Wybory samorządowe 2014


Protokół wyników głosowania i wyników wyborów Wójta Gminy Zaręby Kościelne.
PobierzProtokół wyników głosowania oraz zestawienia wyników wyborów w okręgach do Rady Gminy Zaręby Kościelne.
PobierzUchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Zarębach Kościelnych z dnia 22 października 2014 roku w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku. PobierzKomunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Zarębach Kościelnych z dnia 22 października 2014 roku o przyznanych numerach dla list kandydatów na radnych w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku. PobierzInformacja z dnia 20 października 2014r. o przyznawaniu numerów listom komitetów wyborczych. PobierzInformacja z dnia 20 października 2014r. o losowaniu obwodowych komisji wyborczych. PobierzObwieszczenie Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 13 października 2014r. w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych oraz wskazania, które z obwodowych komisji wyborczych są wyznaczone przez Wójta dla przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego. PobierzObwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Zarębach Kościelnych z dnia 8 października 2014 roku wzywające do dokonania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnych do Rady Gminy Zaręby Kościelne w okręgu wyborczym Nr 14.
PobierzKomunikat z dnia 26.09.2014r. w sprawie zgłaszania kandydatów do prac w Obwodowych Komisjach Wyborczych w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku.
PobierzHarmonogram dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej w Zarębach Kościelnych przy rejestracji list kandydatów na radnych do Rady Gminy Zaręby Kościelne oraz kandydatów na Wójta Gminy Zaręby Kościelne.
PobierzObwieszczenie z dnia 25 września 2014r. o składzie Gminnej Komisji Wyborczej w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku.
Pobierz


Zarządzenie Nr 192/14 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 6 września 2014r. w sprawie upoważnienia Pani Marty Dąbkowskiej do sporządzenia aktów pełnomocnictwa w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku.
PobierzObwieszczenie Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 29 sierpnia 2014 roku w sprawie wyznaczania na obszarze gminy Zaręby Kościelne miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.
PobierzObwieszczenie Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 4 września 2014 roku w sprawie podziału na okręgi wyborcze, ich numerach i granicach, liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej.
Pobierz


Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 czerwca 2014 r. o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do sejmików województw, które będą zarządzone na dzień 16 listopada 2014 r.ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 20 sierpnia 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. - PobierzStrona Państwowej Komisji Wyborczej dotycząca Wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.