standardowy wygląd strony | większy kontrast: A  A  | większa czcionka: A+  A++ 
Logo BIPNaglowek
Biuletyn Informacji Publicznej gminy Zaręby Kościelne
zareby.ornet.pl
-Podstawowe dane
Aktualności
Wybory
Władze
Organizacja urzędu
Prawo lokalne
Podatki i opłaty
Fundusz sołecki
Strategie, plany, inne
Rejestry i ewidencje
Jednostki
Jednostki - sprawozdawczość
Finanse
Sprawozdawczość budżetowa
Przetargi
Obsługa interesanta
Ochrona Danych Osobowych
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Rządowe Centrum Legislacji
Redaktorzy, instrukcja obsługi
Serwis
-Rejestr zmian i statystyki
-Wyszukiwarka
rok 2019UCHWAŁA NR VII/63/19 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 26 czerwca 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.
PobierzUCHWAŁA NR VII/62/19 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 26 czerwca 2019 r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaręby Kościelne na lata 2019-2033.
PobierzUCHWAŁA NR VII/61/19 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 26 czerwca 2019 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2018.
PobierzUCHWAŁA NR VII/60/19 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 26 czerwca 2019 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2018 rok.
PobierzUCHWAŁA NR VII/59/19 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 26 czerwca 2019 r.
w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Zaręby Kościelne.
PobierzUCHWAŁA NR VII/58/19 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 26 czerwca 2019 r.
w sprawie przyjęcia Statutu Stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego pod nazwą „Związek Samorządów Polskich”.
PobierzUCHWAŁA NR VII/57/19 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 26 czerwca 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie współdziałania Miasta Ostrów Mazowiecka, Gminy Ostrów Mazowiecka i Gminy Zaręby Kościelne w zakresie zapewnienia uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do zespołu szkół specjalnych w Starym Lubiejewie i z powrotem.
PobierzUCHWAŁA NR VII/56/19 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 26 czerwca 2019 r.
w sprawie ustalenia sieci publicznych oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej prowadzonej przez Gminę Zaręby Kościelne.
PobierzUCHWAŁA NR VII/55/19 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 26 czerwca 2019 r.
w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodu publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Zaręby Kościelne, od dnia 1 września 2019 roku.
PobierzUCHWAŁA NR VII/54/19 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 26 czerwca 2019 r.
w sprawie wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych przy drogach powiatowych Nr 2657 W – Brok – Orło – Daniłowo – Złotoria – Zaręby Kościelne oraz Nr 2656 W – Niegowiec – Żachy Pawły – Daniłowo Parcele – Nowa Złotoria.
PobierzUCHWAŁA NR VII/53/19 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 26 czerwca 2019 r.
w sprawie uchylenia uchwały Nr V/37/19 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych przy drogach powiatowych Nr 2657 W – Brok – Orło – Daniłowo – Złotoria – Zaręby Kościelne oraz Nr 2656 W – Niegowiec – Żachy Pawły – Daniłowo Parcele – Nowa Złotoria.
PobierzUCHWAŁA NR VII/52/19 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 26 czerwca 2019 r.
w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego.
PobierzUCHWAŁA NR VII/51/19 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 26 czerwca 2019 r.
w sprawie Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za 2018 rok Gminy Zaręby Kościelne.
PobierzPobierz załącznik Nr 1UCHWAŁA NR VI/50/19 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 15 kwietnia 2019r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.
PobierzUCHWAŁA NR VI/49/19 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 15 kwietnia 2019r.
w sprawie zmiany Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaręby Kościelne na lata 2019-2033.
PobierzUCHWAŁA NR VI/48/19 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 15 kwietnia 2019r.
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
PobierzUCHWAŁA NR V/44/19 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 27 marca 2019r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.
PobierzUCHWAŁA NR V/43/19 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 27 marca 2019r.
w sprawie zmiany Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaręby Kościelne na lata 2019-2033.
