Przewodniczący Rady
Przewodniczący
Jan Grabowski
Telefon

E-mail
ugzar@ornet.pl