RadaSkład Rady:
Wiceprzewodniczący Jan Grabowski
Wiceprzewodniczący Ryszard Jabłonka
Radna Hanna Wilińska
Radna Beata Kietlińska
Radna Zofia Skłodowska
Radna Bożena Zakrzewska
Radna Kinga Pecura
Radna Teresa Niemira
Radny Bogdan Godlewski
Radny Jerzy Biernacki
Radny Mirosław Jamiołkowski
Radny Zygmunt Dąbkowski
Radny Stanisław Pecura
Radny Wiesław Dmochowski
Lista radnych Gminy Zaręby Kościelne 2018r.Pobierz