Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015r.Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej - wyniki Sejm Gmina Zaręby Kościelne.

Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej - wyniki Senat Gmina Zaręby Kościelne.
Informacja PKW z dnia 19 października 2015r. dotycząca zmiany czasu na "zimowy" w dniu wyborów tj. 25 października 2015 roku.
PobierzZarządzenie Nr 54/15 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 5 października 2015r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych. PobierzZarządzenie Nr 51/15 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 18 września 2015 roku w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy do prowadzenia czynności związanych ze sporządzaniem aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 25 października 2015r.PobierzZarządzenie Nr 50/15 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 18 września 2015 roku w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów - urzędnika wyborczego oraz koordynatora gminnego ds. informatycznej obsługi obwodowych komisji w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 25 października 2015r.Pobierz
Obwieszczenie Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 10 września 2015r. dotyczące wykazu miejsc na terenie gminy przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.PobierzObwieszczenie Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 22 września 2015 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum, lokalach obwodowych komisji dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, możliwości głosowania korespondencyjnego.PobierzKomunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 września 2015r. o wylosowanych jednolitych numerach dla list kandydatów na posłów zarejestrowanych więcej niż w jednym okręgu wyborczym w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 25 października 2015r.PobierzObwieszczenie PKW z dnia 24 sierpnia 2015 r. o okręgu wyborczym - wyciąg.
PobierzInformacja Okręgowej Komisji Wyborczej w Siedlcach z dnia 8 września 2015 r. o siedzibie i dyżurach pełnionych przez Komisję.
Pobierz


Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lipca 2015r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.Pobierz
Strona Państwowej Komisji Wyborczej poświęcona Wyborom do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 25 października 2015r.