Jakie dokumenty:
Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wraz z załącznikami:


Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. z 1999 r. Nr 15, poz.139 z późn.zm.).

Opis procedury:
W celu uzyskania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu należy złożyć w
pok. nr 14:


Miejsce załatwienia sprawy:
Inspektor ds. społecznych i rozwoju gospodarczego - pok. nr 14 od poniedziałku do piątku w godz.: 7.00 - 15.00.

Termin załatwienia sprawy:
W zależności od rodzaju planowanej inwestycji od 14 dni do 3 m-cy

Opłata administracyjna:

Brak

Opłata skarbowa:

    1. budynków i budowli przeznaczonych na prowadzenie działalności gospodarczej - 190 zł,
    2. zespołu garaży składających się z co najmniej trzech garaży - 152 zł,
    3. budynków gospodarczych, garaży i budynków o funkcji mieszanej - 38 zł,
    4. pozostałych - 90 zł

Opłata skarbowa nie dotyczy budownictwa mieszkaniowego.