Dowód osobisty osoby małoletniej

Jakie dokumenty:

  1. "Wniosek o wydanie dowodu osobistego" - wypełniony czytelnie (pismem drukowanym, wielkimi literami) - dostępny w Urzędzie Gminy, pokój nr 4.
  2. Dwie aktualne, wyraźne fotografie o wymiarach 35x45 mm, przedstawiające osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywały głowę w pozycji półprofilu i z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy.
  3. Odpis skrócony aktu urodzenia (do wniosku nie dołącza się aktu urodzenia, jeżeli został sporządzony w Urzędzie Stanu Cywilnego w Białej).


Podstawa prawna:
Art. 34 Ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. Nr 87 z 2001r. poz. 960).

Miejsce załatwiania sprawy:
Urząd Gminy, pokój nr 4.

Termin załatwiania sprawy:
Do jednego miesiąca.

Opłaty administracyjne:
Potwierdzenie wpłaty dokonanej w kasie Urzędu Gminy - 30 zł.

Opłaty skarbowe:
Opłata skarbowa - w znakach skarbowych - za wniosek 5 zł., za załącznik 0,50 zł.

Dodatkowe informacje:
Złożenie wniosku i odbiór dowodu osobistego wymaga osobistego stawiennictwa wnioskodawcy z opiekunem prawnym
- rodzicem.