególnie: rolników i osoby zatrudnione w rolnictwie, przedsiębiorców, właścicieli gosp. agroturystycznych, przedstawicieli organizacji pozarządowych.Wolny lokal pod usługi stomatologiczne

Urząd Gminy w Zarębach Kościelnych informuje, że dysponuje wolnym lokalem w budynku komunalnym przy ul. Kowalskiej 16A z przeznaczeniem na działalność lekarza stomatologa. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z pracownikiem Urzędu Gminy pod nr tel. 86 276 31 28.Sesja Rady Gminy Zaręby Kościelne - 11.03.2015r.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na posiedzenie V Sesji Rady Gminy w Zarębach Kościelnych, które odbędzie się w dniu 11 marca 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Zarębach Kościelnych. Otwarcie obrad nastąpi o godzinie 10.00.
Porządek obrad do pobrania.
PobierzWybory prezydenckie 2015

Wybory prezydenckie na podstawie decyzji marszałka Sejmu Radosława Sikorskiego odbędą się: I tura 10 maja 2015, zaś ewentualna II tura nastąpi dwa tygodnie później – 24 maja 2015.
Więcej informacji w zakładce dot. wyborów.RAJD ROWEROWY „W JAK WITKACY”.

22.02.15 – przez Nasza Gminę przejechał Rowerowy rajd „W jak Witkacy” organizowany w ramach obchodów Obywatelskiego Roku Witkiewiczów, akcji zainicjowanej przez portal Zakopane Dla Ciebie. Organizatorem rajdu było Stowarzyszenia Zakręcona Ostrów a Urząd Gminy Zaręby Kościelne pomagał przy realizacji tego przedsięwzięcia. Ponad 20 miłośników dwóch kółek w niedzielę 22 lutego wyruszyło spod ostrowskiego ratusza, i po pokonaniu wielu kilometrów trasy wpisującej się w literę W zawitało w Zarębach Kościelnych. Rowerzyści przy herbacie i drobnym poczęstunku obejrzeli film dokumentalny o Witkacym, odczytano fragmenty wspomnień i wysłuchano ciekawostek i anegdot opowiedzianych przez pana Marka Średniawę, uczestnika rajdu, znawcę i miłośnika Witkacego.

Trasa: Ostrów Mazowiecka – Brok – Orło – Małkinia – Zaręby Kościelne – Ostrów Mazowiecka.

Organizacja: Stowarzyszenie Zakręcona Ostrów – Jan Sikora, Tomasz i Anna Pieńkos.
Współpraca: Urząd Gminy Zaręby Kościelne.Ogłoszenie NR 5/POKL/2015 z 17.02.2015r. - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zarębach Kościelnych ogłasza nabór ofert na: ZAPEWNIENIE USŁUGI CATERINGOWEJ NA GRUPOWE ZAJĘCIA DORADZTWA ZAWODOWEGO ORAZ TRENINGU KOMPETENCJI I UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH W PROJEKCIE SYSTEMOWYM „SZANSA" 2015. PobierzZasady wypełniania wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich na rok 2015
Obrazek
Już po raz kolejny Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego organizuje Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla uczniów szkół podstawowych, pn.

„Bezpiecznie na wsi – zwierzaki to nie pluszaki!’’


Konkurs przebiegać będzie we współorganizacji z Dyrekcjami Szkół Podstawowych, zainteresowanymi jednostkami samorządu terytorialnego i udziałem lokalnych mediów.
Celem Konkursu jest promowanie pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą w gospodarstwie rolnym a także rozbudzenie i rozwój wrażliwości estetycznej oraz indywidualnych zdolności twórczych wśród najmłodszych mieszkańców wsi. W tym roku KRUS zwraca uwagę na bezpieczeństwo pracy przy obsłudze zwierząt gospodarskich.
Na terenie Oddziału Regionalnego KRUS w Warszawie i podległych mu Placówek Terenowych, Konkurs przebiega w 2 etapach: PT KRUS i wojewódzkim. Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych klas 0-VI, w dwóch kategoriach wiekowych (I grupa: klasy 0-III, II grupa: klasy IV-VI).
Zgłoszenie udziału szkoły w Konkursie dokonuje szkoła do dnia 10 marca br. do właściwej miejscowo Placówki Terenowej KRUS.
Zadaniem konkursowym jest wykonanie pracy plastycznej w formacie A-3, w dowolnej technice, o tematyce związanej z zapobieganiem wypadkom z udziałem zwierząt gospodarskich.
Na laureatów obu etapów konkursu czekają nagrody rzeczowe. Prace plastyczne laureatów trzech pierwszych miejsc etapu wojewódzkiego z każdej kategorii wiekowej niniejszego konkursu wezmą udział w eliminacjach centralnych.

