Zapytania ofertowe 2018


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY,
RGK.271.0.7.2018 z dnia 21 grudnia 2018 r.


Wykonanie zadań Psychologa na potrzeby Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zarębach Kościelnych.

PobierzZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/2018 - RGK.271.0.7.2018 z dnia 7 grudnia 2018 r.

Zapraszamy do złożenia oferty na wykonanie zadań Psychologa na potrzeby Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zarębach Kościelnych raz w miesiącu, 4 godziny w siedzibie Publicznej Biblioteki w Zarębach Kościelnych ul. Kowalska 16A.

Dokumenty do pobrania:

Pobierz ogłoszenie, załączniki do zapytania.INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - RGK.271.0.6.2018, z dnia 06.07.2018 r.

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Zaręby Kościelne i Nienałty-Brewki”
Pobierz informacjęZAPYTANIE OFERTOWE- RGK.271.0.6.2018, z dnia 05.06.2018r.

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Zaręby Kościelne i Nienałty-Brewki”

Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie o zapytaniu
Załączniki do zapytania ofertowego.


Unieważnienie zapytania ofertowego- RGK.271.0.5.2018, z dnia 04.04.2018r.

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Zaręby Kościelne i Nienałty-Brewki”

PobierzZAPYTANIE OFERTOWE - RGK.271.0.5.2018, z dnia 14.03.2018r.

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Zaręby Kościelne i Nienałty-Brewki”

Ogłoszenie o zapytaniu,
Załączniki do zapytania ofertowego.UNIEWAŻNIENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO - RGK.271.0.4.2018,
z dnia 07.03.2018r.


„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Zaręby Kościelne i Nienałty-Brewki”

PobierzZAPYTANIE OFERTOWE - RGK.271.0.4.2018, z dnia 16.02.2018r.

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Zaręby Kościelne i Nienałty-Brewki”

Dokumenty do pobrania:Ogłoszenie o zapytaniu,
Załączniki do zapytania ofertowego.UNIEWAŻNIENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO - RGK.271.0.3.2018, z dnia 12.02.2018 r.

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Zaręby Kościelne i Nienałty-Brewki”

Pobierz ogłoszenieZapytanie ofertowe RGK.271.0.4.2018 z dnia 25.01.2018r. na wykonanie zadania pn. „Usunięcie azbestu z terenu gminy Zaręby Kościelne w 2018 r.”.

Dokumenty pobrania: Pobierz ogłoszenie,formularz ofertowy.ZAPYTANIE OFERTOWE - RGK.271.0.3.2018, z dnia 24.01.2018 r.

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Zaręby Kościelne i Nienałty-Brewki”

Dokumenty do pobrania:Ogłoszenie o zapytaniu,
Załączniki do zapytania ofertowego.ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
- RGK.271.0.2.2018 z dnia 24 styczeń 2018 r.


"Wykonanie zadań Psychologa na potrzeby Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zarębach Kościelnych".

Dokumenty do pobrania: PobierzUNIEWAŻNIENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO - RGK.271.0.1.2018,
z dnia 22.01.2018 r.


„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Zaręby Kościelne i Nienałty-Brewki”

Dokumenty do pobrania:
PobierzZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2018 - RGK.271.0.2.2018 z dnia 15 styczeń 2018 r.

Zapraszamy do złożenia oferty na wykonanie zadań Psychologa na potrzeby Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zarębach Kościelnych raz w miesiącu, 4 godziny w siedzibie Publicznej Biblioteki w Zarębach Kościelnych ul. Kowalska 16A.

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie o zapytaniu,załączniki do zapytania ofertowego.ZAPYTANIE OFERTOWE - RGK.271.0.1.2018, z dnia 05.01.2018 r.

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Zaręby Kościelne i Nienałty-Brewki”


Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie o zapytaniu, Załączniki do zapytania ofertowego.