standardowy wygląd strony | większy kontrast: A  A  | większa czcionka: A+  A++ 
Logo BIPNaglowek
Biuletyn Informacji Publicznej gminy Zaręby Kościelne
zareby.ornet.pl
-Podstawowe dane
Aktualności
Wybory
Władze
Organizacja urzędu
Prawo lokalne
Podatki i opłaty
Strategie, plany, inne
Rejestry i ewidencje
Jednostki
Finanse
Sprawozdawczość budżetowa
Przetargi
Obsługa interesanta
Ochrona Danych Osobowych
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Rządowe Centrum Legislacji
Redaktorzy, instrukcja obsługi
Serwis
-Rejestr zmian i statystyki
-Wyszukiwarka
Przetargi 2018INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. Numer sprawy: RGK 271.2.2018 z dnia 03.08.2018r.

Nazwa zadania: „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Zaręby Kościelne”.
PobierzINFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RGK 271.2.2018

Nazwa zadania: „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Zaręby Kościelne”.

Pobierz inforacjęOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane, Ogłoszenie nr 594447-N-2018 z dnia 2018-07-25r.

"Przebudowa drogi gminnej Świerże–Panki – Świerże–Kiełcze"

Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie o przetargu,
SIWZ i załączniki do pobraniaOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Ogłoszenie nr 591674-N-2018 z dnia 2018-07-19r.


"Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Zaręby Kościelne."

Dokumenty do pobrania:Ogłoszenie o przetargu, SIWZ i załączniki do pobraniaUNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA- RGK 271.1.2018 z 28.06.2018r.
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RGK 271.1.2018. Nazwa zadania:„Przebudowa drogi gminnej Świerże–Panki – Świerże–Kiełcze”
PobierzINFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT - RGK 271.1.2018 z 25.06.2018r.

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Numer sprawy: RGK 271.1.2018. Nazwa zadania: „Przebudowa drogi gminnej Świerże–Panki – Świerże–Kiełcze”
PobierzOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane,
Ogłoszenie nr 570464-N-2018 z dnia 2018-06-08r.


Przebudowa drogi gminnej Świerże–Panki – Świerże–Kiełcze

Ogłoszenie o przetargu

SIWZ i załączniki do pobraniaOGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi,
Ogłoszenie nr 500020422-N-2018 z dnia 26-01-2018 r.


Zakup paliwa do pojazdów, maszyn i urządzeń będących własnością Gminy Zaręby Kościelne w roku 2018

Pobierz informacjeOGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Ogłoszenie nr 500004230-N-2018 z dnia 05-01-2018 r.

"Budowa mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków bytowych w miejscowości Nienałty Brewki, gm. Zaręby Kościelne"

Pobierz ogłoszenie
udostępniono: 03.08.18 14:05 opis zmiany: dodanie informacji
| zmiany dokonał: Maciej Ogonowski
| dziennik zmian | wersja do druku