Przetargi 2009Ogłoszenie o przetargu na:"Budowa sali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Zarębach Kościelnych" Pobierz

Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu na: "Dostawa oleju opałowego w sezonie grzewczym 2009/2010" Pobierz

OGŁOSZENIE o udzieleniu zamówienia na: " Dostawa używanego samochodu pożarniczego typu ciężkiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zarębach Kościelnych" Pobierz

OGŁOSZENIE o udzieleniu zamówienia: "Przebudowa centrum miejscowości Zaręby Kościelne"
Pobierz

Ogłoszenie o przetargu na: "DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO W SEZONIE GRZEWCZYM" Pobierz SIWZ

Oddalenie protestu dot. "Przebudowa centrum miejscowości Zaręby Kościelne" Pobierz załączniki

Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu na "Dostawa oleju opałowego w sezonie grzewczym 2009/2010" Pobierz

OGŁOSZENIE o wyborze oferty na: " Dostawa używanego samochodu pożarniczego typu ciężkiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zarębach Kościelnych" Pobierz

Rozstrzygnięcie protestu dot. przetargu nieograniczonego na dostawę oleju opałowego w sezonie grzewczym 2009/2010 Pobierz

Protest dot. przetargu nieograniczonego na dostawę oleju opałowego w sezonie grzewczym 2009/2010 Pobierz

OGŁOSZENIE o wyborze oferty na: "Przebudowa centrum miejscowości Zaręby Kościelne"
Pobierz

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: Przebudowa drogi gminnej Gąsiorowo- Pułazie Pobierz

Ogłoszenie o przetargu na: "DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO W SEZONIE GRZEWCZYM" Pobierz
Wezwanie do przystąpienia do protestu. Pobierz
SIWZ Pobierz Zmiany do SIWZ Pobierz

OGŁOSZENIE o wyborze oferty na "Przebudowa drogi gminnej Gąsiorowo-Pułazie" Pobierz

Ogłoszenie o przetargu na "Przebudowa centrum miejscowości Zaręby Kościelne" Pobierz

Ogłoszenie o przetargu na "Przebudowa drogi gminnej Gąsiorowo-Pułazie" Pobierz

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na "Przebudowa drogi przez wieś Zgleczewo Panieńskie" Pobierz

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na "Przebudowa przebudowa ulicy Mokrej w Zarębach Kościelnych" Pobierz

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na "Przebudowa drogi gminnej transportu wiejskiego w Gaczkowie" Pobierz

Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu na "Przebudowa drogi gminnej Gąsiorowo-Pułazie"Pobierz

Ogłoszenie o wyborze oferty na "Przebudowa przebudowa ulicy Mokrej w Zarębach Kościelnych" Pobierz

Ogłoszenie o wyborze oferty na "Przebudowa drogi gminnej transportu wiejskiego w Gaczkowie" Pobierz

Ogłoszenie o wyborze oferty na "Przebudowa drogi przez wieś Zgleczewo Panieńskie" Pobierz

Ogłoszenie o przetargu na "Przebudowa przebudowa ulicy Mokrej w Zarębach Kościelnych" Pobierz

Ogłoszenie o przetargu na "Przebudowa drogi gminnej transportu wiejskiego w Gaczkowie" Pobierz

Ogłoszenie o przetargu na "Przebudowa drogi przez wieś Zgleczewo Panieńskie" Pobierz

Ogłoszenie o przetargu na "Przebudowa drogi gminnej Gąsiorowo-Pułazie" Pobierz

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na "Przebudowa drogi gminnej Niemiry- Zawisty Podleśne- Etap I" Pobierz
Ogłoszenie o wyborze oferty na "Przebudowa drogi gminnej Niemiry- Zawisty Podleśne- Etap I" Pobierz dokumet

Ogłoszenie o przetargu pod nazwą "Przebudowa drogi gminnej Niemiry- Zawisty Podleśne- Etap I"
Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie o zamówieniu, Zmiana ogłoszenia o zamówieniu, SIWZ z załącznikami, Zmiana do SIWZ Specyfikacja techniczna, Przedmiar robót, Kosztorys ofertowy,Dokumentacja (.rar)