Inspektor Ochrony DanychKontakt do Inspektora Ochrony Danych:

Łukasz Bieniek

mail: iod@zareby-kosc.pl