2012

Wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok. Pobierz


Zwolnienia od podatku od nieruchomości na 2012 rok. Pobierz


Wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2012. Pobierz

Nowe formularze podatkowe:
Wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości (IPN-1)Wzór Deklaracji na podatek od nieruchomości (DN-1)

Wzór informacji w sprawie podatku rolnego (IPR-1)
Wzór Deklaracji na podatek rolny (DR-1)
Wzór Informacji w sprawie podatku leśnego (IPL-1)
Wzór Deklaracji na podatek leśny (DL-1)