Oświadczenia majątkowe

Radni:


Marek Nowacki - Przewodniczący Rady Gminy
[za 2018 rok],[ za 2018 rok - początek kadencji][ za 2018 rok - koniec kadencji][za 2017 rok][za 2016 rok] [za 2015 rok][za 2014 rok - grudzień 2014] [za 2014 rok - wrzesień 2014]

Bogdan Jan Godlewski
[za 2018 rok],[ za 2018 rok - początek kadencji]

Teresa Niemira
[za 2018 rok],[ za 2018 rok - początek kadencji]

Kinga Pecura
[za 2018 rok],[ za 2018 rok - początek kadencji]

Jerzy Biernacki
[za 2018 rok],[ za 2018 rok - początek kadencji]

Hanna Wilińska
[za 2018 rok],[ za 2018 rok - początek kadencji]

Hanna Iwanowska
[ za 2018 rok - koniec kadencji][za 2017 rok][za 2016 rok] [za 2015 rok] [za 2014 rok - grudzień 2014]


Beata Kietlińska
[za 2018 rok],[ za 2018 rok - początek kadencji][ za 2018 rok - koniec kadencji][za 2017 rok][za 2016 rok] [za 2015 rok] [za 2014 rok - grudzień 2014]

Justyna Pętkowska
[ za 2018 rok - koniec kadencji][za 2017 rok][za 2016 rok] [za 2015 rok] [za 2014 rok - grudzień 2014]


Zofia Skłodowska
[za 2018 rok],[ za 2018 rok - początek kadencji][ za 2018 rok - koniec kadencji][za 2017 rok][za 2016 rok] [za 2015 rok] [za 2014 rok - grudzień 2014]


Bożena Zakrzewska
[za 2018 rok],[ za 2018 rok - początek kadencji][ za 2018 rok - koniec kadencji][za 2017 rok][za 2016 rok] [za 2015 rok] [za 2014 rok - grudzień 2014]

Hanna Krystyna Rostkowska - radna do 2014 roku.
[za 2014 rok - wrzesień 2014]

Marek Rostkowski - radny do 2014 roku.
[za 2014 rok - wrzesień 2014]

Waldemar Chojnowski
[ za 2018 rok - koniec kadencji][za 2017 rok][za 2016 rok] [za 2015 rok] [za 2014 rok - grudzień 2014] [za 2014 rok - wrzesień 2014]

Ryszard Jabłonka - Wiceprzewodniczący Rady
[za 2018 rok],[ za 2018 rok - początek kadencji][ za 2018 rok - koniec kadencji][za 2017 rok][za 2016 rok] [za 2015 rok] [za 2014 rok - grudzień 2014] [za 2014 rok - wrzesień 2014]

Jan Grabowski - Wiceprzewodniczący Rady Gminy
[za 2018 rok],[ za 2018 rok - początek kadencji][za 2018 rok - koniec kadencji][za 2017 rok][za 2016 rok] [za 2015 rok] [za 2014 rok] [za 2014 rok - stan na 18.12.2014r.] [za 2014 rok - wrzesień 2014]

Leonard Kulesza - radny do 2014 roku.
[za 2014 rok - wrzesień 2014]

Tadeusz Brzozowski - radny do 2014 roku.
[za 2014 rok - wrzesień 2014]

Grzegorz Boratyński
[ za 2018 rok - koniec kadencji][za 2017 rok][za 2016 rok] [za 2015 rok] [za 2014 rok - grudzień 2014] [za 2014 rok - wrzesień 2014]

Bożena Łada - radna do 2014 roku.
[za 2014 rok - wrzesień 2014]

Stanisław Pecura
[za 2018 rok],[ za 2018 rok - początek kadencji][ za 2018 rok - koniec kadencji][za 2017 rok][za 2016 rok] [za 2015 rok] [za 2014 rok - grudzień 2014] [za 2014 rok - wrzesień 2014]


Waldemar Ryszewski - radny do 2014 roku.
[za 2014 rok - wrzesień 2014]

Zygmunt Dąbkowski
[za 2018 rok],[ za 2018 rok - początek kadencji][ za 2018 rok - koniec kadencji][za 2017 rok][za 2016 rok] [za 2015 rok] [za 2014 rok - grudzień 2014] [za 2014 rok - wrzesień 2014]

Wiesław Dmochowski
[za 2018 rok],[ za 2018 rok - początek kadencji][ za 2018 rok - koniec kadencji][za 2017 rok][za 2016 rok] [za 2015 rok] [za 2014 rok - grudzień 2014] [za 2014 rok - wrzesień 2014]


Mirosław Jamiołkowski
[za 2018 rok],[ za 2018 rok - początek kadencji][ za 2018 rok - koniec kadencji][za 2017 rok][za 2016 rok] [za 2015 rok] [za 2014 rok - grudzień 2014]


Tadeusz Rostkowski
[ za 2018 rok - koniec kadencji][za 2017 rok][za 2016 rok] [za 2015 rok] [za 2014 rok - grudzień 2014]


Pracownicy:

Urszula Wołosiewicz - Wójt Gminy Zaręby Kościelne
[za 2018 rok],[ za 2018 rok - początek kadencji]


Józef Rostkowski - Wójt Gminy do 2018 roku
[za 2018 rok - koniec kadencji][za 2017 rok] [za 2016 rok] [za 2015 rok] [za 2014 rok] [za 2014 rok - stan na 16.12.2014r.]

Kierownik Referatu Rolnictwa Gospodarki Komunalnej
Antoni Zbigniew Nienałtowski

[za 2018 rok],[za 2017 rok][za 2016 rok] [za 2015 rok] [za 2014 rok]

Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Zarębach Kościelnych
Andrzej Raźniak

[za 2017 rok][za 2016 rok] [za 2015 rok] [za 2014 rok]

Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy w Zarębach Kościelnych
Bogumiła Knajp

[za 2018 rok],[za 2017 rok][za 2016 rok] [za 2015 rok] [za 2014 rok]


Skarbnik Gminy - Agnieszka Rostkowska
[za 2018 rok],[za 2017 rok][za 2016 rok] [za 2015 rok] [za 2014 rok]


Kierownik GOPS - Dorota Beata Ludwichowska
[za 2018 rok],[za 2017 rok][za 2016 rok] [za 2015 rok] [za 2014 rok]


Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
Marta Dąbkowska

[za 2018 rok],[za 2017 rok][za 2016 rok] [za 2015 rok] [za 2014 rok]

Sekretarz Urzędu Gminy
Jadwiga Mikołajczyk

[za 2018 rok],[za 2017 rok][za 2016 rok] [za 2015 rok] [za 2014 rok]

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II
Jolanta Porucznik

[za 2018 rok],[za 2017 rok][za 2016 rok] [za 2015 rok] [za 2014 rok]


Podinspektor ds. świadczeń
Lidia Han

[za 2018 rok],[za 2017 rok][za 2016 rok] [za 2015 rok]