Referendum 2015


Wyniki Referendum dostępne na stronie Krajowego Biura Wyborczego - link do strony.


OGŁOSZENIE Wójta Gminy Zaręby Kościelne
z dnia 12 sierpnia 2015 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych. PobierzINFORMACJA Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 10 sierpnia 2015 roku dot. publicznego losowania składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1
PobierzObwieszczenie Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 27 lipca 2015 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum, lokalach obwodowych komisji dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015r. PobierzInformacja Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 25 lipca 2015r. dotycząca zaświadczeń o prawie do głosowania. PobierzObwieszczenie Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 20 lipca 2015r. dotyczące wykazu miejsc na terenie gminy przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów podmiotów uprawnionych do uczestniczenia w kampanii referendalnej w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na 6 września 2015 roku.PobierzInformacja dotycząca formy składania wniosków dotyczących: dopisania do spisu wyborców (spisu osób uprawnionych do udziału w referendum) w wybranym obwodzie głosowania, zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego, głosowania przez pełnomocnika oraz wydania zaświadczenia o prawie do głosowania. PobierzInformacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich, w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r. PobierzPOSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 17 czerwca 2015 r. o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum. Pobierz