Odpisy dokumentów

Jakie dokumenty

  • Wniosek o wydanie dokumentów (dostępny w USC)
  • Dowód tożsamości (do wglądu)


Podstawa prawna
art. 79-83 Prawo o aktach stanu cywilnego Ustawa z dnia 29 września 1986r (Dz.U. Nr 36, poz.180 z późn. zmianami)

Miejsce załatwienia sprawy
Urząd Stanu Cywilnego

Termin załatwienia sprawy
z chwilą złożenia wniosku

Opłaty skarbowe

  • odpis zupełny 25 zł
  • odpis skrócony 15 zł
  • podanie 5 zł

Opłata w znakach skarbowych do nabycia na Poczcie