RadaSkład Rady:
Wiceprzewodniczący Waldemar Józef Chojnowski
Wiceprzewodniczący Ryszard Jabłonka
Radna Iwanowska Hanna
Radna Beata Kietlińska
Radna Justyna Pętkowska
Radna Zofia Skłodowska
Radna Bożena Zakrzewska
Radny Grzegorz Boratyński
Radny Zygmunt Dąbkowski
Radny Wiesław Dmochowski
Radny Mirosław Jamiołkowski
Radny Marek Nowacki
Radny Stanisław Pecura
Radny Tadeusz RostkowskiLista radnych Gminy Zaręby Kościelne 2014r. - Pobierz