Szczegółowe informacje o organizacji Konkursu można uzyskać w Placówkach Terenowych KRUS oraz w Oddziale Regionalnym KRUS w Warszawie a także na stronach internetowych urzędów gmin.

PT KRUS Ostrów Mazxowiecka
ul. Ks. Jana Sobotki 4
tel. 29 74 530-61
fax. 29 74 689-28


• w załączeniu Regulamin Konkursu wraz z załącznikami
PobierzInformacja z dnia 12.02.2015r. o planowanych wyłączeniach prądu na terenie gminy.PobierzObrazek
Zapytania ofertowe z dnia 11.02.2015r. do Szansy:

1. Ogłoszenie NR 1/POKL/2015 z 11.02.2015r. - DORADCY ZAWODOWEGO W PROJEKCIE SYSTEMOWYM „SZANSA".
2. Ogłoszenie NR 2/POKL/2015 z 11.02.2015r. - PSYCHOLOGA W PROJEKCIE SYSTEMOWYM „SZANSA".
3. Ogłoszenie NR 3/POKL/2015 z 11.02.2015r. - Kursy i szkolenia zawodowe.
4.Ogłoszenie NR 4/POKL/2015 z 11.02.2015r. - Operator koparko-ładowarki.

Szczegóły dostępne są na stronie internetowej:
Gminy w zakładce SzansaINFORMACJA
Dnia 26 stycznia 2015 roku Zgromadzenie Zambrowskiego Związku Gmin uchwałą nr 7/I/15 postanowiło o likwidacji Zambrowskiego Związku Gmin. PobierzPostanowienie z dnia 3.02.2015r. - dot. rozbudowy obory we wsi Skłody-Piotrowice
Pobierz


XIII edycja Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

Głównym organizatorem Konkursu jest Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
Honorowy patronat nad konkursem objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski, a patronat medialny: miesięcznik AGROmechanika, oraz telewizja interaktywna AgroNews com.pl, AGRO SERWIS, TVP1 i dwutygodnik Zielony Sztandar.

Celem konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych.

Organizatorami konkursu są:
- Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
- Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
- Państwowa Inspekcja Pracy,
- inne instytucje i organizacje działające na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy w gospodarstwach rolnych oraz producenci maszyn rolniczych o ile zadeklarują swój udział w organizacji konkursu.

W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie prowadzące produkcyjną działalność rolniczą, ubezpieczone w KRUS. Konkurs przebiegać będzie w trzech etapach: regionalnym, wojewódzkim i centralnym.
Rolnicy zainteresowani udziałem w Konkursie powinni wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny w PT i OR KRUS, w prasie, na stronie internetowej KRUS oraz w przedstawicielstwach współorganizatorów i patronów medialnych.
Wypełniony i podpisany formularz należy złożyć do najbliższej Placówki Terenowej KRUS w nieprzekraczalnym terminie do 31 marca 2015r.
WYBORY DO IZB ROLNICZYCH – 31 maja 2015 r.
Urząd Gminy Zaręby Kościelne informuje, że Krajowa Rada Izb Rolniczych uchwałą nr 9/2014 z dnia 25 listopada 2014 roku zarządziła wybory do izb rolniczych, w tym Mazowieckiej Izby Rolniczej.
Dzień wyborów został wyznaczony na niedzielę 31 maja 2015 roku.

Zasady wyborów oraz kontakt do pobrania poniżej. Pobierz2015 - OBYWATELSKIM ROKIEM WITKIEWICZÓW RAJD ROWEROWY: 22 LUTY
Poprzez zorganizowanie dwóch rajdów rowerowych Stowarzyszenie Zakręcona Ostrów postanowiło w aktywny sposób włączyć się w obchody Obywatelskiego Roku Witkiewiczów, niezwykłą akcję zainicjowaną przez portal Zakopane Dla Ciebie.

Pierwszy rajd „W jak Witkacy” odbędzie się w lutym z okazji 130 rocznicy urodzin Witkacego, drugi „W jak Witkiewicz” jest zaplanowany na wrzesień w 100-lecie śmierci Stanisława Witkiewicza.

