rok 2010





Zarządzenie Nr 12/2010 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 31 grudnia 2010r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do otwarcia i prowadzenia wydzielonego rachunku dochodów Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zarębach Kościelnych. Pobierz



Zarządzenie Nr 11/2010 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Gminy. Pobierz



Zarządzenie Nr 10/2010 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego zadania inwestycyjnego pn. "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Zaręby Kościelne-etap III i IV". Pobierz



Zarządzenie Nr 9/2010 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego dla Dyrektora Publicznego Gimnazjum w Zarębach Kościelnych. Pobierz


Zarządzenie Nr 8/2010 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego dla Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Zarębach Kościelnych. Pobierz



Zarządzenie Nr 7/2010 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego dla Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Zakrzewie-Kopijkach. Pobierz



Zarządzenie Nr 6/2010 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia wysokości dodatku funkcyjnego dla Dyrektora Publicznego Gimnazjum w Zarębach Kościelnych. Pobierz

Zarządzenie Nr 5/2010 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia wysokości dodatku funkcyjnego dla Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Zarębach Kościelnych. Pobierz



Zarządzenie Nr 4/2010 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia wysokości dodatku funkcyjnego dla Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Zakrzewie-Kopijkach. Pobierz



Zarządzenie Nr 3/2010 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 6 grudnia 2010r. w sprawie wyznaczenia Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego. Pobierz



Zarządzenie Nr 2/2010 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 6 grudnia 2010r. w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2011 roku. Pobierz



Zarządzenie Nr 1/2010 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 6 grudnia 2010r. w sprawie wyznaczenia dnia wolnego przysługującego za święto przypadające w dniu 25 grudnia 2010 roku. Pobierz



Zarządzenie Nr 151/10 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 2 grudnia 2010r. w sprawie wyznaczenia Lidera Gminnego do przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2011 roku. Pobierz


Zarządzenie Nr 150/2010 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 12 listopada 2010r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości środków unijnych na finansowanie projektu: "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Zaręby Kościelne". . Pobierz



Zarządzenie Nr 149/10 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 12 listopada 2010r. w sprawie powołania zespołów do przeprowadzenia korekty składów kart do głosowania w wyborach do Rady Gminy i Wójta Gminy Zaręby Kościelne zarządzonych na dzień 21 listopada 2010r. . Pobierz



Zarządzenie Nr 148/10 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 12 listopada 2010r. w sprawie projektu wieloletniej prognozy finansowej oraz projektu budżetu na 2011rok. Pobierz



Zarządzenie Nr 146/10 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 29 września 2010r. w sprawie powołania komisji do spisu i oceny dokumentów z wyborów Prezydenta RP, przeprowadzonych w dniu 20 czerwca 2010 roku. Pobierz



Zarządzenie Nr 145/10 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 27 września 2010r. w sprawie przejęcia do zasobu gminnego działki nr 684/1 położonej na terenie wsi Kępiste-Borowe. Pobierz



Zarządzenie Nr 144/10 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 24 września 2010r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej. Pobierz



Zarządzenie Nr 143/10 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 9 sierpnia 2010r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy i planu finansowego gminnej instytucji kultury za I półrocze 2010 rok. Pobierz




Zarządzenie Nr 142/10 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 29 lipca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok. Pobierz



Zarządzenie Nr 141/10 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 22 lipca 2010r. w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli zatrudnionych w Publicznym Gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zaręby Kościelne, ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Pobierz



Zarządzenie Nr 140/10 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 22 lipca 2010r. w sprawie nabycia do zasobu gminnego działki nr 309/2 położonej na terenie wsi Zaręby Kościelne. Pobierz



Zarządzenie Nr 139/10 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok. Pobierz



Zarządzenie Nr 138/10 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok. Pobierz



Zarządzenie Nr 137/10 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 2 czerwca 2010r. w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2010 roku. Pobierz



Zarządzenie Nr 136/10 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 2 czerwca 2010r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach Prezydenta RP. Pobierz



Zarządzenie Nr 135/10 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia25 maja 2010r. w sprawie wyznaczenia dnia wolnego przysługującego za święto przypadające w dniu 1 maja 2010 roku. Pobierz



Zarządzenie Nr 134/10 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 18 maja 2010r. w sprawie wyznaczenia Lidera Gminnego. Pobierz



Zarządzenie Nr 133/10 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 07 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Gminy Zaręby Kościelne wprowadzonego Zarządzeniem nr 97/09 z dnia 29 maja 2009 roku. Pobierz



Zarządzenie Nr 132/10 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 07 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy wprowadzonego Zarządzeniem nr 30/03 z dnia 18 marca 2003r. Pobierz




Zarządzenie Nr 131/10 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 11 marca 2010r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok. Pobierz



Zarządzenie Nr 130/10 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 11 marca 2010r. w sprawie przyjęcia sprawozdania o przebiegu wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury za 2009 rok. Pobierz



Zarządzenie Nr 129/10 Wójta Gminy Zaręby Kościelne- Szefa Obrony Cywilnej z dnia 20 stycznia 2010r. w sprawie restrukturyzacji i przygotowania do działania formacji obrony cywilnej. Pobierz



Zarządzenie Nr 128/10 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 18 stycznia 2010r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowejoraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami. Pobierz