Odroczenie terminu płatności


Jakie dokumenty

 • Podanie o odroczenie terminu płatności
 • Dokumenty stanowiące o sytuacji majątkowej i rodzinnej podatnika:
  • zaświadczenie o osiąganych dochodach podatnika oraz członków rodziny,
  • o stanie zdrowia, jeżeli w rodzinie podatnika występuje choroba przewlekła lub na utrzymaniu jest osoba niepełnosprawna,
  • inne (motywujące podanie)


Podstawa prawna
art. 207 i 210 w związku z art. 48 § 1, pkt 1 ustawy z dnia 28 sierpnia Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 z późn. zm.) oraz art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 26.11.1998 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego na lata 1999-2001 (Dz. U. Nr 150, poz. 983 z późn. zm.).

Miejsce załatwienia sprawy

Inspektor do spraw wymiaru podatków

Termin załatwienia sprawy
1 miesiąc, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do 2 miesięcy, licząc od daty złożenia przez wnioskodawcę kompletu wymaganych dokumentów.

Opłaty skarbowe

 • odroczenie do 6 miesięcy - bez opłat
 • powyżej 6 miesięcy - 5 zł za podanie
 • za załącznik do podania - 0,50 zł


Tryb odwoławczy
Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem Wójta Gminy

Dodatkowe informacje
Podanie musi byc złożone przez wymaganym terminem płatności.