Pion ochrony informacji niejawnych

Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych kancelarii tajnej

Administrator bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Gminy

Administrator Biuletynu Informacji Publicznej