Wbudowanie obcego urządzenia

Jakie dokumenty
Wniosek o wydanie zezwolenia
Załączniki:

  • projekt sposobu zabezpieczenia terenu pasa drogowego,
  • projekt organizacji ruchu drogowego,
  • plan sytuacyjny pasa drogowego, harmonogram robótPodstawa prawna
Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 71, poz. 838 z późn.zm.)

Miejsce załatwienia sprawy
Urząd Gminy

Termin załatwienia sprawy
Do 3 miesięcy

Opłaty adminis
tracyjne
opłata za zajęcie i za umieszczenie obcego urządzenia w pasie drogowym

Opłaty skarbowe

  • opłaty skarbowe za wniose i załączniki,
  • opłata skarbowa za wydanie decyzjiTryb odwoławczy
Zażalenie na postanowienie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego