Wybory samorządowe - 2018


Zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych
ds. ustalenia wyników głosowania oraz zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania przyjmowane
jest w godzinach 7.30- 15.30 w Urzędzie Gminy pokój nr „8” do dnia 21 września 2018 roku.
Gminna Komisja Wyborcza w Zarębach Kościelnych:

1.Krystyna Godlewska – Przewodniczący Komisji
2.Elżbieta Kempista – Zastępca Przewodniczącego Komisji
3.Ewa Biernacka – Członek Komisji
4.Bogusława Czyżewska – Członek Komisji
5.Agata Litwa – Członek Komisji
6.Marzena Skłodowska – Członek Komisji
7.Barbara Sławińska – Członek Komisji
8.Anna Sobotka – Członek Komisji
9.Stanisława Wnorowska – Członek Komisji

Siedziba Komisji Pokój Nr 12 w Urzędzie Gminy w Zarębach Kościelnych tel. 86 276 31 16
Gminna Komisja Wyborcza Zaręby Kościelne

Rejestracje list kandydatów na radnych przyjmowane są w dniach:

14.09.2018r. (piątek) - 12.00 – 18.00
15.09.2018r. (sobota) - 12.00 – 18.00
17.09.2018r. (poniedziałek) - 12.00 – 24.00

Rejestracja kandydatów na Wójta Gminy przyjmowane są w dniach:

24.09.2018r. (poniedziałek) - 15.00 – 18.00
25.09.2018r. (wtorek) - 15.00 – 18.00
26.09.2018r. (środa) - 15.00 – 24.00

W sali konferencyjnej Urzędu Gminy - Nr 12.
Komunikat Komisarza Wyborczego w Ostrołęce I z dnia 28 sierpnia 2018 r.
o utworzonych komitetach wyborczych
w związku z wyborami do organów j. s. t. zarządzonymi na dzień 21 października 2018 r.
Pobierz komunikatOBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE
Z DNIA 23 SIERPNIA 2018 ROKU
w sprawie podziału na okręgi wyborcze, ich numerach i granicach, liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej.
PobierzObwieszczenie Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 23 sierpnia 2018 roku - wykaz miejsc na terenie gminy przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych
w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku.
PobierzOBWIESZCZENIE Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 16 sierpnia 2018r. w sprawie podziału województwa mazowieckiego na okręgi wyborcze, ich granic i numerów, liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych do Sejmiku Województwa Mazowieckiego oraz siedziby Wojewódzkiej Komisji Wyborczej.
PobierzKomunikat Komisarza Wyborczego w Ostrołęce I
z dnia 17 sierpnia 2018 r.
o liczbie mieszkańców w poszczególnych gminach na obszarze działania Komisarza Wyborczego w Ostrołęce I według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r.
PobierzKOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W OSTROŁĘCE I
z dnia 17 sierpnia 2018 r.
w sprawie miejsca i terminu przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych oraz w sprawie zgłoszeń do składów terytorialnych komisji wyborczych w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborami wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonymi na dzień 21 października 2018 r.
PobierzUchwała Nr XXIX/214/18 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 26 marca 2018 r.
w sprawie podziału Gminy Zaręby Kościelne na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
PobierzUchwała Nr XXIX/213/18 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 26 marca 2018 r.
w sprawie podziału Gminy Zaręby Kościelne na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
PobierzObwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 29 maja 2018r.
o podaniu do publicznej wiadomości: Zarządzenie nr 91 Wojewody Mazowieckiego
z dnia 28 lutego 2018r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych w wyborach w 2018 r. na obszarze województwa mazowieckiego do Sejmiku Województwa Mazowieckiego, rad powiatów, rad gmin oraz rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy
Pobierz