standardowy wygląd strony | większy kontrast: A  A  | większa czcionka: A+  A++ 
Logo BIPNaglowek
Biuletyn Informacji Publicznej gminy Zaręby Kościelne zareby.ornet.pl
-Podstawowe dane
Aktualności
Wybory
Władze
Organizacja urzędu
Prawo lokalne
Podatki i opłaty
Strategie, plany, inne
Rejestry i ewidencje
Jednostki
Finanse
Sprawozdawczość budżetowa
Przetargi
Obsługa interesanta
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Rządowe Centrum Legislacji
Redaktorzy, instrukcja obsługi
Serwis
-Rejestr zmian i statystyki
-Wyszukiwarka
Zapytania ofertowe


Zapytanie ofertowe 4/2017 RGK.271.0.4.2017 z 23 sierpnia 2017r.

Przedmiotem zamówienia jest zakup pomocy TIK do Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zarębach Kościelnych w ilości i rodzaju wskazanym w załączniku nr 4 do niniejszego ogłoszenia – opis przedmiotu zamówienia.

Pliki do pobrania:
Zapytanie ofertowe,wzór oferty, oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, oświadczenie o braku przesłanek do wykluczenia, opis przedmiotu zamówienia,wzór umowy.Zapytanie ofertowe 3/2017 RGK.271.0.3.2017 z 22 sierpnia 2017r.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy dydaktycznych w ilości i rodzaju wskazanym w załączniku nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

Pliki do pobrania: Zapytanie ofertowe,formularz ofertowy, opis oferty,wzór umowy.ZAPYTANIE OFERTOWE 2/2017, RGK.271.0.2.2017 z dnia 16 sierpnia 2017r.
Przedmiotem zamówienia jest zatrudnienie wykonawcy zewnętrznego – specjalisty ds. rozliczeń i sprawozdawczości w realizacji Projektu „Szkoła – misja przyszłość” realizowanego przez Gminę Zaręby Kościelne.
Zapytanie ofertowe,formularz ofertowy.ZAPYTANIE OFERTOWE RGK.271.0.1.2017 z dnia 16 sierpnia 2017r. na wynajem pomieszczenia w celu prowadzenia sklepiku szkolnego w okresie od 01.09.2017 roku do 30.06.2018 roku.
Zapytanie ofertowe,formularz ofertowy, wzór umowy.Zawiadomienie Nr RGK 271.0.1.2017 z dnia 07.06.2017r. o wyborze najkorzystniejszej oferty na „Wykonanie zadań Psychologa”.
PobierzZmiana treści Zapytania ofertowego Nr 1/2017 z dnia 17 maja 2017r.
Pliki do pobrania:Pobierz

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2017, RGK.271.0.1.2017 z dnia 17 maja 2017 r. na wykonanie zadań Psychologa na potrzeby Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zarębach Kościelnych raz w miesiącu 3 godziny w siedzibie Urzędu Gminy w Zarębach Kościelnych.
PobierzZapytanie ofertowe RGK.6232.3.2017 z dnia 09.02.2017r. na wykonanie zadania pn. „Usunięcie azbestu z terenu gminy Zaręby Kościelne w 2017 r.”

Pobierz zapytanie wraz z formularzem ofertowym (doc),
Pobierz zapytanie wraz z formularzem ofertowym (pdf).Zawiadomienie z dnia 07.09.2016r. o wyborze najkorzystniejszej oferty do zapytania RGK.2710.1.2016 z dnia 22.08.2016r. na wynajem pomieszczenia w celu prowadzenia sklepiku szkolnego w okresie od 01.09.2016 roku do 30.06.2017 roku.
Pobierz zawiadomienieZapytanie ofertowe RGK.2710.1.2016 z dnia 22.08.2016r. na wynajem pomieszczenia w celu prowadzenia sklepiku szkolnego w okresie od 01.09.2016 roku do 30.06.2017 roku.
Pobierz zapytanie,Pobierz formularz ofertowy,Pobierz wzór umowy najmu.Zawiadomienie z dnia 07.07.2016r. o wyborze najkorzystniejszej oferty do zapytania RGK.271.1.2.2016 na "Opracowanie Programu Rewitalizacji dla Gminy Zaręby Kościelne na lata 2016-2023"
Pobierz ogłoszenieZapytanie ofertowe RGK.271.1.2.2016 z dnia 24.06.2016r. na "Opracowanie Programu Rewitalizacji dla Gminy Zaręby Kościelne na lata 2016-2023"
PobierzUnieważnienie zapytania ofertowego RGK 271.1.1.2016
PobierzZapytanie ofertowe RGK.271.1.1.2016 z dnia 23.05.2016r. na "Opracowanie Programu Rewitalizacji dla Gminy Zaręby Kościelne na lata 2016-2023"
Pobierz
udostępniono: 23.08.17 14:24 opis zmiany: dodanie informacji | zmiany dokonał: Maciej Ogonowski | dziennik zmian | wersja do druku