Trasa rajdów rowerowych jest wpisana w ogromną literę „W”. Za pomocą odczytów, projekcji filmów i prezentacji zdjęć, które będą kończyć każdy rajd, będziemy starać się przybliżyć niezwykle bogatą i różnorodną twórczość Witkiewiczów.

22 lutego, „W jak Witkacy”

Program imprezy:
godz. 9,00 Spotkanie przy Miejskim Ratuszu w Ostrowi Mazowieckiej
godz. 9.10 Wyjazd na trasę rajdu „W jak Witkacy”
godz. 11.30 Przyjazd do Zarąb Kościelnych
godz. 12.00 Spotkanie z „Witkacym” - sala pod Ośrodkiem Zdrowia, w programie: słowo wstępne, projekcja filmu dokumentalnego, prezentacja zdjęć, rozmowa o Witkacym przy herbacie.
godz. 14.00 Powrót
godz. 15.00 Przyjazd do Ostrowi Mazowieckiej
Trasa rajdu: Ostrów Mazowiecka – Brok – Orło – Małkinia – Zaręby Kościelne – Ostrów Mazowiecka.
Dystans: 60 km.

Organizator: Stowarzyszenia Zakręcona Ostrów
Współpraca: Urząd Gminy Zaręby Kościelne
Patronat medialny: Zakopane dla CiebieInformacja z dnia 2 lutego 2015r. Placówki Terenowej KRUS w Ostrowi Mazowieckiej dla płatników składek KRUS, którzy nie otrzymali przekazów za I kwartał 2015r. PobierzInformacja z dnia 28.01.2015r. o planowanych wyłączeniach prądu na terenie gminy. PobierzHarmonogram zebrań Wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich w 2015 roku

Zebrania wyborcze w naszej gminie przeprowadzone zostaną zgodnie z poniższym harmonogramem. Mieszkańcy każdej ze wsi poprzez swoją obecność na zebraniu wiejskim mają możliwość wyboru swoich przedstawicieli. Zebrania odbywają się u obecnych sołtysów.

Harmonogram będzie sukcesywnie uzupełniany po uzgodnieniu terminu z sołtysem. więcejInformacja z dnia 14.01.2015r. o planowanych wyłączeniach prądu na terenie gminy. PobierzOgólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych. Liczba instytucji i firm, które oferują zniżki rodzinom systematycznie się powiększa. Wszystkie miejsca oferujące zniżki będą opatrzone logo „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”.

Dzięki Karcie osoby z rodzin wielodzietnych otrzymują m.in. zniżki na przejazdy kolejowe - 37 proc. na bilety jednorazowe oraz 49 proc. na miesięczne; zniżki w opłatach paszportowych - 75 proc. w przypadku dzieci i 50 proc. dla rodziców i małżonków rodziców oraz darmowe wstępy do parków narodowych.

Więcej informacji na stronie https://rodzina.gov.pl/Wykaz podmiotów leczniczych w powiecie ostrołęckim, ostrowskim i wyszkowskim.
W załączeniu aktualny na dzień 01.01.2015r. wykaz podmiotów leczniczych w powiatach ostrołęckim, ostrowskim i wyszkowskim, do których mogą zgłaszać się pacjenci zapisani do lekarzy rodzinnych odmawiających podpisania umów na rok 2015 . PobierzGmina Zaręby Kościelne/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zarębach Kościelnych informuje o rozpoczęciu realizacji VI edycji projektu systemowego „SZANSA” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany będzie od 01.01.2015 do 30.06.2015 roku. Wszystkie osoby chętne do udziału w projekcie i spełniające następujące kryteria:

-Osoby będące klientami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zarębach Kościelnych,
-Osoby z terenu gminy Zaręby Kościelne,
-Osoby będące w wieku aktywności zawodowej,
-Osoby zagrożone wykluczeniem społecznym i zawodowym,
prosimy o zgłoszenie się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zarębach Kościelnych, ul. Kowalska 14, 07-323 Zaręby Kościelne. Rekrutacja prowadzona będzie od 01.12.2014 roku do 15.01.2015 roku. Wszelkie informacje pod nr telefonu 86-27-06-004, wew. 27.
Harmonogram wywozu odpadów komunalnych zmieszanych, biodegradowalnych oraz selektywnie zbieranych w 2015r. Pobierz
udostępniono: 31.01.17 22:43 opis zmiany: edycja informacji
| zmiany dokonał: Maciej Ogonowski
| dziennik zmian | wersja do druku