Nadanie numeru porządkowego

Jakie dokumenty:
Wniosek o nadanie numeru porządkowego.

Załączniki:
Mapa zasadnicza z naniesioną inwentaryzacją budynku - zgłoszenie budynku do użytkowania lub decyzja o pozwoleniu na użytkowanie ze Starostwa Powiatowego w Wieluniu.

Podstawa prawna:
Art. 9 ust. 1 Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934r. o ustalaniu nazw miejscowości i obiektów fizjograficznych oraz numeracji nieruchomości (Dz. U. Nr 94 z 1934r. poz. 850 z późniejszymi zmianami) oraz § 1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25.06.1968r. w sprawie numeracji nieruchomości (Dz. U. Nr 23 z 1968r. poz. 151).

Miejsce załatwiania sprawy:
Urząd Gminy Biała, pokój nr 4.

Termin załatwiania sprawy:

Do 30 dni.

Opłaty skarbowe:
Brak opłat.

Tryb odwoławczy:
Nie przysług
uje.