standardowy wygląd strony | większy kontrast: A  A  | większa czcionka: A+  A++ 
Logo BIPNaglowek
Biuletyn Informacji Publicznej gminy Zaręby Kościelne
zareby.ornet.pl
-Podstawowe dane
Aktualności
Powszechny Spis Rolny - 2020r.
Wybory
Władze
Organizacja urzędu
Kultura i sport
Prawo lokalne
Podatki i opłaty
Fundusz sołecki
Strategie, plany, inne
Rejestry i ewidencje
Jednostki
Jednostki - sprawozdawczość
Finanse
Sprawozdawczość budżetowa
Przetargi
Obsługa interesanta
Ochrona Danych Osobowych
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Rządowe Centrum Legislacji
Redaktorzy, instrukcja obsługi
Serwis
-Rejestr zmian i statystyki
-Wyszukiwarka
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych


Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

siedziba:
Urząd Gminy w Zarębach Kościelnych, ul. Kowalska 14, 07-323 Zaręby Kościelne,
Kontakt: 86-27-06-004

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zarębach Kościelnych działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487, z późn. zm.).

Komisja monitoruje i inicjuje działania związane z edukacją i profilaktyką rozwiązywania problemów alkoholowych. Celem działań jest pomoc osobom uzależnionym, oraz ich rodzinom, oraz zwiększanie zdolności osób do radzenia sobie z istniejącymi problemami alkoholowymi. Podejmowane działania mają za zadanie wsparcie osób uzależnionych i ich rodzin, kształtowanie zdrowego stylu życia oraz pomoc rodzinom w trudnych sytuacjach życiowych. Komisja uprawniona jest do podejmowania czynności zmierzających do orzeczenia sądu o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu lub zobowiązania poddania się leczeniu odwykowemu a także motywowanie i zobowiązywanie do podjęcia leczenia odwykowego. Ponadto, Komisja realizuje określone ustawowo zadania gminy w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Prowadzi też działalność profilaktyczną, informacyjną i edukacyjną w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych; wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych; prowadzenie działań zmierzających do poddania się leczeniu odwykowemu osób, które poprzez nadużywanie alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchylają się od pracy albo systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny.


Skład Komisji:

Alina Adamska –Przewodnicząca
Grażyna Niemira – z-ca Przewodniczącej,
Bogusława Małkińska – członek,
Marek Nowacki - członek,
Krystyna Godlewska - członek,
Sławomir Stępień – członekDokumentu do pobrania:

Zarządzenie o powołaniu Komisji oraz Regulamin Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. - Pobierz
Wniosek o skierowanie na Komisję (.pdf) - Pobierz

Wniosek o skierowanie na Komisję (.doc) - Pobierz
udostępniono: 14.11.19 08:19 opis zmiany: edycja informacji
| zmiany dokonał: Maciej Ogonowski
| dziennik zmian | wersja do druku