standardowy wygląd strony | większy kontrast: A  A  | większa czcionka: A+  A++ 
Logo BIPNaglowek
Biuletyn Informacji Publicznej gminy Zaręby Kościelne zareby.ornet.pl
-Podstawowe dane
Aktualności
Wybory
Władze
Organizacja urzędu
Prawo lokalne
Podatki i opłaty
Strategie, plany, inne
Rejestry i ewidencje
Jednostki
Finanse
Sprawozdawczość budżetowa
Przetargi
Obsługa interesanta
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Rządowe Centrum Legislacji
Redaktorzy, instrukcja obsługi
Serwis
-Rejestr zmian i statystyki
-Wyszukiwarka
Przetargi 2017


Informacja z sesji otwarcia ofert RGK.271.4.2017 z dnia 23.10.2017r.

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RGK 271.1.2017 Nazwa zadania: „ Budowa mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków bytowych w miejscowości Nienałty Brewki, gm. Zaręby Kościelne”

Dokumenty do pobrania: PobierzOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane, Ogłoszenie nr 598685-N-2017 z dnia 2017-10-06r.

Budowa mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków bytowych w miejscowości Nienałty Brewki, gm. Zaręby Kościelne

Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie,Pozostała dokumentacja przetargowa.OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane,
Ogłoszenie nr 500038190-N-2017 z dnia 04-10-2017r.


Przedmiotem zamówienia jest budowa zatok autobusowych w miejscowości Rawy – Gaczkowo w ciągu drogi powiatowej nr 2612W

Dokumenty do pobrania: PobierzOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane,
Ogłoszenie nr 592340-N-2017 z dnia 2017-09-22 r.


Gmina Zaręby Kościelne: „Przebudowa i rozbudowa drogi Skłody – Piotrowice ”

Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie,Pozostała dokumentacja przetargowa.Odpowiedż na Zapytanie Nr 1 z dnia 28.09.2017r.
Pobierz


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA - Ogłoszenie nr 500034116-N-2017
z dnia 26-09-2017 r.


OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu, Numer: 592192-N-2017, Data: 22/09/2017

Dokumenty do pobrania:
Ogłoszenie o zmianie, zmiana treści SIWZ.


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane,
Ogłoszenie nr 592192-N-2017 z dnia 2017-09-22 r.


Gmina Zaręby Kościelne: „Przebudowa i rozbudowa drogi Skłody – Średnie – Skłody Stachy w km 0+000 – 0+509,60 ”

Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie,Pozostała dokumentacja przetargowa.ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
Nr RGK 271.1 2017 z dnia 30.08.2017r.
Nazwa zadania: „Budowa zatok autobusowych w miejscowości Rawy – Gaczkowo w ciągu drogi powiatowej nr 2612W”

Dokumenty do pobrania: Pobierz informacjeINFORMACJA RGK 271.1.2017 Z DNIA 24.08.2017R. Z SESJI OTWARCIA OFERT

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RGK 271.1.2017 Nazwa zadania: „Budowa zatok autobusowych w miejscowości Rawy – Gaczkowo w ciągu drogi powiatowej nr 2612W”

Pliki do pobrania: Pobierz informacjeOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Budowa zatok autobusowych w miejscowości Rawy – Gaczkowo w ciągu drogi powiatowej nr 2612W


Ogłoszenie nr 566664-N-2017 z dnia 2017-08-09 r.

Dokumenty do pobrania:Ogłoszenie oraz pozostała dokumentacja przetargowa.Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Zakup paliwa do pojazdów, maszyn i urządzeń będących własnością Gminy Zaręby Kościelne

Ogłoszenie nr 9893 - 2017 z dnia 2017-01-18

Dokumenty do pobrania: Pobierz
udostępniono: 23.10.17 13:13 opis zmiany: dodanie informacji | zmiany dokonał: Maciej Ogonowski | dziennik zmian | wersja do druku