Przetargi 2011


OGŁOSZENIE
o udzieleniu zamówienia na: "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej części północnej Zarąb Kościelnych"PobierzOGŁOSZENIE
o udzieleniu zamówienia na: "Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów".PobierzOGŁOSZENIE
o wyborze oferty na: "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej części północnej Zarąb Kościelnych"PobierzOGŁOSZENIE
o wyborze oferty na: "Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów". PobierzOGŁOSZENIE
o zamówieniu na: "Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów". Ogłoszenie SIWZ z załącznikamiZapytanie do SIWZ - 02.12.2011Modyfikacja SIWZ 02.12.2011OGŁOSZENIE
o zamówieniu na: "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej części północnej Zarąb Kościelnych" PobierzOGŁOSZENIE
o udzieleniu zamówienia na: "Dostawy oleju opałowego w sezonie grzewczym 2011/2012"PobierzOGŁOSZENIE
o wyborze oferty na: "Dostawy oleju opałowego w sezonie grzewczym 2011/2012" Pobierz
OGŁOSZENIE
o przetargu na:"DOSTAWY OLEJU OPAŁOWEGO W SEZONIE GRZEWCZYM 2011/2012" Ogłoszenie SIWZOGŁOSZENIE
o udzieleniu zamówienia na: "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Chmielewo w lokalizacji 0+010,60 - 0+415,60" PobierzOGŁOSZENIE
o udzieleniu zamówienia na „ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ ŚWIERŻE KOŃCZANY – ŚWIERŻE ZIELONE – ŚWIERŻE PANKI – ŚWIERŻE KIEŁCZE – ETAP I” PobierzOGŁOSZENIE
o wyborze oferty na: "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Chmielewo" PobierzOGŁOSZENIE
O wyborze oferty na „ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ ŚWIERŻE KOŃCZANY – ŚWIERŻE ZIELONE – ŚWIERŻE PANKI – ŚWIERŻE KIEŁCZE – ETAP I” Pobierz


OGŁOSZENIE
o przetargu na: "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Chmielewo w lokalizacji 0+010,60 - 0+415,60"wiecęj>>>
OGŁOSZENIE
o przetargu na: "Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Świerże-Kończany - Świerże Zielone - Świerże-Panki - Świerże-Kiełcze - Etap I" Pobierz
OGŁOSZENIE
o unieważnieniu postępowania na: "Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Świerże-Kończany - Świerże Zielone - Świerże-Panki - Świerże-Kiełcze - Etap I" PobierzOGŁOSZENIE
o przetargu na: "Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Świerże-Kończany - Świerże Zielone - Świerże-Panki - Świerże-Kiełcze - Etap I"
Pobierz