Decyzja w sprawie wymeldowania

Jakie dokumenty:

  1. Podanie
  2. Tytuł prawny do lokalu (akt notarialny, umowa najmu).


Podstawa prawna:

  • Art. 15 Ust. 2 Ustawy z dnia 10.04.1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. Nr 87 z 2001r. poz. 960),
  • Art. 104 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. Nr 9 z 1980r. poz. 26 z późniejszymi zmianami).


Miejsce załatwiania sprawy:
Urząd gminy, pokój nr 4.

Termin załatwiania sprawy:
1 miesiąc, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do 2 miesięcy.

Opłaty skarbowe:
Brak opłat.

Tryb odwoławczy:
Odwołanie od decyzji wnosi się do Wojewody Łodzkiego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (Wójt Gminy) w t
erminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.