Przetargi 2010


Ogłoszenie o przetargu na: "Zaciągnięcie kredytu długoterminowego za zadanie inwestycyjne" Ogłoszenie SIWZ Załącznik

OGŁOSZENIE o przetargu na: "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Zaręby Kościelne - etap III i IV" Pobierz

Dokumenty do pobrania: SIWZ Wykaz gospodarstwZałączniki: Specyfikacja techniczna etap III Specyfikacja techniczna etap IV Dokumentacja projektowa etap III Dokumentacja projektowa etap IV Przedmiar robót etap III kosztorys ofertowy etap IV


OGŁOSZENIE o udzieleniu zamówienia na: "Dostawa oleju opałowego w sezonie grzewczym 2010/2011" Pobierz

OGŁOSZENIE o wyborze oferty na: "Dostawa oleju opałowego w sezonie grzewczym 2010/2011" Pobierz

OGŁOSZENIE o przetargu na: "Dostawa oleju opałowego w sezonie grzewczym 2010/2011" Ogłoszenie SIWZ i załączniki