standardowy wygląd strony | większy kontrast: A  A  | większa czcionka: A+  A++ 
Logo BIPNaglowek
Biuletyn Informacji Publicznej gminy Zaręby Kościelne
zareby.ornet.pl
-Podstawowe dane
Aktualności
Wybory
Władze
Organizacja urzędu
Prawo lokalne
Podatki i opłaty
Fundusz sołecki
Strategie, plany, inne
Rejestry i ewidencje
Jednostki
Jednostki - sprawozdawczość
Finanse
Sprawozdawczość budżetowa
Przetargi
Obsługa interesanta
Ochrona Danych Osobowych
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Rządowe Centrum Legislacji
Redaktorzy, instrukcja obsługi
Serwis
-Rejestr zmian i statystyki
-Wyszukiwarka
rok 2019Zarządzenie Nr 55/19 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 30 września 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019r.
PobierzZarządzenie Nr 54/19 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 26.09.2019 w sprawie przeprowadzenia konsultacji Rocznego programu współpracy Gminy Zaręby Kościelne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2020.
PobierzZarządzenie Nr 53/19 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 25 września 2019 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej w obrębie ewidencyjnym: Zgleczewo Szlacheckie, dz. nr 34 o pow. 2,9300ha.
PobierzZarządzenie Nr 52/19 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 10 września 2019 roku w sprawie upoważnienia Pani Marty Dąbkowskiej do sporządzenia aktów pełnomocnictw w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 roku.
PobierzZarządzenie Nr 51/19 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 10 września 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019r.
PobierzZarządzenie Nr 50/19 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 9 września 2019 roku zmieniające Zarządzenie Nr 10/19 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 4 stycznia 2019 roku w sprawie określenia opłat i zasad wynajmowania świetlic wiejskich stanowiących mienie Gminy Zaręby Kościelne.
PobierzZarządzenie nr 49/19 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 30 sierpnia 2019r.
w sprawie ustalenia wysokości dodatku funkcyjnego dla Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Zarębach Kościelnych.
PobierzZarządzenie nr 48/19 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 30 sierpnia 2019r.
w sprawie ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego dla Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Zarębach Kościelnych.
PobierzZarządzenie nr 47/19 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 21 sierpnia 2019r.
w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zaręby Kościelne w drodze przetargu ustnego ograniczonego.
PobierzZarządzenie Nr 46/19 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 19 sierpnia 2019 roku w sprawie wyznaczenia miejsc na terenie gminy Zaręby Kościelne przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
PobierzZarządzenie nr 45/19 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 19 sierpnia 2019r.
w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy i planu finansowego gminnej instytucji kultury za I półrocze 2019 r.
PobierzZarządzenie nr 44/19 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 19 sierpnia 2019r.
w sprawie przedstawienia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaręby Kościelne na lata 2019-2033 za I półrocze 2019 r.
Zarządzenie nr 43/19 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 13 sierpnia 2019r.
zmieniające Zarządzenie Nr 17/19 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 21 lutego 2019r. w sprawie zatwierdzenia "Diagnozy potrzeb w zakresie edukacji przedszkolnej Gminy Zaręby Kościelne".
PobierzZarządzenie Nr 42/19 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 17 lipca 2019 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019r.
PobierzZarządzenie Nr 41/19 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 17 lipca 2019 roku
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej
w obrębie ewidencyjnym: Zakrzewo-Kopijki, dz. nr 893/4 o pow. 0,5045ha.
PobierzZarządzenie Nr 40/19 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 28 czerwca 2019 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019r.
Zarządzenie Nr 39/19 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 26 czerwca 2019 roku
w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zarębach Kościelnych.
PobierzZarządzenie Nr 38/19 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 26 czerwca 2019 roku
w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 76/2016 z dnia 1 marca 2016 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zarębach Kościelnych do wydawania decyzji administracyjnych.
PobierzZarządzenie Nr 37/19 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 26 czerwca 2019 roku
w sprawie: upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia wychowawczego, a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji oraz do przekazywania informacji o przyznaniu świadczenia wychowawczego.
PobierzZarządzenie Nr 36/19 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 18 czerwca 2019 roku
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy wprowadzonego Zarządzeniem Nr 72/2012 z dnia 19 kwietnia 2012 roku.
PobierzZarządzenie Nr 35/19 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 18 czerwca 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Zarębach Kościelnych.
PobierzZarządzenie Nr 34/19 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 30 maja 2019 roku
w sprawie przedstawienia raportu o stanie gminy Zaręby Kościelne.

