Sprzedaż nieruchomości i mienia ruchomego


Wójt Gminy w Zarębach Kościelnych ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej oznaczonej nr działki ew. 893/4 o powierzchni 0.5045 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym wsi Zakrzewo Kopijki w celu utworzenia Domu Pomocy Społecznej. - Informacja z dnia 13.02.2020r.

PobierzWójt Gminy w Zarębach Kościelnych informuje o unieważnieniu przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości, położonej w obrębie ewidencyjnym: Zgleczewo Szlacheckie - Informacja z dnia 31.01.2020r. Nr RGK 6845.2.2020.


Pobierz informacjęWójt Gminy w Zarębach Kościelnych ogłasza przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości, położonej w obrębie ewidencyjnym: Zgleczewo Szlacheckie,
dz. nr 34 o pow. 2,9300ha, który odbędzie się 08 stycznia 2020r. o godz. 11.00.

PobierzWykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej w obrębie ewidencyjnym: Zgleczewo Szlacheckie, dz. nr 34 o pow. 2,9300ha. Informacja z dnia 25.09.2019r.


Pobierz informacjęWykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - informacja z dnia 17.07.2019r.
PobierzInformacja w sprawie sprzedaży zbędnych oraz zużytych składników majątku ruchomego z dnia 24.06.2019r.
PobierzInformacja w sprawie sprzedaży zbędnych oraz zużytych składników majątku ruchomego z dnia 10.05.2019r.
PobierzWykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - informacja z dnia 10.11.2016r.
PobierzWykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - informacja z dnia 26.10.2016r.
PobierzGmina Zaręby Kościelne ogłasza przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż ciągnika rolniczego ZETOR 8145. Pobierz