Stan majątkowy

Jakie dokumenty
Podanie w sprawie wydania zaświadczenia z ewidencji podatników.

Podstawa prawna
art. 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. Nr 9 poz. 26 z późniejszym
i zmianami).

Miejsce załatwienia sprawy
Inspektor do spraw wymiaru podatków

Termin załatwienia sprawy
Do 7 dni

Opłaty skarbowe

  • za podanie - 5 zł
  • za zaświadczenie - 11 zł


Dodatkowe informacje
Zaświadczenie wydaje się wyłącznie osobie, któ
rej ono dotyczy.