Zarządzenie Nr 34,Załącznik Nr 1 - Raport o stanie gminy,Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy.Zarządzenie Nr 33/19 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 28 maja 2019 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019r.
PobierzZarządzenie Nr 32/19 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 17 maja 2019 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019r.
PobierzZarządzenie Nr 31/19 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 8 maja 2019 roku
w sprawie ogłoszenia konkursu na najpiękniejszy ogródek w Gminie Zaręby Kościelne.
Pobierzzałącznik nr 1,załącznik nr 2.Zarządzenie Nr 30/19 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 29 kwietnia 2019 roku
w sprawie upoważnienia Pani Marty Dąbkowskiej do sporządzenia aktów pełnomocnictwa w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 roku.
PobierzZarządzenie nr 29/19 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 25 kwietnia 2019r.
w sprawie zasad opłat za stanowiska handlowe i ich rezerwacje na targowisku gminnym w Zarębach Kościelnych.
PobierzZarządzenie nr 29/19 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 29 kwietnia 2019r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019r.
PobierzZarządzenie nr 28/19 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 9 kwietnia 2019r.
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zarębach Kościelnych.
PobierzZarządzenie nr 27/19 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 27 marca 2019r.
w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
PobierzZarządzenie nr 26/19 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 22 marca 2019r.
w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Zaręby Kościelne, sprawozdania z wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury, informacji o stanie mienia komunalnego oraz sprawozdania o kształtowaniu się WPF na lata 2018-2033 za rok 2018.
PobierzZarządzenie nr 25/19 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 8 marca 2019r.
w sprawie przedłożenia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2018 rok oraz przedstawienia potrzeb związanych z realizacją tych zadań.
PobierzZarządzenie nr 24/19 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 7 marca 2019r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019r.
PobierzZarządzenie nr 23/19 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 7 marca 2019r.
w sprawie wyznaczenia miejsc na terenie gminy Zaręby Kościelne przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 roku.
PobierzZarządzenie nr 21/19 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 21 lutego 2019r.
w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami konsultacji społecznych projektu zmieniającej Uchwałę Nr XIV/102/2016 z dnia 31 marca 2016r. Rady Gminy Zaręby Kościelne w sprawie statutów jednostek pomocniczych położonych na terenie Gminy Zaręby Kościelne.
PobierzZarządzenie nr 17/19 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 21 lutego 2019r.
w sprawie zatwierdzenia "Diagnozy potrzeb w zakresie edukacji przedszkolnej Gminy Zaręby Kościelne".
PobierzZarządzenie nr 16/19 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 21 lutego 2019r.
w sprawie odpłatności za wynajem sal lekcyjnych w budynkach szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Zaręby Kościelne.
PobierzZarządzenie nr 15/19 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 1 lutego 2019r.
w sprawie wprowadzenia "Polityki Ochrony Danych Osobowych" służącej do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Zaręby Kościelne.
PobierzZarządzenie nr 14/19 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 31 stycznia 2019r.
w sprawie terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i klas pierwszych szkoły podstawowej na rok szkolny 2019/2020.
PobierzZarządzenie nr 13/19 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 31 stycznia 2019r.
w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich w gminie Zaręby Kościelne.
PobierzZarządzenie nr 12/19 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 21 stycznia 2019r.
w sprawie ustalenia zasad dofinansowania przez pracodawcę zakupu okularów korygujących wzrok, pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych
w monitory ekranowe.
PobierzZarządzenie nr 11/19 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 10 stycznia 2019r.
w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia Nr 11/2001 z dnia 23 października 2001r. w sprawie ustalenia norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego.
PobierzZarządzenie nr 10/19 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 4 stycznia 2019r.
w sprawie określenia opłat i zasad wynajmowania świetlic wiejskich stanowiących mienie Gminy Zaręby Kościelne.
PobierzZarządzenie nr 9/19 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 4 stycznia 2019r.
w sprawie regulaminu i zasady finansowania promocji Gminy Zaręby Kościelne.
PobierzZarządzenie nr 8/19 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 4 stycznia 2019r.
w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Zaręby Kościelne na 2019 rok i w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy Zaręby Kościelne na 2019 rok.
Pobierz


Zarządzenie nr 7/19 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 3 stycznia 2019r.
w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Gminy Zaręby Kościelne.
PobierzZarządzenie nr 6/19 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 3 stycznia 2019r.
w sprawie regulaminu korzystania i użytkowania autobusu marki "MERCUS".
Pobierz
udostępniono: 10.10.19 10:11 opis zmiany: dodanie informacji
| zmiany dokonał: Maciej Ogonowski
| dziennik zmian | wersja do druku