Akt urodzenia

Jakie dokumenty

  • Zgłoszenie urodzenia - zaświadczenie lekarskie
  • Skrócony odpis aktu małżeństwa rodziców (do wglądu) - skrócony odpis aktu urodzenia matki (w przypadku dziecka pozamałżeńskiego)
  • Dowody osobiste rodziców


Podstawa prawna
art. 38-52 Prawo o aktach stanu cywilnego Ustawa z dnia 29 września 1986r (Dz.U. Nr. 36, poz. 180 z późn.zmianami)
Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy

Miejsce załatwienia sprawy
Urząd Stanu Cywilnego własciwy z miejscem urodzenia noworodka

Termin załatwienia sprawy
z chwilą zgłoszenia się z kompletem dokumentów jednego z rodziców

Opłaty administracyjne

brak