standardowy wygląd strony | większy kontrast: A  A  | większa czcionka: A+  A++ 
Logo BIPNaglowek
Biuletyn Informacji Publicznej gminy Zaręby Kościelne
zareby.ornet.pl
-Podstawowe dane
Aktualności
Wybory
Władze
Organizacja urzędu
Prawo lokalne
Podatki i opłaty
Strategie, plany, inne
Rejestry i ewidencje
Jednostki
Finanse
Sprawozdawczość budżetowa
Przetargi
Obsługa interesanta
Ochrona Danych Osobowych
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Rządowe Centrum Legislacji
Redaktorzy, instrukcja obsługi
Serwis
-Rejestr zmian i statystyki
-Wyszukiwarka
rok 2019UCHWAŁA NR V/44/19 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 27 marca 2019r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.
PobierzUCHWAŁA NR V/43/19 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 27 marca 2019r.
w sprawie zmiany Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaręby Kościelne na lata 2019-2033.
PobierzUCHWAŁA NR V/42/19 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 27 marca 2019r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu.
PobierzUCHWAŁA NR V/41/19 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 27 marca 2019r.
Zmieniająca Uchwałę Nr XIV/102/2016 z dnia 31 marca 2016 roku Rady Gminy Zaręby Kościelne w sprawie uchwalenia statutów jednostek pomocniczych Gminy Zaręby Kościelne.
PobierzUCHWAŁA NR V/40/19 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 27 marca 2019r.
w sprawie przyjęcia ”Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Zaręby Kościelne na rok 2019”.
PobierzUCHWAŁA NR IV/32/19 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 30 stycznia 2019r.
w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2019 rok.
PobierzUCHWAŁA NR IV/31/19 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 30 stycznia 2019r.
w sprawie zmiany Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaręby Kościelne na lata 2019-2033.
PobierzUCHWAŁA NR IV/30/19 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 30 stycznia 2019r.
w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet radnych oraz zwrotu kosztów podróży służbowej.
PobierzUCHWAŁA NR IV/29/19 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 30 stycznia 2019r.
zmieniająca Uchwałę Nr XII/87/15 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie ustanowienia zasad przyznawania sołtysom diet i zwrotu kosztów podróży służbowych.
PobierzUCHWAŁA NR IV/28/19 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 30 stycznia 2019r.
w sprawie przystąpienia do realizacji projektu grantowego pn.: "Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego" w Gminie Zaręby Kościelne w ramach POPC 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.
PobierzUCHWAŁA NR IV/27/19 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 30 stycznia 2019r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Zaręby Kościelne.
PobierzUCHWAŁA NR IV/26/19 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 30 stycznia 2019r.
w sprawie desygnowania delegata do Zgromadzenia Ogólnego Stowarzyszenia Gmin, Powiatów i Regionów Nadbużańskich.
PobierzUCHWAŁA NR IV/25/19 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 30 stycznia 2019r.
w sprawie wyboru delegata do Lokalnej Grupy Działania "Zielone Sioło" z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej.
PobierzUCHWAŁA NR IV/24/19 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 30 stycznia 2019r.
zmieniająca Uchwałę Nr XI/64/15 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 16 listopada 2015 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Zaręby Kościelne.
PobierzUCHWAŁA NR IV/23/19 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 30 stycznia 2019r.
w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w gminie Zaręby Kościelne.
Pobierz
UCHWAŁA NR IV/22/19 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 30 stycznia 2019r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu stanowiącego część obrębu Gąsiorowo.
Pobierz
udostępniono: 17.04.19 15:14 opis zmiany: dodanie informacji
| zmiany dokonał: Maciej Ogonowski
| dziennik zmian | wersja do druku