Przetargi 2018


UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA- RGK 271.1.2018 z 28.06.2018r.
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RGK 271.1.2018. Nazwa zadania:„Przebudowa drogi gminnej Świerże–Panki – Świerże–Kiełcze”
PobierzINFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT - RGK 271.1.2018 z 25.06.2018r.

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Numer sprawy: RGK 271.1.2018. Nazwa zadania: „Przebudowa drogi gminnej Świerże–Panki – Świerże–Kiełcze”
PobierzOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane,
Ogłoszenie nr 570464-N-2018 z dnia 2018-06-08r.


Przebudowa drogi gminnej Świerże–Panki – Świerże–Kiełcze

Ogłoszenie o przetargu

SIWZ i załączniki do pobraniaOGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi,
Ogłoszenie nr 500020422-N-2018 z dnia 26-01-2018 r.


Zakup paliwa do pojazdów, maszyn i urządzeń będących własnością Gminy Zaręby Kościelne w roku 2018

Pobierz informacjeOGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Ogłoszenie nr 500004230-N-2018 z dnia 05-01-2018 r.

"Budowa mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków bytowych w miejscowości Nienałty Brewki, gm. Zaręby Kościelne"

Pobierz ogłoszenie