standardowy wygląd strony | większy kontrast: A  A  | większa czcionka: A+  A++ 
Logo BIPNaglowek
Biuletyn Informacji Publicznej gminy Zaręby Kościelne
zareby.ornet.pl
-Podstawowe dane
Aktualności
Wybory
Władze
Organizacja urzędu
Prawo lokalne
Podatki i opłaty
Strategie, plany, inne
Rejestry i ewidencje
Jednostki
Finanse
Sprawozdawczość budżetowa
Przetargi
Obsługa interesanta
Ochrona Danych Osobowych
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Rządowe Centrum Legislacji
Redaktorzy, instrukcja obsługi
Serwis
-Rejestr zmian i statystyki
-Wyszukiwarka
rok 2018


Uchwała Nr XXIX/216/18 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 26 marca 2018 r.
w sprawie zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym, trybu postępowania
w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.
PobierzUchwała Nr XXIX/215/18 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 26 marca 2018 r.
w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
Uchwała Nr XXIX/214/18 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 26 marca 2018 r.
w sprawie podziału Gminy Zaręby Kościelne na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
PobierzUchwała Nr XXIX/213/18 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 26 marca 2018 r.
w sprawie podziału Gminy Zaręby Kościelne na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
PobierzUCHWAŁA NR XXVIII/212/18 RADY GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 7 lutego 2018r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.
PobierzUCHWAŁA NR XXVIII/211/18 RADY GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 7 lutego 2018r. w sprawie zmiany Uchwały w sprawie uchwalenia WPF Gminy Zaręby Kościelne na lata 2018-2028.
PobierzUCHWAŁA NR XXVIII/210/18 RADY GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 7 lutego 2018r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2018 roku z kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkole prowadzonej przez Gminę Zaręby Kościelne.
Pobierz
udostępniono: 05.06.18 13:07 opis zmiany: edycja informacji
| zmiany dokonał: Maciej Ogonowski
| dziennik zmian | wersja do druku