PobierzUCHWAŁA NR V/42/19 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 27 marca 2019r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu.
PobierzUCHWAŁA NR V/41/19 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 27 marca 2019r.
Zmieniająca Uchwałę Nr XIV/102/2016 z dnia 31 marca 2016 roku Rady Gminy Zaręby Kościelne w sprawie uchwalenia statutów jednostek pomocniczych Gminy Zaręby Kościelne.
PobierzUCHWAŁA NR V/40/19 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 27 marca 2019r.
w sprawie przyjęcia ”Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Zaręby Kościelne na rok 2019”.
PobierzUCHWAŁA NR V/39/19 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 27 marca 2019r.
w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2019 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkole prowadzonej przez Gminę Zaręby Kościelne.
PobierzUCHWAŁA NR V/38/19 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 27 marca 2019r.
zmieniająca uchwałę Nr IV/30/19 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet radnych oraz zwrotu kosztów podróży służbowej.
PobierzUCHWAŁA NR V/37/19 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 27 marca 2019r.
w sprawie: wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych przy drogach powiatowych Nr 2657 W - Brok – Orło – Daniłowo - Złotoria – Zaręby Kościelne oraz Nr 2656 W – Niegowiec – Żachy Pawły – Daniłowo Parcele – Nowa Złotoria.
PobierzUCHWAŁA NR V/36/19 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 27 marca 2019r.
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zaręby Kościelne.
PobierzUCHWAŁA NR V/35/19 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 27 marca 2019r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu targowiska gminnego w Zarębach Kościelnych.
PobierzUCHWAŁA NR V/34/19 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 27 marca 2019r.
w sprawie przystąpienia Gminy Zaręby Kościelne do Stowarzyszenia Związku Samorządów Polskich.
PobierzUCHWAŁA NR V/33/19 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 27 marca 2019r.
w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
PobierzUCHWAŁA NR IV/32/19 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 30 stycznia 2019r.
w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2019 rok.
PobierzUCHWAŁA NR IV/31/19 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 30 stycznia 2019r.
w sprawie zmiany Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaręby Kościelne na lata 2019-2033.
PobierzUCHWAŁA NR IV/30/19 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 30 stycznia 2019r.
w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet radnych oraz zwrotu kosztów podróży służbowej.
PobierzUCHWAŁA NR IV/29/19 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 30 stycznia 2019r.
zmieniająca Uchwałę Nr XII/87/15 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie ustanowienia zasad przyznawania sołtysom diet i zwrotu kosztów podróży służbowych.
PobierzUCHWAŁA NR IV/28/19 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 30 stycznia 2019r.
w sprawie przystąpienia do realizacji projektu grantowego pn.: "Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego" w Gminie Zaręby Kościelne w ramach POPC 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.
PobierzUCHWAŁA NR IV/27/19 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 30 stycznia 2019r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Zaręby Kościelne.
PobierzUCHWAŁA NR IV/26/19 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 30 stycznia 2019r.
w sprawie desygnowania delegata do Zgromadzenia Ogólnego Stowarzyszenia Gmin, Powiatów i Regionów Nadbużańskich.
PobierzUCHWAŁA NR IV/25/19 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 30 stycznia 2019r.
w sprawie wyboru delegata do Lokalnej Grupy Działania "Zielone Sioło" z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej.
PobierzUCHWAŁA NR IV/24/19 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 30 stycznia 2019r.
zmieniająca Uchwałę Nr XI/64/15 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 16 listopada 2015 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Zaręby Kościelne.
PobierzUCHWAŁA NR IV/23/19 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 30 stycznia 2019r.
w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w gminie Zaręby Kościelne.
Pobierz
UCHWAŁA NR IV/22/19 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 30 stycznia 2019r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu stanowiącego część obrębu Gąsiorowo.
Pobierz
udostępniono: 12.07.19 08:34 opis zmiany: dodanie informacji
| zmiany dokonał: Maciej Ogonowski
| dziennik zmian | wersja do druku