Przetargi 2012


OGŁOSZENIE
o udzieleniu zamówienia na: "Zaciągnięcie kredytu z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów" PobierzOGŁOSZENIE
o wyborze najkorzystniejszej oferty na: "Zaciągnięcie kredytu z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów" PobierzOGŁOSZENIE
o udzieleniu zamówienia na: "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Kosutach" PobierzOGŁOSZENIE
o przetargu na: "Zaciągnięcie kredytu z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów" ogłoszenie, SIWZOGŁOSZENIE
o wyborze najkorzystniejszej oferty na: "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Kosutach" PobierzOGŁOSZENIE
o udzieleniu zamówienia na: "Dostawy oleju opałowego w sezonie grzewczym 2012/2013". PobierzOGŁOSZENIE
o wyborze oferty na: "Dostawy oleju opałowego w sezonie grzewczym 2012/2013". PobierzOGŁOSZENIE
o przetargu na: "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Kosutach"
Ogłoszenie, SIWZ, Dokumentacja budowlana, Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanychOGŁOSZENIE
o przetargu na: "Dostawy oleju opałowego w sezonie grzewczym 2012/2013"
Ogłoszenie o przetargu SIWZ


OGŁOSZENIE
o zamówieniu na: "Przebudowa drogi gminnej Świerże-Kończany - Świerże Zielone - Świerże-Panki - Świerże-Kiełcze - ETAP II". Pobierz