Sprzedaż prawa własności

Jakie dokumenty:
Podanie w sprawie sprzedaży prawa własności do nieruchomości gruntowej dotychczasowemu użytkownikowi wieczystemu.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. Nr 46 z 2000r. poz. 543).

Miejcse załatwiania sprawy:
Urząd Gminy, pokój nr 4.

Termin załatwiania sprawy:

60 dni.

Tryb odwoławczy:
Nie przysługuje.