Zaświadczenie o przeznaczeniu

Jakie dokumenty
Podanie o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu nieruchomości w Planie Ogólnym Zagospodarowania Przestrzennego Gminy nieruchomości wraz z załącznikiem mapowym (dwa egzemplarze mapy zasadniczej terenu)

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.Nr.15 poz.139 z 1999 roku z późn. zm.),
Miejscowy Plan Ogólny Zagospodarowania Przestrzennego Gminy

Miejsce załatwienia sprawy
Wydział Budownictwa i Gospodarki Nieruchomościami

Termin załatwienia sprawy

14 dni

Opłaty skarbowe
Opłata skarbowa w znaczkach:

  • za wniosek 5,00 zł
  • za załącznik 0,50 zł
  • za wydanie zaświadczenia 11,00 zł


Tryb odwoławczy
Nie przysługuje