Oświadczenia majątkowe

Radni:


Marek Nowacki - Przewodniczący Rady Gminy
[za 2017 rok][za 2016 rok] [za 2015 rok][za 2014 rok - grudzień 2014] [za 2014 rok - wrzesień 2014] [za 2013 rok] [za 2012 rok] [za 2011 rok] [za 2010 rok][za 2010 r.- nowa kadencja]

Hanna Iwanowska
[za 2017 rok][za 2016 rok] [za 2015 rok] [za 2014 rok - grudzień 2014]


Beata Kietlińska
[za 2017 rok][za 2016 rok] [za 2015 rok] [za 2014 rok - grudzień 2014]

Justyna Pętkowska
[za 2017 rok][za 2016 rok] [za 2015 rok] [za 2014 rok - grudzień 2014]


Zofia Skłodowska
[za 2017 rok][za 2016 rok] [za 2015 rok] [za 2014 rok - grudzień 2014]


Bożena Zakrzewska
[za 2017 rok][za 2016 rok] [za 2015 rok] [za 2014 rok - grudzień 2014]

Hanna Krystyna Rostkowska - radna do 2014 roku.
[za 2014 rok - wrzesień 2014] [za 2013 rok][za 2012 rok][za 2011 rok]

Marek Rostkowski - radny do 2014 roku.
[za 2014 rok - wrzesień 2014] [za 2013 rok][za 2012 rok][za 2011 rok]

Waldemar Chojnowski
[za 2017 rok][za 2016 rok] [za 2015 rok] [za 2014 rok - grudzień 2014] [za 2014 rok - wrzesień 2014] [za 2013 rok][za 2012 rok][za 2011 rok]

Ryszard Jabłonka - Wiceprzewodniczący Rady
[za 2017 rok][za 2016 rok] [za 2015 rok] [za 2014 rok - grudzień 2014] [za 2014 rok - wrzesień 2014] [za 2013 rok][za 2012 rok][za 2011 rok]

Jan Grabowski - Wiceprzewodniczący Rady Gminy
[za 2018 rok - koniec kadencji][za 2017 rok][za 2016 rok] [za 2015 rok] [za 2014 rok] [za 2014 rok - stan na 18.12.2014r.] [za 2014 rok - wrzesień 2014] [za 2013 rok][za 2012 rok][za 2011 rok]

Leonard Kulesza - radny do 2014 roku.
[za 2014 rok - wrzesień 2014] [za 2013 rok][za 2012 rok][za 2011 rok]

Tadeusz Brzozowski - radny do 2014 roku.
[za 2014 rok - wrzesień 2014] [za 2013 rok][za 2012 rok][za 2011 rok]

Grzegorz Boratyński
[za 2017 rok][za 2016 rok] [za 2015 rok] [za 2014 rok - grudzień 2014] [za 2014 rok - wrzesień 2014] [za 2013 rok][za 2012 rok][za 2011 rok]

Bożena Łada - radna do 2014 roku.
[za 2014 rok - wrzesień 2014] [za 2013 rok][za 2012 rok][za 2011 rok]

Stanisław Pecura
[za 2017 rok][za 2016 rok] [za 2015 rok] [za 2014 rok - grudzień 2014] [za 2014 rok - wrzesień 2014] [za 2013 rok][za 2012 rok][za 2011 rok]


Waldemar Ryszewski - radny do 2014 roku.
[za 2014 rok - wrzesień 2014] [za 2013 rok][za 2012 rok][za 2011 rok] [2010 rok]

Zygmunt Dąbkowski
[za 2017 rok][za 2016 rok] [za 2015 rok] [za 2014 rok - grudzień 2014] [za 2014 rok - wrzesień 2014] [za 2013 rok][za 2012 rok][za 2011 rok]

Wiesław Dmochowski
[za 2017 rok][za 2016 rok] [za 2015 rok] [za 2014 rok - grudzień 2014] [za 2014 rok - wrzesień 2014] [za 2013 rok][za 2012 rok][za 2011 rok]


Mirosław Jamiołkowski
[za 2017 rok][za 2016 rok] [za 2015 rok] [za 2014 rok - grudzień 2014]


Tadeusz Rostkowski
[za 2017 rok][za 2016 rok] [za 2015 rok] [za 2014 rok - grudzień 2014]

Adam Koch - radny do 2014 roku
[za 2013 rok][za 2012 rok][za 2011 rok]


Pracownicy:


Józef Rostkowski - Wójt Gminy do 2018 roku
[za 2018 rok - koniec kadencji][za 2017 rok] [za 2016 rok] [za 2015 rok] [za 2014 rok] [za 2014 rok - stan na 16.12.2014r.] [za 2013 rok - wrzesień 2014] [za 2013 rok] [za 2012 rok]- Dnia 3.10.2013r. złożono uzupełnienie braków w części B (niejawnej) dot. adresów położenia nieruchomości wykazanych w zał. do pkt II części A.
[za 2011 rok]

Kierownik Referatu Rolnictwa Gospodarki Komunalnej
Antoni Zbigniew Nienałtowski

[za 2017 rok][za 2016 rok] [za 2015 rok] [za 2014 rok] [za 2013 rok][za 2012 rok][za 2011 rok]

Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Zarębach Kościelnych
Andrzej Raźniak

[za 2017 rok][za 2016 rok] [za 2015 rok] [za 2014 rok] [za 2013 rok][za 2012 rok][za 2011 rok]

Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy w Zarębach Kościelnych
Bogumiła Knajp

[za 2017 rok][za 2016 rok] [za 2015 rok] [za 2014 rok] [za 2013 rok][za 2012 rok][za 2011 rok]


Skarbnik Gminy - Agnieszka Rostkowska
[za 2017 rok][za 2016 rok] [za 2015 rok] [za 2014 rok] [za 2013 rok] [za 2013 rok -po powołaniu]

Skarbnik Gminy do 2013 roku - Elżbieta Szwarc
[za 2012 rok][za 2011 rok]

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Zakrzewie Kopijkach
Jolanta Rybakiewicz

[za 2011 rok]


Inspektor d/s Obywatelskich - do 2013 roku.
Henryk Skłodowski

[za 2012 rok][za 2011 rok]


Kierownik GOPS - Dorota Beata Ludwichowska
[za 2017 rok][za 2016 rok] [za 2015 rok] [za 2014 rok] [za 2013 rok][za 2012 rok][za 2011 rok]


Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego - do 2013 roku.
Teresa Słomczyńska

[za 2012 rok][za 2011 rok]


Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
Marta Dąbkowska

[za 2017 rok][za 2016 rok] [za 2015 rok] [za 2014 rok] [za 2013 rok][za 2012 rok][za 2011 rok]

Sekretarz Urzędu Gminy
Jadwiga Mikołajczyk

[za 2017 rok][za 2016 rok] [za 2015 rok] [za 2014 rok] [za 2013 rok][za 2012 rok][za 2011 rok]

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II
Jolanta Porucznik

[za 2017 rok][za 2016 rok] [za 2015 rok] [za 2014 rok] [za 2013 rok][za 2012 rok][za 2011 rok]


Podinspektor ds. świadczeń
Lidia Sienicka

[za 2017 rok][za 2016 rok] [za 2015 rok]